Користувацький вхід

Технологія виготовлення кишені з відрізним бочком з елементами оздоблення.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Метою розробки даного уроку виробничого навчання було спрямовано на об’єднання розумової діяльності учнів з фізичною працею. В її основі закладено інтелектуальний початок. Провідна роль у цьому процесі належить майстру, який викладає учням навчальний матеріал, спонукає їх до учіння, спрямовує та організовує їх пізнавальну діяльність, навчає засобам і прийомам засвоєння знань, умінь і навичок, перевіряє, контролює та оцінює їх працю. Запропонована методична розробка уроку передбачає поєднання тісної взаємодії теорії і практики, що відбувається в спеціально обладнаній майстерні.
На уроці виробничого навчання було застосовано такі дидактичні матеріали:
- яскраві інструкційно-технологічні картки в яких показано послідовність обробки кишені, також зразки готових вузлів та зразки послідовної обробки вузла;
- картки-завдання для закріплення нового матеріалу;
- мультимедійна презентація;
- кросворди для повторення термінології ручних, машинних, та прасувальних робіт.
Практичні уміння і навички учнів формуються на основі знань спецпредметів (обладнання, технології, матеріалознавства, охорони праці), що поглиблюються і вдосконалюються на уроці виробничого навчання. Урок раціонально організований, майстер виробничого навчання весь урок намагається максимально завантажити кожного учня навчальною роботою. Досягається це за допомогою використання різноманітних контрольно-перевірочних робіт. При виконанні завдань відбувається повторення, закріплення і удосконалення набутих раніше знань шляхом їх уточнення і доповнення. Також дає можливість майстру дізнатися про наявність прогалин у знаннях учнів, виявити помилкове або неточне розуміння вивченого, перевірити повноту знань, привчити учнів до самоконтролю і раціональної організації праці.
Для кращого сприйняття учнями нового матеріалу, було застосовано практичний показ майстром прийомів виконання робіт. Майстер особисто показує правильність виконання технологічно-послідовної обробки кишені з відрізним бочком при виконанні прийомів ручних, машинних і прасувальних робіт. Учні спостерігають за показом майстра, а потім на поточному інструктажі (самостійній роботі) виконують такі самі прийоми виконання робіт послідовної обробки вузла.
Отже, з огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що застосування та поєднання різних методів навчання (як традиційних так і інноваційних), вдосконалення методики оцінювання направлено на мотивацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення їх самооцінки, а це означає, що досягається головна мета навчання – формування професійної майстерності майбутніх кваліфікованих робітників.

Автор: 

Царьова Євєліна Сергіївна, майстер виробничого навчання. ДНЗ "Хмельницький центр ПТО сфери послуг"

Джерело: 

Андреева Р. П. Энциклопедия моды / Р. П. Андреева. – СПб. : Издательство «Литера», 1997. – 416 с.
Батраченко Н. В. Технологія виготовлення жіночого одягу : підручник для учнів проф.-техн. навч. закладів. / Н. В. Батраченко, В. П. Головшов, Н. М. Каменева – К. : Вікторія, 2000. – 512 с.
Борецька Є. Я. Технология виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу : навч. посібник. / Є. Я. Борецька, П. М. Малюга – 2-ге вид., стер– К. : Вища шк., 1992. – 367 с. : іл.
Першина Л. Ф. Технология швейного производства : учеб. для сред. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. / Л. Ф. Першина, С. В. Петрова – М. : Легпромбытиздат, 1991. – 416 с.
Степанов О. М. Основи психології і педагогіки: посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула – К. : Академвидав, 2003– 504 с. (Альма-матер)

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі