Користувацький вхід

Останні публікації

Набір карток -самооцінки для уроків української мови в 2-4класах.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Самооцінка
Якщо хочете поліпшити школу, навчіть учителів оцінювати учнів. Якщо хочете використати повний потенціал учнів, навчіть їх оцінювати себе,
Р. Стіггенз
Важливим елементом кожного уроку, безперечно, є оцінювання. Оцін¬ка на уроці може виконувати різні функції: діагностичну, організаційну, стимулюючу, рефлекторну. Самооцінка,учнями своєї роботи є важливим різновидом оцінювання. Регулярно застосовуючи цей метод, учитель може дізнатися багато нового та цікавого про дітей, про себе, свої уроки, свій предмет, про методи, які використовують на уроці, про настрій та ставлення своїх учнів до того, що відбувається на уроках.
Організувати проведення самооцінки учнями своєї роботи можна по-різному. Наприклад, можна запропонувати певні питання, відповіді па які проілюструють ставлення учнів до тієї чи іншої виконаної роботи. Можна також попросити учнів поставити собі оцінку за певною шкалою та обґрунтувати її виставлення. Іноді можна порадити учням заповни¬ти спеціальні форми (або таблиці) для спостереження й оцінювання.

Особливості методу:
• дає можливість залучити всіх учнів до роботи на уроці;
• вчить учнів контролювати та оцінювати свої дії, дії інших учнів;
• дає можливість учню краще розуміти оцінку, що виставляє йому вчитель;
• надає вчителю та учням інформацію про необхідність корекції знань;
• надає природну можливість диференціації домашнього завдання.

Набір індивідуальних карток для самооцінювання на уроках української мови в 2- 4 класах .
- Що вмієте, знаєте і цінуєте, позначте (+) ,а якщо ні – позначте (-).
2 клас
Тема «Мова і мовлення»
Що таке мовлення?
Я знаю Яке буває мовлення?
Що таке звертання?
Висловлюватись реченням.
Я вмію Користуватись різною силою голосу.
Вживати у мовленні слова ввічливості.
Виділяти звертання на письмі.
Нові знання і вміння.
Я ціную Думки товаришів.

Тема « Текст»
Що таке текст?
Я знаю Як розміщені речення в тексті?
Які є типи текстів?
Виділяти головне.
Я вмію Працювати з деформованим текстом.
Добирати заголовок до тексту.
Розрізняти різні види текстів.
Я ціную Працю свою і товаришів.
Кожну хвилину уроку.

Тема «Речення»
Що таке речення?
Я знаю Як виділяється речення в усному мовленні?
Як виділяється речення в писемному мовленні?
Які бувають речення?
Як називаються головні слова в реченні?
Я вмію Позначати початок і кінець речення.
Правильно ставити розділовий знак в кінці речення.
Визначати головні слова в реченні.
Я ціную Свої нові знання та вміння.
Працю в парі, в групі.

Тема «Слова назви предметів»
На які питання відповідають слова - назви предметів?
Я знаю Які слова - назви предметів, пишуться з великої букви?
Що таке однина і множина?
Знаходити слова - назви предметів, в реченні.
Я вмію Визначати число іменника
Добирати слова близькі і протилежні за значенням.
Охайність, при виконанні роботи.
Я ціную Працю свою і товаришів.

Тема « Слова - назви ознак»
На які питання відповідають слова – назви ознак?
Я знаю Яка роль цих слів у мовленні?
З якими словами зв’язані слова – назви ознак?
Розпізнавати слова - назви ознак серед інших слів.
Я умію Виділяти в предметах головні та другорядні ознаки.
Описуючи предмет, використовувати слова назви ознак.
Впізнавати предмет за його ознаками.
Свої нові вміння і навички.
Я ціную Своє прагнення до знань.

Тема « Слова – назви дій»
Що означають слова - назви дій?
Я знаю На які питання відповідають слова - назви дій?
Яким членом речення є ці слова?
Виділяти слова - назви дій в усному і писемному
Я вмію мовленні.
Ставити запитання до слів.
Добирати слова близькі і протилежні за значенням.
Я ціную Кожну хвилину праці на уроці.
Думку свою і товаришів.

3 клас

Тема «Мова і мовлення»
Які вимоги до усного та писемного мовлення ?
Я знаю Яким має бути писемне мовлення?
Що таке звертання? Як воно виділяється на письмі?
Вживати в мовленні слова ввічливості .
Я вмію Користуватись різною силою голосу.
Вживати різні форми звертання до старших і молодших .
Писати охайно і правильно в зошиті.
Нові знання і вміння.
Я ціную Взаємодопомогу в колективі .
Тема « Текст»
Чим текст відрізняється від групи окремих речень?
Я знаю Які бувають тексти ?
Що таке тема і мета тексту ?
З яких частин складається текст?
Які відомості є обов’язковими в запрошенні? Оголошенні?
Я вмію Визначати тему і мету тексту, добирати заголовок.
Розрізняти різні види текстів
Написати листа.
Я ціную Вміння використати отримані знання в житті .
Кожну хвилину уроку.

Тема «Речення»
Що таке речення?
Я знаю У кінці яких речень ставиться крапка ? Знак питання?
Яке речення називають окличними ?
Які бувають речення?
Що є основою речення?
Як зв’язуються між собою слова в реченні?
Я вмію Визначати тип речення за метою висловлення .
Встановлювати зв'язок між словами в реченні .
Визначати головні і другорядні члени в реченні.
Я ціную Свої нові знання та вміння.
Працю в парі, в групі.

Тема «Слово. Значення слова »
Які значення можуть мати слова ?
Я знаю Які слова називаються синонімами ?
Які слова називаються антонімами ?
У яких випадках треба добирати синоніми?
Визначати пряме і переносне значення слів .
Я вмію Добирати антоніми і синоніми до слів.
Добирати синоніми під час написання творчих робіт .
Вживати прислів’я з антонімами.
Значення кожного слова в житті людини .
Я ціную Працю свою і товаришів.
Тема «Будова слова »
З яких частин складається слово?
Я знаю Як визначити в слові закінчення і основу ?
Що таке корінь ?
За допомогою чого утворюються нові слова?
Знаходити в слові його частини.
Я вмію Перевіряти написання ненаголошених -е –и в корені.
Писати слова з префіксами - роз – без ;- з – с .
Ставити апостроф після префіксів, що закінчуються на
твердий приголосний.
Думки товаришів.
Я ціную Своє вміння виконувати морфемний розбір слів .

Тема «Іменник»
Яка частина мови називається іменником?
Я знаю Як змінюються іменники?
Які іменники називаються власними?
Які іменники називаються загальними?
Які роди має іменник?
Які числа має іменник?
Якими членами речення можуть виступати іменники?
Ставити запитання до іменника.
Я вмію Визначати число і рід іменника.
Правильно писати власні і загальні іменники.
Добирати синоніми до поданих іменників.
Добирати антоніми до поданих іменників.
Охайність, при виконанні роботи.
Я ціную Корисні поради вчителя і однокласників .

Тема «Прикметник»
Яка частина мови називається прикметником??
Я знаю З якою частиною мови зв’язаний прикметник?
За чим змінюються прикметники?
Яким членом речення найчастіше виступає прикметник ?
Встановлювати зв'язок між іменником і прикметником.
Я вмію Визначати рід і число прикметника по зв’язаному з ним
іменнику.
Використовувати прикметники при виконанні завдань .
творчого характеру.
Користь від отриманих знань і вмінь.
Я ціную Красу і багатство рідної мови.

Тема « Дієслово»
Яку частину мови називають дієсловом?
Я знаю На яке питання відповідають дієслова неозначеної форми ?
Які є часові форми дієслова ?
На які питання відповідають дієслова минулого часу?
Теперішнього ? Майбутнього ?
Як пишеться не з дієсловами ?
Яким членом речення виступає дієслово?
Я вмію Розпізнавати дієслова в реченні .
Визначати час дієслів.
Визначати рід дієслів минулого часу.
Правильно писати частку не з дієсловами .
Добирати антоніми і синоніми до дієслів .
Я ціную Можливість використати отримані знання і вміння житті .
Кожну хвилину уроку.

4 клас

Тема «Мова і мовлення»
Чому мову називають безсмертним скарбом народу ?
Я знаю Якими мають бути усне і писемне мовлення?
Що таке культура мовлення і культура спілкування ?
Як берегти і примножувати багатства рідної мови ?
Вживати в мовленні слова ввічливості .
Я вмію Виправляти свої і чужі мовленнєві помилки.
Оцінити власне мовлення .
Писати охайно і правильно в зошиті.
Дотримання культури мовлення .
Я ціную Взаємодопомогу в колективі .

.

Тема « Текст»
Що таке текст ?
Я знаю Які найголовніші ознаки тексту ?
Які бувають тексти ?
З яких частин складається текст?
Що таке план ?
Що називають діалогом?
Я вмію Визначати тему і мету тексту, добирати заголовок.
Складати план до тексту.
Розрізняти різні види текстів.
Складати текст-опис, розповідь, міркування.
Уникати повторень в тексті.
Я ціную Вміння використати отримані знання в житті .
Кожну хвилину уроку.

Тема «Речення»
Що таке речення?
Я знаю Які бувають речення за метою висловлювання та
інтонацією?
Як пов’язуються між собою слова в реченні?
Що є граматичною основою речення?
Які члени речення називаються однорідними?
Яке речення називається складним?
Я вмію Визначати граматичну основу речення .
Встановлювати зв'язок між словами в реченні .
Визначати головні і другорядні члени в реченні.
Визначати однорідні члени речення, встановлю-
вати між ними зв'язок .
Ставити розділові знаки при однорідних членах
речення.
Я ціную Свої нові знання та вміння.
Своє вміння працювати самостійно .

Тема «Іменник»
Що таке іменник?
Я знаю Які бувають іменники?
Що таке відмінювання?
Скільки і які бувають відмінки?
Яке чергування приголосних відбувається під час
відмінювання?
Яке чергування голосних звуків відбувається при
відмінюванні?
Відмінювати іменник за відмінками.
Я вмію Визначати відмінок іменника.
Правильно писати відмінкові закінчення.
Утворювати синонімічні ряди іменників.
Добирати антоніми до поданих іменників.
Кожну хвилину праці на уроці.
Я ціную Підтримку товаришів.

Тема «Прикметник»
Що таке прикметник?
Я знаю З якою частиною мови зв’язаний прикметник?
Як змінюються прикметники?
Як визначити рід, число і відмінок прикметника ?
Які закінчення мають прикметники у Н.в. однини
і множини?
Встановлювати зв'язок між іменником і прикметником.
Я вмію Визначати відмінок прикметника по зв’язаному з ним
іменнику.
Правильно писати суфікси –ськ-зьк-цьк-.
Розрізняти форми прикметників ж.р. в Д.в. та М.в.
однини.
Користь від отриманих знань і вмінь.
Я ціную Красу і багатство рідної мови.

Тема «Числівник»
Які слова належать до числівників?
Я знаю На які питання відповідають числівники?
Які числівники є кількісними?
Які числівники є порядковими ?
Чи змінюються числівники за питаннями?

Розпізнавати числівник в реченні.
Я вмію Ставити запитання до числівника.

Правильно змінювати числівник за питаннями.
Вживати числівник в усному і писемному мовленні.

Користь від отриманих знань і вмінь.
Я ціную Вміння об’єктивно оцінити себе.

Тема «Займенник»
Що таке займенник?
Я знаю Які займенники належать до особових?
За якими ознаками займенники відносяться до певної
особи?
Як відмінюються займенники , що належать до : 1-ї ос.,
2 ос.; 3 ос.?
Якими членами речення бувають займенники?
Правильно вживати займенник в мовленні.
Я вмію Визначати особу займенника.
Правильно писати займенники з прийменниками.
Відмінювати займенник за відмінками.
Добирати займенники при виконанні творчих завдань.
Своє прагнення збагачувати свій словниковий запас.
Я ціную Підтримку товаришів.

Тема « Дієслово»
Яку частину мови називають дієсловом?
Я знаю Що таке неозначена форма дієслова ?
Які є часові форми дієслова ?
Як змінюються дієслова минулого часу? Теперішнього?
Майбутнього ?
За якою ознакою дієслова поділяються на дієвідміни ?
Я вмію Визначати неозначену форму дієслова .
Визначати час дієслів.
Визначати дієвідміну дієслів.
Правильно вимовляти і писати дієслова на - ся- сь.
Добирати антоніми і синоніми до дієслів .
Я ціную Можливість використати отримані знання і вміння житті .
Кожну хвилину уроку.

Тема «Прислівник»
Які слова належать до прислівників?
Я знаю На які питання відповідають прислівники?
Чи змінюються прислівники ?
Яким членом речення є прислівник ?
Де найчастіше вживаються прислівники?

Виділяти прислівники в мовленні.
Я вмію Ставити запитання до прислівника.
Добирати синоніми і антоніми до прислівників.
Виконувати морфемний розбір прислівника.
Вживати числівник в усному і писемному мовленні.

Значення слова в житті людини.
Я ціную Вміння об’єктивно оцінити себе.

Автор: 

Лавро Олена Ігорівна вчитель початкових класів Снігурівської ЗОШ Іступеня №2

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі