Користувацький вхід

"Інформаційна модель системи підтримки прийняття рішень диспетчера підстанції з контролю електропостачання"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Інформаційна модель системи підтримки прийняття рішень диспетчера підстанції з контролю електропостачання прискорює процес передачі даних, надає диспетчеру рекомендації про послідовність аварійних переключень при виході з ладу елементів мережі; містить в собі нормативну інформацію про допустимі межі зміни параметрів (максимального завантаження) елементів мережі, порівнює їх з дійсними значеннями і видає диспетчеру результат.
Для роботи диспетчера підстанції з контролю електропостачання визначається, передусім, скороченням затрат часу на обробку інформації, підвищенням якості обліку, контролю за параметрами роботи мережі, підвищенням оперативності отримання результатних даних, збільшенням точності та достовірності інформації, можливістю обробки інформації, об’єм якої збільшується.
Комплекс інформаційних задач автоматизованої системи підтримки прийняття рішень диспетчера підстанції з контролю електропостачання включає дві групи задач:
а) збір і первинна обробка оперативної інформації:
- збір, первинну обробку і оцінку поточної інформації;
- контроль параметрів і режиму, схеми мережі, стану обладнання і енергоресурсів;
б) вторинна обробка інформації:
- автоматичний контроль допустимості режиму;
- контроль відхилення параметрів режиму від планового;
- ведення “Добової диспетчерської відомості”;
- формування бази даних.
Основою для рішення задач збору, обробки і оцінки інформації є:
– режимно-технологічна інформація про параметри режиму і стан основного обладнання;
– дані добової відомості;
– оперативна інформація про зміни стану контролюючого обладнання (відключення ліній електропередач, аварійний стан чи ремонт, перетоки і втрати електроенергії).

Автор: 

Ярич Ігор Ярославович

Методист,
викладач інформатики та комп’ютерних дисциплін

Державний навчальний заклад
"Вище професійне училище №34 м. Стрий"

Джерело: 

1. Охріменко В. М. Автоматизовані системи диспетчерського управління: Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022.
2. Катренко А.В. Системний аналіз: Підручник. – Львів: «Новий світ-2000», 2023.
3. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів: Наказ Мінпаливенерго України від 25.07.2006 № 258.
4. https://www.regina.org.ua/Pages/IDKRegina.html
5. Wikipedia

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі