Користувацький вхід

8 клас хімія Солі: поняття, склад, назви.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Урок № 38
Солі: поняття, склад, назви
Мета уроку: сформувати поняття про солі, визначити особливості їхнього складу; сформувати вміння записувати формули солей та їхні назви й навички класифікації.
Завдання для учнів: уміти розпізнавати та складати формули солей, давати їм назви.
Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, зразки солей
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
1. Підготовчий етап
1.1. Перевірка наявності в учнів виконаних письмових робіт. Обговорення питань, які виявилися найбільш складними.
1.2. Прийом «Хімічна розминка».
1. Назвіть основні класи неорганічних сполук.
2. Дайте визначення оксидів.
3. Дайте визначення кислот.
4. Дайте визначення основ.
5. Що таке луги?
6. Схарактеризуйте фізичні властивості лугів.
7. Як можна визначити луги?
8. Як слід поводитися з кислотами? Опишіть свої дії в разі потрапляння кислоти на шкіру або слизові оболонки.
9. Як слід поводитися з лугами? Що необхідно робити в разі потрапляння лугів на шкіру або слизові оболонки?
1.3 Тестовий контроль
І варіант
Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна.
1. Укажіть правильно складену формулу оксиду:

А CuO2;
Б AlO3;
В SiO4;
Г Na2O.

2. Укажіть формулу лугу:

А Ca(OH)2;
Б Al(OH)3;
В H2SiO3;
Г NaOH.

3. Укажіть формулу оксиду елемента з валентністю ІІ:

А CaO;
Б CO;
В CO2;

Г K2O.
4. Укажіть формулу безоксигенової двохосновної кислоти:

А H2SiO3;
Б H2S;
В H2SO3;
Г HBr.

5. Укажіть формулу нерозчинної основи:

А KOH;
Б Mg(OH)2;
В NaOH;
Г LiOH.

6. Укажіть формулу хлоридної кислоти:

А HBr;
Б H2SO3;
В H2SiO3;
Г HCl.

7. Укажіть кислоту, яка відповідає кислотному оксиду SO3:

А H2SO3;
Б H2S;
В H2SO4;
Г H3PO4.

8. Установіть відповідність між формулами та назвами речовин.

А
Б
В
Формули Назви речовин
А Al(OH)3; 1 Цинк гідроксид;
Б ZnO; 2 хлоридна кислота;
В HCl. 3 алюміній гідроксид;
4 цинк оксид.
9. Укажіть «зайву» формулу:

А HCl;
Б H2СO3;
В Al(OH)3;
Г H3PO4.

ІІ варіант
Завдання 1–7 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна відповідь правильна.

1. Укажіть формулу метафосфатної кислоти:

А H4P2O7;
Б H3PO4;
В H3PO3;
Г HPO3.

2. Укажіть формулу одноосновної оксигеновмісної кислоти:

А H2SO4;
Б H2S;
В HPO3;
Г HCl.

3. Укажіть формулу лугу:

А Cu(OH)2;
Б H2SO3;
В Al(OH)3;
Г KOH.

4. Укажіть правильно складену формулу оксиду:

А N2O4;
Б P2O5;
В LiO;
Г CO4.

5. Укажіть формулу калій гідроксиду:

А Ca(OH)2;
Б Fe(OH)2;
В H2S;
Г KOH.

6. Укажіть формулу оксиду елемента з максимальною валентністю:

А N2O3;
Б CO2;
В CO;
Г NO.
7. Укажіть основу, яка відповідає основному оксиду FeO:

А Fe(OH)2;
Б Zn(OH)2;
В Fe(OH)3;
Г FeCl2.

8. Установіть відповідність між формулами й назвами речовин.
Формула Назва речовини
А
Б
В
А H2SO4; 1 Сульфатна кислота;
Б SO3; 2 барію гідроксид;
В Ba(OH)2. 3 сульфур(IV) оксид;
4 сульфітна кислота.
9. Укажіть «зайву» формулу:

А KOH;
Б Cu(OH)2;
В Fe(OH)2;
Г Ca(OH)2.

Учні обмінюються зошитами і здійснюють взаємоперевірку
Відповіді

І варіант
1. Г.
2. Г.
3. А.
4. Б.
5. Б.
6. Г.
7. В.
8. А — 3, Б — 4, В — 2.
9. В.

ІІ варіант
1. Г.
2. В.
3. Г.
4. Б.
5. Г.
6. Б.
7. А.
8. А — 1, Б — 3, В — 2.
9. А.

3. Орієнтація
3.2. Інтерактивна технологія «Мікрофон».
— Із чим у вас асоціюється слово «сіль»?
(Сіль, яку використовують для приготування їжі, харчова, кам’яна, йодована, морська; буває дрібна й крупна.)
— А чому ця речовина, яку ми використовуємо щодня, називається сіллю?
(Тому що вона солона на смак.)
Потім учитель записує формулу харчової солі на дошці, називає її й повідомляє, що ця речовина належить до класу солей.
— Поговорімо про ще одну речовину. Усі ви знаєте, що таке крейда. А яка вона на смак? Солона чи ні? (Ні.) Отже, крейда на смак не солона, проте також належить до класу солей.
3.3. Повідомлення теми уроку.
3.4. Формулювання разом з учнями мети уроку.

 4. Презентація
4.1. Склад і назви солей (Розповідь)
У побуті ми звикли мати справу лише з однією сіллю — кухонною (ми також називаємо її повареною, або кам’яною). Однак у хімії солями йменують цілий клас сполук.
Солі — це сполуки, які складаються з атомів металічних елементів і кислотних залишків.
Назви солей складаються з двох слів: перше — назва елемента-металу в називному відмінку, друге — назва кислотного залишку. Якщо металічний елемент виявляє змінну валентність, її обов’язково вказують у назві солі.
Робота з таблицею
Учитель заздалегідь записує таблицю на дошці (або роздруковує й роздає примірники учням). Учні мають скласти за нею назви солей: MgCl2, Ba(NO3)2.
Творення назв солей
Склад Назва
Атоми металів + кислотні залишки Назва елемента в Р. в. Латинська назва кислотного залишку:
— солі безоксигенових кислот мають суфікс -ид (-ід);
— солі оксигеновмісних кислот мають суфікс -ат (-ят)
Цинку сульфат

4. 2. Складання формул солей (Пояснення)
Алгоритм складання формул солей
1. Запишіть символи металічного елемента й кислотного залишку, укажіть їхні валентності:
; ; .
2. Визначте найменше спільне кратне для цих значень валентностей:
.
3. Визначте індекси, розділивши найменше спільне кратне на валентність:
NaCl; Zn3(PO4)2; Fe(NO3)3.
5. Практика на прикладах
5.1 Завдання. Складіть формули й сформулюйте назви солей, запишіть їх у відповідні комірки таблиці.
Кислота
Метал HCl HNO3 H2CO3 H2SO4 H3PO4
K(І)
Zn(ІІ)
Fe(ІІІ)

6. Керована практика
6.1. Складіть формули таких солей: цинк хлорид, алюміній нітрат, барій нітрат, кальцій сульфат, кальцій карбонат, натрій сульфід, аргентум нітрат — і вкажіть, які з них розчиняються у воді. (Відповідь: ZnCl2, Al(NO3)3, Ba(NO3)2, CaSO4, CaCO3, Na2S, AgNO3.)
7. Незалежна практика
7.1.Укажіть назви солей: a) KCl; б) K2CO3; в) NaNO3; г) BaS.
7.2.Складіть формули солей: а) калій карбонат; б) купрум(ІІ) хлорид; в) калій фосфат; г) натрій сульфат.
7.3.Випишіть окремо формули оксидів, кислот, основ і солей, укажіть назви всіх речовин: Na2O, H2SiO3, K3PO4, HBr, Zn (NO3)2, P2O5.
7.4. Визначте масову частку металічного елемента у складі солей: K3PO4 ; Zn (NO3)2,
8. Домашня практика
8.1. Визначте масові частки елементів у купрум(ІІ) сульфаті. (Відповідь: w(Cu) = 39,4 %; w(S) = 20 %; w(O) = 40,6 %.)
8.2. Науковці підрахували, що за добу людина споживає 12–15 г солі. Виходячи з цих відомостей, обчисліть, скільки солі ви з’їли за все своє життя. (Відповідь: за 14 років — приблизно 76 650 г, тобто 76 кг 650 г солі.)
Домашнє завдання:
Підручник параграф 23. Закінчити виконання завдань, розпочатих у класі
Індивідуальне завдання:
Підготуйте повідомлення на одну з тем: «Поширеність солей у природі» або «Значення солей у житті людини».

Автор: 

Рябоконь Семен Іванович вчитель хімії Юхимівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Мурафської СР Жмеринського району

Джерело: 

1.Супруненко О.В. Продуктивне навчання на уроках хімії, як шлях розвитку успішної особистості.//Irbis-nbuv.gov.ua
2.Дігавцова Л.Ю. Хімія 8 клас Плани конспекти уроків

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі