Користувацький вхід

«Технологічна послідовність обробки постільної білизни».

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Бінарний урок - нестандартна форма навчання по реалізації міжпредметних зв'язків. Це творчість двох педагогів, яка переростає у творчий процес учнів та формує в останніх креативну компетентність.
Чому? Тому, що вивчення певної проблеми на грані двох наук - це завжди цікаво, такий вид діяльності викликає високу мотивацію. А не чи це головне - захопити учнів, спровокувати творчий пошук?
Суть такого навчання ґрунтується на виявленні в різних навчальних предметах однотипних елементів і поєднанні їх у якісно нову цілісність.
Бінарним урокам притаманні значні педагогічні можливості: учні одержують багатогранні знання про об’єкт вивчення, у них формуються вміння переносити знання з однієї галузі в іншу, стимулюється аналітико-синтетична діяльність, формуються уміння аналізувати і порівнювати складні процеси і явища навколишнього світу, що забезпечує формування цілісного сприйняття дійсності як передумови формування наукового світогляду.
Урок раціонально організований, викладачі весь урок намагаються максимально завантажити кожного учня навчальною роботою. Досягається це за допомогою використання різноманітних контрольно-перевірочних робіт. При виконанні завдань відбувається повторення, закріплення і удосконалення набутих раніше знань шляхом їх уточнення і доповнення. Також дає можливість викладачу дізнатися про наявність прогалин у знаннях учнів, виявити помилкове або неточне розуміння вивченого, перевірити повноту знань, привчити учнів до самоконтролю і раціональної організації праці.
Отже, в поєднанні матеріалу двох спецпредметів при застосуванні інноваційних технологій створюються умови щодо покращення сприйняття знань, навичок та вмінь. Відповідно, вдосконалення методики оцінювання направлено на мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення їх самооцінки, надають можливість учням побачити результативність своєї роботи при закріпленні нового матеріалу, а це означає, що досягається головна мета навчання – формування професійної майстерності майбутніх кваліфікованих робітників.
Методом експертних оцінок виявлено, що сприйняття навчального матеріалу яке було подане бінарним уроком на 20% результативніший ніж поданий матеріал звичайним уроком. Тому, враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що інтеграція змісту двох предметів, а саме: «Технологія виготовлення одягу» та «Матеріалознавство» формує цілісні знання, об’єднує спільною метою в межах уроку, допомагає поєднати учнів.

Автор: 

ДНЗ «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПТО СФЕРИ ПОСЛУГ»
Викладач спецпредмету «Технологія виготовлення одягу» - Царьова Є.С.;
Викладач спецпредмету «Матеріалознавство» - Гнатюк О.В.

Джерело: 

Перелік посилань:
1. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М.: «Академия», 2001. – 336с.
2. Технология швейных изделий: Учебник для высш. учеб. заведений/ Под редакцией А. В. Савоцкого. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 440с. журналы мод.
3. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид. 2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240с.
4. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва. – К.: Арістей, 2007. – 288 с.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі