Користувацький вхід

План конспект уроку

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Урок № 12
Кислоти: поняття, склад, класифікація, фізичні властивості
Мета уроку: сформувати поняття про кислоти; розглянути склад, назви й класифікацію кислот, їх фізичні властивості; ознайомити учнів з найважливішими неорганічними кислотами; розвивати вміння спостерігати й робити висновки.
Завдання для учнів знати формули й назви найважливіших неорганічних кислот; уміти класифікувати кислоти за вмістом Оксигену та за кількістю Гідрогену; порівнювати кислоти за складом; характеризувати фізичні властивості кислот.
Базові поняття й терміни: кислоти, фізичні властивості, кислотний залишок, оксигеновмісні й безоксигенові кислоти, основність кислот, валентність.
Обладнання: зразки кислот, таблиця розчинності, Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, концентрована сульфатна кислота, вода, хімічні склянки, скляна паличка, лист паперу
Тип уроку: комбінований.
Хід уроку
1. Підготовчий етап
1.1. Перевірка наявності в учнів виконаних письмових робіт. Обговорення питань, які виявилися найбільш складними.
1.2.  Повторення пройденого.( Бесіда)
1. Схарактеризуйте класифікацію неорганічних речовин.
2. Які речовини називають простими?
3. Наведіть приклади простих речовин.
4. Які речовини називають складними?
5. Наведіть приклади складних речовин.
6. Дайте визначення оксидів.
7. Назвіть правила складання формул оксидів.
8. Назвіть правила утворення назв оксидів.
9. Розкажіть про фізичні властивості оксидів.
10. Які сфери застосування оксидів вам відомі?
1.3. Самостійна робота
І варіант
1. Запишіть назви/формули речовин:
P2O5 — _______________; калій оксид — ______________________;
SO3 — ________________; ферум(ІІ) оксид — ___________________;
Na2O — _______________; нітроген(IV) оксид — _________________;
2. Підкресліть формули оксидів:
HCl, Cl2O7, CaO, Al2O3, Be(OH)2, Fe2O3, MgO, CO2.
Позначте, які з них належать до основних, а які до кислотних.
HCl, Cl2O7, CaO, Al2O3, Be(OH)2, Fe2O3, MgO, CO2.
кисл осн осн кисл

2. Орієнтація
2.1. Прийом «Хімічна розминка».
На дошці записано формули речовин. Учні мають виписати в зошити в один стовпчик формули оксидів, а в другий — усі інші.
HCl, Cl2O7, CaO, Al2O3, H2SO4, Fe2O3, HNO3, MgO, HF, CO2, H3PO4.
Проблемне запитання:
— Подивіться на формули речовин у другому стовпчику. Що це за речовини? Що спільного вони мають? Чому оксиди неметалів називають кислотними оксидами?
Відповідь: CO2 + H2O → H2CO3
2.2. Показ практичного значення вивчення нового матеріалу.
Слово вчителя
Скажіть, який смак ви відчуваєте, коли їсте зелене яблуко, лимон, щавель, аскорбінку? Так, звичайно, усі вони кислі на смак. Але чому?
2.3. Повідомлення теми уроку.
2.4. Формулювання разом з учнями мети уроку.
3. Презентація
3.1.Склад і назви кислот. Розповідь учителя, «Неорганічні кислоти»
Кислота — це сполука, молекула якої містить один чи кілька атомів Гідрогену, здатних під час хімічних реакцій заміщуватися на атоми металічного елемента.
Усі кислоти мають молекулярну будову. Їхні загальні формули — НnЕ і НmЕOn.
Частину молекули кислоти, сполучену з атомом Гідрогену, називають кислотним залишком. Кількість атомів Гідрогену в молекулі кислоти визначає валентність кислотного залишку. Поняття «валентність» у такому контексті стосується не одного атома, а цілої групи.
Неорганічні кислоти
Чинні назви кислот Формули кислот Традиційні назви Кислотні залишки Назви кислотних залишків
Бромідна HBr Бромоводнева Br Бромід
Хлоридна HCl Хлороводнева Cl Хлорид
Фторидна HF Фтороводнева F Фторид
Нітратна HNO3 Азотна NO3 Нітрат
Сульфатна H2SO4 Сірчана SO4 Сульфат
Карбонатна H2CO3 Вугільна CO3 Карбонат
Фосфатна H3PO4 Фосфорна PO4 Фосфат
Сульфітна H2SO3 Сірчиста SO3 Сульфіт
Сульфідна H2S Сірководнева S Сульфід
Нітритна HNO2 Азотиста NO2 Нітрит
Йодидна HI Йодоводнева I Йодид
Силікатна H2SiO3 Силікатна SiO3 Силікат
Ціанідна HCN Синільна CN Ціанід

3.2. Робота з підручником (с 41 Таб 1)
Учитель креслить на дошці таблицю, учні мають самостійно її заповнити, накресливши у зошитах.
Кислоти Формули кислот Кислотні залишки, їх валентність Назви
кислотних залишків
Бромідна HBr
Хлоридна HCl
Фторидна HF
Нітратна HNO3
Сульфатна H2SO4
Карбонатна H2CO3
Фосфатна H3PO4
Сульфітна H2SO3
Сульфідна H2S
Нітритна HNO2
Йодидна HI
Силікатна H2SiO3
Ціанідна HCN

Виконавши завдання, учні мають зробити висновок про те, як будується назва і як визначається валентність кислотного залишку. У підсумку учні складають схему:
КИСЛОТА = Н + Кислотний залишок

3.3. Класифікація кислот. (Розповідь учителя, складання схеми.)
Усі кислоти поділяються на органічні й неорганічні. Існує багато класифікацій неорганічних кислот: за складом, основністю, розчинністю, леткістю тощо.
Залежно від того, входить до складу кислотного залишку Оксиген чи ні, кислоти поділяються на оксигеновмісні та безоксигенові. Залежно від кількості кислотних атомів Гідрогену молекули кислот поділяються на одноосновні, двохосновні й трьохосновні.
За здатністю розчинятися у воді всі речовини поділяють на розчинні, малорозчинні та нерозчинні. Кислоти поділяються на розчинні та нерозчинні.
Вчитель і учні разом складають схему (на дошці та у зошиті)

Класифікація кислот
За числом атомів Гідрогену
Кислоти

Одноосновні Двохосновні Трьохосновні
(HCl, HNO3) (H2S, H2SO4, H2CO3) (H3PO4)
За наявністю/відсутністю в складі кислотного залишку Оксигену

Безоксигенові Оксигеновмісні
(HCl, H2S) (HNO3, H2SO4, H2CO3, H3PO4)

3.4. Номенклатура кислот. (Розповідь учителя.)
Номенклатура — це сукупність назв хімічних речовин, їхніх груп і класів, а також правила формулювання цих назв. Існують традиційні та систематичні назви кислот. Приміром, традиційна назва хлоридної кислоти — соляна, тому що раніше її добували з кухонної солі.
Для безоксигенових кислот систематичні назви складаються з латинської назви неметалічного елемента із твірним суфіксом -ідн(а)/-идн(а) та слова «кислота».
Для кисневмісних кислот традиційна та систематична номенклатури не збігаються. Систематичні назви таких кислот складаються з латинської назви кислотного залишку і слова «кислота».
NB! У формулах кислот на першому місці стоїть символ Гідрогену, а потім — атом або група атомів, які називаються кислотним залишком.

3.5. Фізичні властивості кислот. (Розповідь учителя, супроводжувана демонстрацією.)
Деякі кислоти за звичайних умов є рідинами (наприклад, нітратна й сульфатна), а деякі — твердими речовинами (зокрема фосфатна й боратна). Більшість кислот добре розчиняється у воді, але деякі практично нерозчинні. Водні розчини кислот мають кислий смак, здатні руйнувати рослинні й тваринні тканини.
Демонстрація дії сульфатної кислоти на аркуш паперу. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
Якщо не можна на практиці з’ясувати розчинність речовин, то слід звернутися до таблиці розчинності. Поєднуючи Гідроген з кислотним залишком, можна, наприклад, з’ясувати, що силікатна кислота не розчиняється у воді.
Практичне завдання
Учні отримують аркуш із завданням.
Завдання. Опишіть кислоти за такими параметрами: хімічна формула, агрегатний стан, колір, розчинність.
Це ортофосфатна кислота __________.
Це __________________________ H2SO4.
Це __________________________ HNO3.
Це силікатна кислота _______________.
Це хлоридна кислота _____________.

4. Практика на прикладах
4.1. Гра «Склеєне слово».
Учні працюють у парах.
Завдання. Перед вами — «текст», у якому «заховані» формули кислот. Постарайтеся якомога швидше переглянути його, знайти, підкреслити й назвати ці кислоти.
H2OSO3H3PO4Na2CO3MgAlPO4H2ОSP2O5CHNO3O2HClBaOSH2
CO3Na2OH2SO4NH3Mg(OH)2Ba(OH)2OSNH2K3NH2SNaClN2O5BaH2
Ca(OH)2Al2O3.
5. Керована практика
5.1. Із наведеного переліку: KNO3, HВr, H2SO3, H2СO3, H2S, MgCO3, HNO3, HCl, H3PO4, H2SiO3 — випишіть формули кислот, прокласифікуйте їх відповідно до схеми:

6. Незалежна практика
6.1.. Обчисліть масові частки елементів у бромідній кислоті. (Відповідь: 1,2 % і 98,8 %.)
6.2. Обчисліть масу йодидної кислоти кількістю речовини 1,5 моль. (Відповідь: 192 г.)
7. Домашня практика Робота розпочинається в класі
7.1.Використовуючи матеріал підручника, заповнити таблицю.
Кислоти
Фор-мула Назва M, г/моль w(H) Розчинність
у воді Фізичні властивості
Хлоридна
Сульфатна
Сульфітна
Сульфідна
Карбонатна
Ортофосфатна
Нітратна
Силікатна
Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
- Завдання для всього класу:
Параграф 7. Закінчити завдання розпочате у класі (заповнити таблицю)
- Індивідуальне завдання.
Підготуйте повідомлення на тему «Поширення кислот у природі».

Автор: 

Рябоконь Семен Іванович, вчитель хімії, Юхимівська СЗШ І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області

Джерело: 

1. Супруненко О.В. Продуктивне навчання на уроках хімії, як шлях розвитку успішної особистості // Irbis-nbuv.qov.ua
2. Дігавцова Л.Ю. Хімія 8 клас. Плани-конспекти уроків. Видавництво «Ранок», 2013.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі