Користувацький вхід

Останні публікації

Програма театрального гуртка «Театральними стежками України»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

Програма театрального гуртка
«Театральними стежками України»

для ліцеїстів І-ІV курсів

Людмила Миколаївна Шипелюк, вихователь

Київського обласного ліцею-інтернату

фізичної культури і спорту

Пояснювальна записка

Життя – це театр, а ми всі актори

Шекспір

Проблема розвитку творчих здібностей особистості є однією з центральних в педагогіці, оскільки прогрес суспільства – це шлях постійної творчості, долання стереотипів і вироблення нових, нестандартних, часто несподіваних ідей, оригінальних підходів і шляхів до їх втілення.

На сучасному етапі все більше уваги приділяється пошуку перспективних підходів до вирішення проблеми гуманізації процесу виховання, стимулювання пізнавальної активності вихованців, накопиченню досвіду їхньої творчої діяльності. У реалізації цього складного процесу важлива роль належить мистецтву, що допомагає дітям глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення.

Мистецтво з його унікальними можливостями цілісного впливу на особистість виступає не тільки джерелом естетичного виховання, а й універсальним засобом творчого розвитку дитини. Викликані ним естетичні почуття мають цілющу перетворювальну силу, бо вони постають у результаті вільної творчої фантазії. Отже, всебічний, повноцінний і грамотний розвиток суспільства можливий лише за умови присутності в його процесах культурно-мистецького аспекту.

Перехід до особистісно орієнтованої моделі навчання та виховання спрямовує педагогів на пошук нових шляхів і засобів, які забезпечуватимуть повноцінний розвиток творчих здібностей, потреб та інтересів ліцеїстів в усіх сферах їхньої діяльності.

Одне з найголовніших завдань в роботі вихователя – зробити вихованця творчою особистістю.

Мета програми: ввести ліцеїстів у світ прекрасного; формувати естетичні смаки, здатність творчо сприймати побачене; розвивати акторські здібності, сприяти вихованню духовно багатого громадянина; виховувати потребу та інтерес до художнього слова, сценічної культури мовлення.

Завдання програми:

 • залучати ліцеїстів до участі в різних сферах художньої діяльності на основі діагностики їхніх природних нахилів і здібностей;
 • забезпечувати високу художньо-естетичну культуру;
 • розвивати естетичні потреби і почуття особистості;
 • формувати гармонійно розвинену особистість з високим національно-культурним потенціалом;
 • виховувати духовну культуру особистості та створити умови для вільного формування нею власної світоглядної позиції.

Дана програма направлена на реалізацію ліцеїстами їхніх творчих здібностей, дає можливість виявити і реалізувати акторські здібності дітей, формувати комунікативні навички, розвивати діалогічне та монологічне мовлення під час інсценізації творів. Програма має практичне спрямування.

Програма гурткової роботи «Театральними стежками України» розрахована на організацію гурткової роботи з ліцеїстами І-ІV курсів, протягом трьох навчальних років, 140 годин на рік, 4 години на тиждень.

Програма забезпечує досягнення прогнозованих результатів.

Форми роботи:

 • індивідуальні;
 • групові;
 • колективні.

Змістом програми передбачено використання таких форм роботи з гуртківцями:

 • бесіди;
 • відвідування театру;
 • читання та вивчення творів;
 • перегляд відеофільмів;
 • свята;
 • вистави:
 • концерти.

Очікувані результати:

 • бажання виявити творчість гуртківців;
 • надання можливості реалізувати творчі, індивідуальні здібності;
 • розкрити свої таланти;
 • реалізація творчих здібностей гуртківців.

Основні вимоги до знань і вмінь:

гуртківці  повинні мати уявлення про:

 • драматургію;
 • театральне мистецтво;
 • сценографію;
 • акторську діяльність.

Гуртківці повинні знати про:

 • основні етапи роботи над сценарієм;
 • техніку сцени.

Гуртківці повинні вміти:

 • виконувати поставлене акторське завдання;
 • застосовувати елементи акторської майстерності;
 • імпровізувати;
 • спілкуватися з публікою
 • триматися на сцені.

Навчально-тематичний планп/п
Назва теми Кількість годин
Всього Теорія Практика
1. Тема 1. Вступ 2 2
2. Тема 2. Розвиток акторської майстерності
 • історія театру
 • зародження театрально мистецтва
 • дійові особи і виконавці
8 6
2
3. Тема 3. Відвідування театрів 14 10 4
4. Тема 4.Робота над творами
 • читання творів Т.Г.Шевченка (робота над постановкою голосу)
 • читання творів Лесі Українки (робота над постановкою голосу)
 • читання творів Карпенка-Карого (робота над постановкою голосу)
 • читання п’єс
26 10 16
5. Тема 5. Інсценізація творів
 • вистава «За двома зайцями»
 • вистава «Сватання на Гончарівці»
 • вистава «Назар Стодоля»
 • вистава «Іван Мазепа та Мотря»
 • вистава «Баба Палажка та баба Параска»
 • вистава «Наталка Полтавка»
 • вистава «Хазяїн»
 • вистава «Сто тисяч»
 • вистава «Кайдашева сім’я»
90 80 10
         Разом 140 108 32

Зміст програми:

РОЗДІЛ І. Вступ

Знайомство гуртківців з теорією театрального мистецтва з основами театральної етики, сценографією, знайомляться з творчістю видатних акторів та режисерів.

РОЗДІЛ ІІ. «Розвиток акторської майстерності»

Бесіда «Історія театру». Ознайомлення з театром

Бесіда «Зародження театрального мистецтва». Основні етапи роботи над сценарієм, творча задача сценариста та режисера.

Бесіда «Дійові особи і виконавці». Актор – головна фігура в театральному мистецтві, актор – професія чи покликання, видатні актори минулого і сучасності.

РОЗДІЛ ІІІ. «Відвідування театрів»

Відвідування театрів, планування походу до театру, перегляд інсценівки театрального дійства, обговорення вистави.

РОЗДІЛ ІV. «Робота над творами»

Читання творів Т.Г.Шевченка. Робота над особливостями читання творів, робота над постановкою голосу, поняття сценічної мови.

Читання творів Лесі Українки. Робота над особливостями читання творів, робота над постановкою голосу, поняття сценічної мови.

Читання творів Карпенка-Карого. Робота над особливостями читання творів, робота над постановкою голосу, поняття сценічної мови.

РОЗДІЛ V. «Інсценізація творів»

Вистава «За двома зайцями». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Сватання на Гончарівці».  Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Назар Стодоля». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Іван Мазепа та Мотря». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Баба Палажка та баба Параска». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Наталка Полтавка». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Хазяїн». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Сто тисяч». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Вистава «Кайдашева сім’я». Вивчення ролей, репетиція, робота над номерами, виступ.

Автор: 

Людмила Шипелюк,
вихователь Київського обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі