Користувацький вхід

Останні публікації

Контрольна робота з біології за І семестр 8 клас

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

І варіант
І рівень
Виберіть правильне твердження
1.Гетеротрофи – це організми, які живляться:
А) неорганічними речовинами;
Б) органічними речовинами;
В) готовими органічними речовинами;
Г) за рахунок фотосинтезу.
2. Найнижчою систематичною одиницею тварин є:
А) відділ;
Б) родина;
В)рід;
Г) вид
3.Тваринаклітина не містить:
А) ядра;
Б) мітохондрій;
В)пластид;
Г)лізосоми
4.Вкажіть, до яких тварин за характером живлення належить гідра
А) коменсалів;
Б) паразитів;
В) хижаків;
Г) сапрофітів.
5. Тварини, що мають двобічну симетрію;
А) активно рухаються;
Б) прикріплені до одного місця, або повільно рухаються;
В) через їхнє тіло можна провести багато площин симетрії;
Г) ) через їхнє тіло можна провести одну площину симетрії;
6. Вкажіть, за якою ознакою дощового черв’яка зараховують до типу кільчасті черви:
А)від здатності звиватися у кільця;
Б) від того, що його тіло поділене на кільця;
В) від того, що на перерізі має округлу форму;
Г) від того, що його нори у грунті мають круглу форму.
ІІ рівень
Закінчити речення:
1. Тіло річкового рака вкрите…
2. Органи виділення ракоподібних …
3. Відбувається травлення поза організмом у …

ІІІ рівень
Впишіть у речення пропущені слова
Тіло павукоподібних вкрите… Тіло складається з …Органи захоплення і убивання здобичі…Дихають павуки…

Установіть відповідність

терміни Визначення
А. несправжні ніжки 1. сукупність живих істот, що живуть у товщі води і переносяться її течією
Б. планктон 2. непостійні вирости цитоплазми, що утворює тіло найпростіших
В.скоротливі вакуолі 3.органели, що виконують функцію виділення

Типи Черви
А. плоскі черви Біла план арія, печінковий сисун, коловертка, гострик, медична п’явка, палоло
Б. круглі черви
В. кільчасті черви

ІУ рівень
1.Які пристосування до паразитичного способу життя мають сисуни
2. Яка роль ракоподібних у природі і житті людини

Контрольна робота з біології за І семестр
8 клас
ІІ варіант

Виберіть правильне твердження
1 До органел клітин належать:
А) цитоплазма,
Б) епітелій,
В) нейрон.
2. Який спосіб нестатевого розмноження характерний для губок:
А) поділ навпіл,
Б) брунькування,
В) спороутворення
3.Укажіть, які тварини не паразитують в організмі людини:
А) біла план арія,
Б) аскарида,
В) гострик.
4 Скільки ходильних ніг у павуків:
а) 10,
Б) 8
В) 6
5.До найпростіших належить:
А) амеба звичайна,
Б)губка,
В)гідра
6. Тіло членистоногих вкрите:
А) хітином,
Б) целюлозою,
В) шкіркою.
ІІ рівень
Закінчити речення:
Циста це …
Гермофродити – це-…
Паразити це…
ІІІ рівень
Впишіть у речення пропущені слова

Тіло річкового рака включає 3 відділи… Голова і груди зростаються в …
Усі ракоподібні дихають…

Установіть відповідність

Тканини Особливості будови і функцій
А. епітеліальна 1. утворює головний і спинний мозок
Б. сполучна 2. сполучної речовини дуже мало
В м’язова 3. клітини здатні до скорочення
Г. нервова 4. тканина виконує захисну функцію
5.утіворює кров

Тварини Ознаки
А. одноклітинні 1. клітини поєднані цитоплазматичними міситками
Б. колоніальні 2. губки
В. багатоклітинні 3. клітини недифиринційовані
4 окрема клітина існувати не може
амеба

ІУ рівень
Як запобігти зараженню ціп’яком?
Чим небезпечні деякі павуки та кліщі для людини?

Автор: 

Родікова Ірина Юхимівна, вчитель вищої категорії ЗШ І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі