Користувацький вхід

Останні публікації

Контрольна робота за І півріччя 11 клас

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Контрольна робота за І півріччя 11 клас
І варіант
І рівень
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну
1.Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:
А) розмноження;
Б) росту;
В) дозрівання;
Г) формування
2.Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) полігібридним.
3.Укажіть клітини, в яких можуть виникати мутації:
А) лише статеві,
Б) лише нестатеві,
В) будь – які
4.Вкажіть форму штучного добору, яку найчастіше застосовують у селекції тварин:
А) масовий,
Б) розриваючий
В) стабілізуючий,
Г) індивідуальний.
5.Вкажіть мінливість, яку відносять до спадкової:
А) модифікаційна,
Б) вікова,
В) мутаційна,
Г) сезонна.
6.Якназивається ріст особини протягом усього житя:
а) обмежений,
б) необмежений,
в) періодичний,
г) регенерація.
ІІ рівень
Закінчити речення:
Спадковість - це …
Схрещування – це…
Модифікаційна мінливість – це…
ІІІ рівень
Встановити відповідність:

Способи розмноження Механізми
А. Власне нестатеве розмноження 1. Обмін спадковою інформацією в інфузорій
Б. Вегетативне розмноження 2.Розмноження виводковими бруньками
В. Партеногенез. Розвиток з незаплідненої яйцеклітини
Кон’югація Множинний поділ
Оогамія

Тип схрещування Варіанти розщеплення за генотипом
А. АА х аа 1. 1:1
Б. Аа х аа 2. 3:1
В Аа х аа1. 3. 1:2:1
4. Розщеплення не спостерігають

Форми штучного добору Ознаки
А. масовий 1. Обирають окремі особини за наслідками вивчення фенотипу та генотипу; застосовують у селекції рослин і тварин
Б. індивідуальний 2. Обирають групу особин за за наслідками вивчення фенотипу та генотипу; застосовують у селекції рослин і тварин

ІУ рівень
Який існує зв’язок між вегетативним розмноженням та регенерацією. Відповідь обґрунтуйте
Чому центри стародавнього землеробства і походження культурних рослин зазвичай знаходяться у гірській місцевості.

Контрольна робота за І півріччя 11 клас
ІІ варіант
І рівень
Виберіть із запропонованих відповідей 1 правильну
1. Визначте, як називається злиття гамет:
а) копуляція,
б) поліембріонія,
в) партеногенез,
г) кон’югація
2. Як називається схрещування особин, які розрізняються станами двох ознак:
А) моногибридним;
Б) дигибридним;
В) спорідненим;
Г) ) полігібридним
3.Зазначте покоління гібридів, у якому найповніше проявляється гетерозис:
А) перше.
Б) друге,
В) третє,
Г) восьме
4.Уажіть групи рослин, яким притаманне подвійне запліднення:
А) мохоподібні,
Б) папоротеподібні,
В) голонасінні,
Г) покритонасінні
5.Визначте, як називають нащадків однієї клітини:
А) породою,
Б) сортом,
В) штамом,
Г) генофондом
6. Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формується нервова трубка:
А) дроблення,
Б) нейрула,
В) бластула,
Г) гаструла.
ІІ рівень
Закінчити речення:
Ембріональна індукція – це…
Гетерозис – це…
Мінливість – це…
ІІІ рівень

Встановити відповідність:

Типи схрещування Варіанти розщеплення за фенотипом
А. АА х аа 1. 1:1
Б. Аа х аа 2. 1:2: 1
В. Аа х Аа 3. Розщеплення не спостерігається
4. 3:1

Види мутагенів Приклади
А. хімічні 1. ультрафіолетові промені
Б. фізичні 2. мобільні групи нуклеотидів, здатні переміщуватися у межі хромосоми
В.біологічні 3. віруси
4.іприт

Зародкові листки Органи та структури
А. ектодерма 1. печінка
Б. ентодерма 2. серцевий м’яз
В. мезодерма 3. нервова трубка

ІУ рівень
Що спільного і відмінного між вегетативним та іншими способами нестатевого розмноження
Який зв’язок між процесами гістогенезу і органогенезу.

Автор: 

Родікова Ірина Юхимівна, вчитель вищої категорії ЗШ І-ІІІ ст. №1 м. Гайворона

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі