Користувацький вхід

Творчість Івана Яковича Франка. Контрольна робота

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

Українська література
10 клас (профільний рівень)
Контрольна робота № 3
Творчість Івана Яковича Франка

І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

1. За жанром «Мойсей» Івана Франка - …

2. Розстав події із твору «Сойчине крило» у хронологічному порядку:
А Володимир Семенович програв Манюсю в карти;
Б знайомство Массіно і Манюсі;
В поява пані у червоній сукні з білими цятками в передпокої Массіно;
Г очікування Манюсею смерті Миколи Федоровича;
Ґ утеча з Генрисем;
Д убивство сойки.

3. Усі події в повісті «Перехресні стежки» обертаються навколо …

4. Образ лісу у «Перехресних стежках» - це символ …

5. Місто, до якого приїхав Рафалович, називалося …, бо …

6. Малий Євген Рафалович цілував руки Стальському, щоб той …

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Стан чиєї душі (І. Франко. «Перехресні стежки») передає наведений уривок? Визнач художні
засоби, вжиті в ньому.

Надворі ревла хуртовина. Сніг сипав, крутився, защипував очі, запирав дух у грудях.
Снігова курява була занадто густа. Крізь рев вихру чути голосний булькіт води, що не
встигла замерзнути і скажено б’ється о камінь і о дубові колоди.

8. Розкрий, у чому полягає внутрішній конфлікт Мойсея (І. Франко. «Мойсей»).

9. Чиє світовідчуття (І. Франко. «Украдене щастя») визначає кордоцентризм?
Поясни суть цього поняття.

Достатній рівень (кожна повна відповідь – 1,5 бала)

10. Схарактеризуй образ Мойсея за однойменним твором І. Франка.
11. Укажи, які моральні норми розглядає Іван Франко у драмі «Украдене щастя».

Високий рівень (максимальна кількість балів – 3)
Виконай одне із завдань.
А)Вислов свої міркування з приводу актуальності поеми Івана Франка «Мойсей» у наш час.

Б) Зістав і порівняй образ Реґіни з повісті «Перехресні стежки» й образ Анни із драми
«Украдене щастя».

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

1. Іван Франко був центральною фігурою серед письменників періоду …

2. За жанром «Сойчине крило» І. Франка - …

3. Розстав події із твору «Мойсей» у хронологічному порядку:
А розмова Мойсея з Єговою та смерть вождя;
Б Авірон і Датан підбурюють народ проти Мойсея;
В Єгошуа закликає народ до боротьби за нове суспільство;
Г вибір царя деревами;
Ґ Мойсей покидає табір і сам прямує до Обітованої землі;
Д поява сумнівів у Мойсея щодо правильності його дій.

4. Віщування загибелі Реґіни, убивства Вагмана («Перехресні стежки») І. Франко передає
через опис …

5. Барана («Перехресні стежки») переслідує нав’язлива ідея - …

6. Сусідка Задорожних Настя вважає, що сім’я Анни і Миколи («Украдене щастя») - …

Середній рівень (кожна правильна відповідь – 1 бал)

7. Про кого йде мова в цих рядках? З якого твору вони взяті? Як характеризують персонажа?

Жити для себе самого, з самим собою, самому в собі! Життя — се мій скарб, мій власний, одинокий,
якого найменшої частинки, одної мінутки не гідні заплатити мені всі скарби світу. Ніхто не має
права жадати від мене найменшої жертви з того скарбу, так, як я не жадаю такої жертви ні від кого.

8. Які сюжетні лінії наявні у повісті І. Франка «Перехресні стежки»? З ким із персонажів вони тісно
пов’язані?

9. Яку роль відіграє сміх у характеристиці образу Манюсі (І. Франко. «Сойчине крило»?)

Достатній рівень (кожна повна відповідь – 1,5 бала)

10. Зображуючи Мойсея під час молитви на горі, автор використав художню деталь – тінь.
Аргументовано розкрийте її роль.

11. Схарактеризуй образ Валеріана Стальського (І. Франко. «Перехресні стежки»).

Високий рівень (максимальна кількість балів – 3)
Виконай одне із завдань.
А) Вислов свої міркування про те, яку роль відіграє пролог у поемі І. Франка «Мойсей».

Б) Вислов свої міркування на тему «Чи спроможна людина творити свою долю (за вивченими
творами І. Я. Франка)?»

Автор: 

Поліщук Світлана Анатоліївна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі