Користувацький вхід

Останні публікації

Іван Нечуй-Левицький "Запорожці"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Урок № 42

Тема: І. Нечуй-Левицький. «Запорожці». Описи природи Запорозької Січі. Характеристика образу Карпа Летючого
Мета: поглибити знання учнів про життя і творчість І. Нечуя-Левицького; продовжити опрацьовувати ідейний зміст «Запорожців»; охарактеризувати образ головного героя; розвивати увагу, пам'ять, культуру зв’язного мовлення; виховувати почуття пошани до історичного минулого, звичаїв рідного краю.
Тип уроку: засвоєння знань і формування вмінь.
Обладнання: підручник, портрет І. Нечуя-Левицького, виставка творів письменника, плакат «Музей І. Нечуя-Левицького у м. Стеблів», мультимедійна презентація, картки для роботи у групах.
Література:
1. Єфремов С. Іван Левицький Нечуй / Упоряд. М. Тарнавський. – Торонто-Філядельфія: Електронне видання видавництва МОСТИ, 2000. – 72 с.
2. Мелешко В. Казка «Запорожці» Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники // Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Полтава, 2011. – с. 3-10.
3. Новий довідник: Українська мова та література. – К.: ТОВ «КАЗКА», 2007. – с. 602-603.
4. Олійник Людмила. Дидактичні матеріали для контролю навчальних досягнень учнів з української літератури. 5 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – с. 41-51.
5. Усі уроки української літератури в 5 класі / Упоряд. Г. В. Дідик, К.Ю.Голобородько. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – с.
6. Чупринін О. О. Українська література. 5 клас. ІІ семестр. – Х.: Вид. група «Основа», 2012. – с. 39-46.
7. Шабельникова Л. П. Українська література. Підруч. для 5-го кл. – К.: Грамота, 2005. – с.
Епіграф:
Тремчасті скелі стережуть Стеблів,
Зваблива Рось хлюпочеться в любові,
Тут він окрасу віднайшов у слові,
Коли творив і в творчості хмелів.
М. Щербак

Перебіг уроку:
І. Організаційний момент (1-2 хв)
1. «Малюнкове вітання».
Кожному на парту роздаються смайлики з побажанням усім учням гарного настрою, легкого засвоєння теми.
2. Поділ класу на групи.
ІІ. Актуалізація опорних знань (3-4 хв)
Перевірка домашнього завдання (у кожної групи на парті картки із завданнями)
Літературний диктант «Продовж…»
Завдання для І групи.
1. Народився І. Нечуй-Левицький на … (Черкащині)
2. Батько письменника був … (сільським священиком)
3. Іван Семенович вивчав мови … (французьку й німецьку)
4. За жанром «Запорожці» - це … (літературна казка)
5. Головний герой твору Карпо Летючий жив у селі … (Старі Кодаки)
6. Слово «козак» означає … (вільна, озброєна людина)
Завдання для ІІ групи.
1. Псевдонім Івана Семеновича … (Нечуй)
2. Навчався письменник у … (Богуславському духовному училищі, Київській духовній семінарії, Київській духовній академії)
3. Після закінчення навчання обрав професію … (вчителя)
4. Карпо Летючий був … (лоцманом)
5. Січ, в яку потрапив головний герой, зачарували … (характерники)
6. Слово «січ» означає … (засіка, дерев’яне укріплення)
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів (1-2 хв)
Робота з епіграфом до уроку
Слово вчителя: Давайте опрацюємо епіграф нашого уроку (учні читають). Ці слова поета Миколи Щербака присвячені знаменитому письменнику, вчителю, історику, класику української літератури – І. Нечую-Левицькому. Сьогодні на уроці ми продовжимо вивчення казки письменника «Запорожці», будемо співставляти, аналізувати, дізнаємося нове про козаків та їх звичаї.

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу (20-25 хв)
1. Бесіда за змістом твору
- Про що розповідається у творі? Як би ви визначили його тему? (складання літературного паспорту твору)
Назва твору: «Запорожці».
Рік видання: 1873
Жанр: літературна казка.
Тема: зображення історичного минулого нашої країни у часи Запорозької Січі.
Ідея: возвеличення мужності, завзятості, сили волі козаків.
Герої твору: Карпо Летючий, отаман, багатий купець, козаки-запорожці, гетьман.
- Де відбуваються описані події і хто є їх учасником?
- Як сталося, що Карпо Летючий опинився у запорожців?
- Чим завершується казка? (козаки з гетьманом йдуть до церкви)
2. Робота з картиною С. Васильківського «Козаки в степу» (Які настрої викликає ця картина? Якими постають козаки?)
- Які козацькі звичаї ви знаєте?
3. Словникова робота.
Чи є у творі слова, які вам були не зрозумілими? Назвіть їх і давайте з’ясуємо лексичне значення цих слів.
Лоцман – той, хто править човном по небезпечних місцях ріки, моря;
Байдак – великий козацький човен, яким плавали по річках і морю;
Керманич – той, хто править кермом: стерновий;
Стерно – пристрій для керування рухом судна, кермо, весло;
Шабаш – те саме, що "годі", вживається як заклик закінчити щось або сигнал про закінчення чогось;
Шамнути – налягти на весла;
Пороги – скелі на річці;
Кунтуш – верхній одяг козаків.
4. Характеристика образу Карпа Летючого (складання асоціативного грона)
I. Карпо Летючий — нащадок славних запорожців.
1. Риси характеру:
а) сміливість;
б) цілеспрямованість;
в) відповідальне ставлення до дорученої справи;
г) обізнаність у керуванні байдаком;
д) безстрашність;
є) винахідливість.
3. Вмілий керівник.
4. Побожний.
5. Гордий.
6. Впевнений.
5. Теорія літератури (пейзаж у художньому творі)
Твір І. Нечуя-Левицького багатий не тільки історичними відомостями про добу козаччини, а й різноманітними описами природи, які називаються пейзажами.
Пейзаж – це змальовані в художньому творі картини природи, опис місцевості, де відбувається зображувана у творі дія.
6. Пошукова робота в групах
- Знайти у творі пейзажі
І група: погідного ранку, коли К. Летючий вирушив у путь, перевозячи багатого купця; бурі.
ІІ група: казкового раю, куди потрапив Карпо через власний сон; другого саду (наприкінці твору), через який козацька громада вирушила до церкви.
- Зачитування знайдених описів учнями.

V. Узагальнення та систематизація вивченого (4-5 хв)
Рубрика «Народні слідопити» (Які із зазначених українських народних прислів’їв відповідають ідейному змісту «Запорожців І. Нечуя-Левицького? Відповідь обґрунтуйте)
1. Слава не поляже, а про себе розкаже.
2. Кінь та ніч – козакові товариші.
3. За рідний край і життя віддай.
4. Козак живе не тим, що є, а тим, що буде.
VІ. Підсумок уроку (2-3 хв)
Проведення анкетування «Оцінювання власної діяльності учнів на уроці»
VІІ. Оцінювання. (1-2 хв)
VІІІ. Домашнє завдання (2-3 хв)
Підготувати цитати щодо опису портретної характеристики героїв твору; вміти визначати реальне і фантастичне у казці.

Автор: 

Аврамченко Маргарита Дмитрівна, вчитель української мови та літератури Пречистівської ЗОШ І-ІІ ст.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі