Користувацький вхід

Останні публікації

До 290-річчя з Дня народження Г.С.Сковороди. Стаття. Педагогічні ідеї Г.Сковороди

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Стаття повертає до витоків української педагогіки, піднімає завісу над джерелами української педагогічної думки, збагачує педагогічними ідеями та порадами учителів - практиків 21 століття. Цінність педагогічної спадщини Г. Сковороди переоцінити неможливо, вона завжди займала і буде займати гідне місце в триєдиній системі педагогічного процесу, слугуватиме направляючими постулатами освітнього процесу, до яких постійно звертаються фахівці педагогіки,учителі, вихователі, всі, кого цікавлять проблеми формування Людини.

Автор: 

Яворська Лариса Миколаївна

Джерело: 

1. Антология педагогической мысли Украинской, ССР / Сост. Н. П. Калиниченко. – М.: Высшая школа, 1988. – 642 с.

2. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1993. – 584 с.

3. Бурлака Я. І., Руденко Ю. Д. Історія педагогіки України:. витоки, пошуки, проблеми // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 34

4. Грушевський М С. Про українську мову й українську школу. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. – К., 1990. – 524 с.

6. Гусак М., Л.Мартіросян. історія педагогіки України: Посібник для студентів. – Луцьк: Видавництво ВДУ, 1996. – 164 с.

7. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х т. Т.1, Т.2. – К.: Глобус, 1991.

8. Історія педагогіки /За ред. М. С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 468 с.

9. Ісьянова Л. Г.С.Сковорода і О.Ф.Лосєв: Філософія та педагогіка справжньої інтелігентності / Л. Ісьянова // Теоретичні питання освіти і виховання: 36. наук, пр. / КДЛУ. – К., 2000. – Вип.9. – С. 7-11.

10. Козубовська І. В.. Формування особистості в педагогічній спадщині Г. Сковороди // Початкова школа. – №5. – 1996. – С. 40-42

11. Крип'якевич І. П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 548 с.

12. Кучерявий О.Г. Г.С.Сковорода про самовиховання і самоосвіту особистості / О.Г. Кучерявий // Наук.зап./Нац. пед. ун-т їм. М.П. Драгоманова. – К.,1999. -Част.І: Пед. та істор. Науки. – С. 89-95.

13. Кулик І.С. Русова про педагогічні погляди Г.Сковороди /1. Кулик // Наук, вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці, 2003. – Вип.177 : Педагогіка та психологія. – С. 91-95.

14. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / За ред. Д. Г Дзеверіна. – К.: Знання, 1972. – 264 с.

15. Полонська-Василенко Н. Історія України: в 2-х т. Т.1,2. – К.: Либідь, 1992.

16. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1991. – 592 с.

17. Сковорода Г. Сродность к богословію. // Повне зібр. творів, у 2-х т. – К.: Знання, 1973. – т. 2.

18. Сковорода Г.. Твори у 2-х томах, в-во Українського наукового інституту Гарвардського у-ту, 1994, Т 2- 450с

19. Стельмахович М.Г. Г. Сковорода і народна педагогіка // Початкова школа. – №1. – 1996. – С. 46-50.

20. Стельмахович М Г. Українська етнопедагогіка // Рад. Школа, 1989 – № 8.
21. Туляков О.О.Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г.С.Сковороди: Автореф. Дис. канд. пед. наук: 13.00.01./ О.О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Суми, 1999. -16 с.

22. Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. – К.:Либідь, 1993. – 646 с.

23. Ярмаченко М. Д., Калениченко Н. П.. Питання освіти та виховання у творчій спадщині Г. Сковороди // Початкова школа. – №12. – 1995. – С. 4-6.

1. Антология педагогической мысли Украинской, ССР / Сост. Н. П. Калиниченко. – М.: Высшая школа, 1988. – 642 с.

2. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1993. – 584 с.

3. Бурлака Я. І., Руденко Ю. Д. Історія педагогіки України:. витоки, пошуки, проблеми // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 34

4. Грушевський М С. Про українську мову й українську школу. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. – К., 1990. – 524 с.

6. Гусак М., Л.Мартіросян. історія педагогіки України: Посібник для студентів. – Луцьк: Видавництво ВДУ, 1996. – 164 с.

7. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х т. Т.1, Т.2. – К.: Глобус, 1991.

8. Історія педагогіки /За ред. М. С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 468 с.

9. Ісьянова Л. Г.С.Сковорода і О.Ф.Лосєв: Філософія та педагогіка справжньої інтелігентності / Л. Ісьянова // Теоретичні питання освіти і виховання: 36. наук, пр. / КДЛУ. – К., 2000. – Вип.9. – С. 7-11.

10. Козубовська І. В.. Формування особистості в педагогічній спадщині Г. Сковороди // Початкова школа. – №5. – 1996. – С. 40-42

11. Крип'якевич І. П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 548 с.

12. Кучерявий О.Г. Г.С.Сковорода про самовиховання і самоосвіту особистості / О.Г. Кучерявий // Наук.зап./Нац. пед. ун-т їм. М.П. Драгоманова. – К.,1999. -Част.І: Пед. та істор. Науки. – С. 89-95.

13. Кулик І.С. Русова про педагогічні погляди Г.Сковороди /1. Кулик // Наук, вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці, 2003. – Вип.177 : Педагогіка та психологія. – С. 91-95.

14. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / За ред. Д. Г Дзеверіна. – К.: Знання, 1972. – 264 с.

15. Полонська-Василенко Н. Історія України: в 2-х т. Т.1,2. – К.: Либідь, 1992.

16. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1991. – 592 с.

17. Сковорода Г. Сродность к богословію. // Повне зібр. творів, у 2-х т. – К.: Знання, 1973. – т. 2.

18. Сковорода Г.. Твори у 2-х томах, в-во Українського наукового інституту Гарвардського у-ту, 1994, Т 2- 450с

19. Стельмахович М.Г. Г. Сковорода і народна педагогіка // Початкова школа. – №1. – 1996. – С. 46-50.

20. Стельмахович М Г. Українська етнопедагогіка // Рад. Школа, 1989 – № 8.
21. Туляков О.О.Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г.С.Сковороди: Автореф. Дис. канд. пед. наук: 13.00.01./ О.О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Суми, 1999. -16 с.

22. Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. – К.:Либідь, 1993. – 646 с.

23. Ярмаченко М. Д., Калениченко Н. П.. Питання освіти та виховання у творчій спадщині Г. Сковороди // Початкова школа. – №12. – 1995. – С. 4-6.

1. Антология педагогической мысли Украинской, ССР / Сост. Н. П. Калиниченко. – М.: Высшая школа, 1988. – 642 с.

2. Аркас М.М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1993. – 584 с.

3. Бурлака Я. І., Руденко Ю. Д. Історія педагогіки України:. витоки, пошуки, проблеми // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 34

4. Грушевський М С. Про українську мову й українську школу. – К.: Знання, 1991. – 48 с.

5. Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. – К., 1990. – 524 с.

6. Гусак М., Л.Мартіросян. історія педагогіки України: Посібник для студентів. – Луцьк: Видавництво ВДУ, 1996. – 164 с.

7. Дорошенко Д.І. Історія України в 2-х т. Т.1, Т.2. – К.: Глобус, 1991.

8. Історія педагогіки /За ред. М. С. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 468 с.

9. Ісьянова Л. Г.С.Сковорода і О.Ф.Лосєв: Філософія та педагогіка справжньої інтелігентності / Л. Ісьянова // Теоретичні питання освіти і виховання: 36. наук, пр. / КДЛУ. – К., 2000. – Вип.9. – С. 7-11.

10. Козубовська І. В.. Формування особистості в педагогічній спадщині Г. Сковороди // Початкова школа. – №5. – 1996. – С. 40-42

11. Крип'якевич І. П. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – 548 с.

12. Кучерявий О.Г. Г.С.Сковорода про самовиховання і самоосвіту особистості / О.Г. Кучерявий // Наук.зап./Нац. пед. ун-т їм. М.П. Драгоманова. – К.,1999. -Част.І: Пед. та істор. Науки. – С. 89-95.

13. Кулик І.С. Русова про педагогічні погляди Г.Сковороди /1. Кулик // Наук, вісн. Чернів. ун-ту. – Чернівці, 2003. – Вип.177 : Педагогіка та психологія. – С. 91-95.

14. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди / За ред. Д. Г Дзеверіна. – К.: Знання, 1972. – 264 с.

15. Полонська-Василенко Н. Історія України: в 2-х т. Т.1,2. – К.: Либідь, 1992.

16. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Вища школа, 1991. – 592 с.

17. Сковорода Г. Сродность к богословію. // Повне зібр. творів, у 2-х т. – К.: Знання, 1973. – т. 2.

18. Сковорода Г.. Твори у 2-х томах, в-во Українського наукового інституту Гарвардського у-ту, 1994, Т 2- 450с

19. Стельмахович М.Г. Г. Сковорода і народна педагогіка // Початкова школа. – №1. – 1996. – С. 46-50.

20. Стельмахович М Г. Українська етнопедагогіка // Рад. Школа, 1989 – № 8.
21. Туляков О.О.Античні ідеї освіти та виховання у творчій спадщині Г.С.Сковороди: Автореф. Дис. канд. пед. наук: 13.00.01./ О.О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Суми, 1999. -16 с.

22. Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. – К.:Либідь, 1993. – 646 с.

23. Ярмаченко М. Д., Калениченко Н. П.. Питання освіти та виховання у творчій спадщині Г. Сковороди // Початкова школа. – №12. – 1995. – С. 4-6.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі