Користувацький вхід

ТКР№1. І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний. Філологічний профіль. Контрольна робота №1

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

3

ТКР№1.І.НЕЧУЙ-Левицький, Панас Мирний.Філологічний профіль.Контрольна робота №1 .ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70 - 90-х РОКІВ XIX ст.
Іван Нечуй-Левицький ,Панас Мирний І варіант
1.Який історичний факт стримував розвиток культурно-мистецьких процесів в Україні в 60 — 70-ті роки XIX ст.?
А) Перебування українського народу в колоніальній залежності від Російсь¬кої та Австро-Угорської імперій;
Б) початок діяльності товариства «Просвіта»; В) скасування кріпацтва;
Г) проведення земської, судової, освітньої реформ в Росії.
2.Яке місто стало центром української наукової й культурно-освітньої діяльності в 60 —70-ті роки XIX ст.?
А) Харків; Б) Київ; В) Львів; Г) Чернігів. 3.Яка тема є центральною у творчості Івана Нечуя-Левицького? А)Тема національно-визвольної боротьби українського народу проти крі¬пацтва; Б) тема стихійних повстань простого люду проти засилля панів;
В) тема народної долі, показ краси душі простих людей;
Г) показ життя українського інтелігента XIX століття.
4.Визначте жанр твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я:
А) реалістична соціально-психологічна повість; Б)соціально-психологічний роман; В)соціально-побутовий роман; Г)реалістична соціально-побутова сатирично-гумористична повість.
5. І. Нечуй-Левицький зосереджує основну увагу у творі «Кайдашева сім'я» на: А)нещасливій долі українського народу; Б) коханні;
В )сім'ї як осередку суспільства; Г) показі важливих історичних подій.
6.Яка реальна сім'я була прототипом Кайдашевої?
А) Кайдашів; Б) Балашів; В) Мазурів; Г) Довбишів; Д) Джері.
7.Що в українській культурі стало символом родинних чвар, сварливості (за повістю І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»)?
А)груша; Б) мотовило; В) горщики; Г) полотно; Д) курка.
8.Укажіть, які події твору «Кайдашева сім'я» є основним композиційним елементом:
А) одруження Карпа та прихід Мотрі до Кайдашевої хати;
Б) знайомство Лавріна та Мелашки;
В) розмова братів про дівчат;
Г) три найбільші сварки-бійки, кожна з яких має свою зав'язку та розв'язку.
9. Укажіть, хто з персонажів «Кайдашевої сім'ї» в кульмінаційний момент промовляє: «По спині лупи її. Виколи дрючком їй друге око!».
А) Карпо; Б) Лаврін; В) старий Кайдаш; Г) Мотря; Д) Мелашка. 10.Хто висловився про «Кайдашеву сім'ю» такими рядками: «Тут усе виконує свою визначену автором роль, веде свою мистецьку партію, як інструмент у хорошому оркестрі чи хорі»?
А) Іван Франко; Б) Михайло Коцюбинський; В) Леся Українка; Г)Максим Рильський; Д) Павло Тичина.
11.Укажіть справжнє прізвище Панаса Мирного:
А)Губенко; Б)Тобілевич; В)Рудченко; Г)Маркевич.
12.Яка тема є для Панаса Мирного найулюбленішою?
А) Історичне минуле українського народу;
Б) життя і праця, мрії і сподівання селянства;
В) визвольна боротьба українського народу за незалежність;
Г)чиновницьке життя 13.Хто є співавтором роману «Хіба ревуть воли…?»
А) Іван Білик; Б) Іван Франко; В) Іван Нечуй-Левицький;
Г) Іван Карпенко-Карий.
14.Яку назву мав роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» при перевиданні в Україні 1905 р.?
А) «Пропаща сила»; Б) «Чіпка»;
В) «Подоріжжя од Полтави до Гадячого»; Г) «Кріпацька неволя».
15.Укажіть, кого з персонажів роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «польовою царівною»:
А) дочку Максима Галю; Б) дружину Максима Явдоху;
В) дружину Грицька Христю; Г) матір Чіпки Мотрю.
16.Визначте головну проблему роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, ясла повні?»:
А) неможливість реалізації творчих задумів героя за умов кріпацтва;
Б)конфлікт між багатими і бідними як головний конфлікт XIX ст.;
В)конфлікт « пропащої сили» з патріархальним середовищем;
Г) конфлікт батьків і дітей (Мотря і Чіпка);
Д) проблема неосвіченості українського селянства.
17.Кого в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «двужоном»:
А )Чіпку Варениченка; Б) Максима Ґудзя; В) Грицька Чупруненка; Г) Василя Пороха; Д) Івана Вареника.
18. Укажіть, що стало вирішальним моментом у виборі злочинного шляху центральним персонажем роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А) вплив товариства; Б) нещасливе кохання; В) утрата землі;
Г) злиденне життя: Д) хвороба.
19.Що розвінчують автори роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» в образі Грицька Чупруненка?
А) класову нерівність; Б) обмежений індивідуалізм власника;
В) неосвіченість; Г) схильність до алкоголю;
Д) бунтарство. 20.Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»:
А) у Чіпки незаконно одбирають землю;
Б) Чіпка одружується з Галею і кидає розбій;
В) Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу;
Г) Чіпка працює в земській управі задля громадського добра;
Д) Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком.
21.Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем твору І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я»:
1.«Під її солодкими словами ховається гіркий полин»
2.«Рівна, як струна, гнучка, як топо¬ля, гарна, як червона калина, дов¬гообраза, повновида, з тонким носи¬ком»
3.«Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тон¬кий ніс, рум'яні губи - все подихало молодою парубочою красою»
4.«Гострі темні очі були ніби сердиті»
5.«Серце з перцем»
А) Мелашка; Б) Маруся Кайдашиха; В) Карпо; Г) Лаврін; Д )Мотря. 22. Установіть відповідність між назвою твору І. Нечуя-Левицького і жанром:
1.«Баба Параска і баба Палажка»
2.«В диму та полум'ї»
3.«Князь Єремія Вишневецький»
4.«Бурлачка»
5.«Криве дзеркало української мови»
А) нарис; Б) оповідання; В) повість; Г) драма; Д) стаття; Е) роман. 23.Розмістіть назви перших розділів роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» відповідно до композиції твору:
А) «Двужон»; Б) «Дитячі літа»; В) «Польова царівна»; Г) «Тайна-невтайна»; Д) «Жив-жив!». 24.Установіть відповідність між цитатною характеристикою і персонажем роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: 1.«...Бідна, некрасива дівчина, уже таки й літня, що жила... удвох з ста¬рою матір'ю» 2.«Сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе» 3.«Не багатого роду!» - казала проста свита, накинута наопашки. «Та че¬пурної вдачі», -- одмовляла чиста, біла, на грудях вишивана сорочка...» 4.«Отой волоцюга, блудяга... покинув на Дону жінку з дітьми...» 5. «Уже була стара-стара, як молоко біла, як сухар суха» А ) Грицько Чупруненко; Б) Оришка; В )Мотря Жуківна; Г) Чіпка Варениченко; Д )Остап Хрущ; Е) Галя
Усього балів-36 36-12б
33-11б
30-10б
27-9б
24-8б
21-7б
18-6б
15-5б
12-4б
9-3б
6-2б
3-1б

. Контрольна робота №1 .ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70 - 90-х РОКІВ XIX ст.
Іван Нечуй-Левицький ,Панас Мирний ІІ варіант 1. Іван Франко назвав повість «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького А)всеобіймаючим оком Правобережної України Б) найкращою оздобою українського письменства В) ареною людських пристрастей Г) широким та вільним розмахом думки Д) світлою незайманою квіткою народної поезії
2. Зовнішність Лавріна описано в рядку: А )...молоде, довгасте лице було рум'яне. Веселі, сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи — все подихало парубочою красою. Б) ...широкий у плечах, з карими гострими очима,з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. В) ...здорові загорілі жилаві руки. Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Г) ...дуже палкий погляд — бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою. Д )...високий, огрядний собі пан, кругловидий, русявий; голова в кучерях, як у золотому вінку; очі ясні, веселі, як зорі; і вже чи ступить, чи заговорить, то справді по-гетьманськи. 3.Темою повісті «Кайдашева сім'я» є зображення А) життя нетипової для України селянської родини; Б) життя українського села в пореформену добу на прикладі однієї родини; В) родинних перипетій в українському селі в добу кріпацтва ; Г) сімейного селянського побуту до закріпачення українських земель; Д) життя селянської родини як зразка сім'ї з патріархальним устроєм 4.Прочитайте рядки з повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького . «Кайдашиха помила по лікті руки й кинулась зі злістю на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і неначе заплямкало губами під її руками. Мелашка знала, що не вгодила свекрусі, і стояла ні в сих ні в тих серед хати та дивилась на замазані руки».
В уривку використано А )фразеологізм і синекдоху; Б) порівняння та літоту; В) персоніфікацію й оксиморон; Г) порівняння і фразеологізм; Д) гіперболу й алегорію. 5.Про двоїсту натуру Кайдашихи свідчить характеристика в рядку А) ...свекруха люта змія: ходить по хаті, полум'ям на мене дише, а з носа гонить дим кужелем. Б) Вона не злюбила Мелащиних батьків і як тільки бралась за тім'я, то згадувала Западинці і свої розглядини в Балашів. В) Кайдашиха почала свариться й стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападала на Мелашку сливе кожного дня, точила її, як вода камінь. Г) Настали жнива. Кайдашиха запрягла Мелашку до роботи, як у віз... Кожної неділі просилась Мелашка в гості [до батьків], і кожної неділі Кайдашиха знаходила для неї роботу. Д) На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне. 6.Прочитайте рядки з повісті «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького. «Не чорна хмара із синього моря наступала, то виступала Мотря зКарпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з ха ти Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти». У цьому уривку комічний ефект досягається через А) надуживання старослов'янізмів в описі побутової сцени Б) надмірне використання зниженої лексики В) змішування стилів — високого епічного з побутовим Г) гротескні характеристики членів родини Д) поєднання логічно несумісних, протилежних понять 7.Події в повісті «Кайдашева сім'я» розгортаються в такій послідовності: А) одруження Лавріна — одруження Карпа —смерть Кайдаша — всихання груші Б) смерть Кайдаша — одруження Карпа -одруження Лавріна — всихання груші В) одруження Карпа — одруження Лавріна —смерть Кайдаша — всихання груші Г) одруження Карпа — одруження Лавріна —всихання груші — смерть Кайдаша Д) всихання груші — одруження Карпа — смерть Кайдаша — одруження Лавріна 8.До композиційних особливостей повісті «Кайдашева сім'я» НЕ НАЛЕЖИТЬ А) поділ твору на дев'ять частин Б) нагнітання сцен сварок, колізій В) розкриття характерів героїв через діалоги Г) розгортання подій переважно в одному селі Д) детальний опис весілля синів 9.За способом зображення дійсності повість «Кайдашева сім'я» — яскравий приклад А) класицизму Б)сентименталізму В)романтизму Г)реалізму Д)модернізму 10. За жанром повість «Кайдашева сім'я» І. Нечуя-Левицького А) соціально-психологічна Б) історична В) пригодницька Г) соціально-побутова Д) авантюрна 11. Справжнє прізвище Панаса Мирного А)Тобілевич Б) Рудченко В) Левицький Г) Губенко Д) Очерет 12.Сюжетною основою для написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика став нарис А) «Чіпка» Б) «Пропаща сила» В) «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» Г) «Так це та правда?!» Д) «Лихі люди» 13.Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир¬ного та Івана Білика). Як же дійшов до літ та убрався у силу, — біда з ним та й годі! Висо¬кого зросту, бравий, широкоплечий, як із заліза збитий, а до того ще мет¬кий, як заєць, співун-реготун... Хороший з лиця — повновидий, рум'янець на всю щоку, з чорними, веселими очима, лискучим усом, — він був перший красень на селі... У цьому уривку описано : А) Василя Семеновича Польського Б) Чіпку В) Лушню Г) Максима Ґудзя Д )Грицька 14.Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир¬ного та Івана Білика). Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в нього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духова міць, ра¬зом з якоюсь хижою тугою... У цьому уривку описано: А) Грицька Чупруненка Б) Чіпку Варениченка В) Івана Вареника Г) Максима Ґудзя Д )Мирона Ґудзя 15.Прізвища Хрущ, Хрущов, Притика в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» мав (мали) А) Грицько Чупруненко Б) дід Улас В) Матня, Лушня й Пацюк Г) Іван Вареник Д) Чіпка Варениченко 16.Представником чиновництва в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» є А) Порох Б) Грицько Чупруненко В) Максим Ґудзь Г) Кряжов Д) Остап Хрущ 17.Події в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» розвиваються в такій послідовності: А) Максим Ґудзь у москалях — арешт Чіпки й дорога на Сибір — одруження Чіпки з Галею — смерть баби Оришки Б) арешт Чіпки й дорога на Сибір — смерть баби Оришки — одруження Чіпки з Галею — Максим Ґудзь у москалях В) Максим Ґудзь у москалях — смерть баби Оришки — одруження Чіпки з Галею — арешт Чіпки й дорога на Сибір Г) смерть баби Оришки — Максим Ґудзь у москалях — одруження Чіпки з Галею — арешт Чіпки й дорога на Сибір Д) смерть баби Оришки — арешт Чіпки й дорога на Сибір — одруження Чіпки з Галею — Максим Ґудзь у москалях 18.«Будинок з багатьма прибудовами і надбудовами» — цю характерис¬тику роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» дано за А) широку тематику Б)розмаїтість ідей В) складну композицію Г) багатосюжетність Д) жанрові особливості 19. Прочитайте рядки («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мир¬ного та Івана Білика). Пуста городина, лихий тин, криві ворота, не обмазана хата... кину¬лись в вічі й образили Грицькову хазяйливу натуру... Він з докором і разом з жалем дивився на Чіпчине добро...— Господи, Боже! доживеться ж чоловік от до сього? А все — своя воля... У виділених в уривку словах ідеться про А) волю після скасування кріпосного права Б) причину деградації Чіпки, його слабку силу волі В) звільнення Чіпки на волю після перебування в чорній Г) дворічну працю на пана після оголошення волі кріпакам Д) наслідки залежності кріпаків і волі козаків 20. Визначте розв'язку твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: А) у Чіпки незаконно одбирають землю; Б) Чіпка одружується з Галею і кидає розбій; В) Мотря видає властям сина-убивцю, і його відправляють на каторгу; Г) Чіпка працює в земській управі задля громадського добра; Д) Чіпка сходиться з волоцюгами Лушнею, Матнею, Пацюком. 21.Установіть відповідність Художній засіб 1.метонімія 2. іронія 3. тавтологія 4. антоніми Приклад А Дощ давно вже перестав; хмари розійшились - виплив ясний місяць... Б ...землянка, така ще недавно привітна, тепла, стала холодною та неодрадною. В Мирін сидить, насупивши брови..., з-під густих брів блискає блискавка... Г Як зачули люди, то замалим не все село вибігло з хат... Д Заліз у якийсь полк [пан Польський], терся до передніх вельмож, поки таки дотерся до генерала... і до Пісок! 22. Установіть відповідність. Герой 1 Максим Ґудзь 2. Галя 3. Чіпка 4. Чижик Вчинок А) убиває панського сторожа Б) отримує за службу орден Георгія В) відмовляється за гроші від одруження з Галею Г) вішається з горя Д ) може «поправити діло» за хабаря 50 рублів 23. Установіть відповідність. Героїня 1. Кайдашиха 2. Мотря 3.Мелашка 4. баба Палажка Репліка А) Це нечиста сила мене давила... Двадцять пасок з'їла в Києві, а за двадцять першою такий гріх трапився. Послинив нечистий усе лице, й губи, й щоки. Б) Одривай хату од цих злиднів! Що б там не коштувало, одривай, а ні, я сама одірву. В) Не жаль мені ні села, ні роду, жаль мені тільки чоловіка. Мабуть, він за мною побивається, коли одразу так залило мою душу сльозами. Г) Шкода мені тебе! У мене ще не було такої доброї та робочої наймички, як ти. Д) Скинь її з драбини додолу, нехай собі голову скрутить, щоб знала, як лазити на наше горище. 24. Установіть відповідність. Епізод Елемент сюжету 1. експозиція А)сватання й одруження Карпа з Мотрею 2.зав'язка Б) розмова Карпа й Лавріна про одруження 3. розвиток дії В) всихання груші 4. кульмінація Г) сварка через грушу Д) лікування Омелька Кайдаша бабою Палажкою
Усього балів-36. 36-12б; 33-11б; 30-10б; 27-9б; 24-8б; 21-7б; 18-6б; 15-5б; 12-4б; 9-3б; 6-2б; 3-1б

Автор: 

Балюк Валентина,вчитель укр.мови та літ.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі