Користувацький вхід

Із досвіду роботи "Розвиток креативних здібностей учнів на уроках російської мови шляхом використання інтерактивних технологій" "

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Зміст

Вступ ....................................................................................................................3
Розділ 1. Теоритичні основи розвитку креативних здібностей учнів у сучасній школі
1.1. Психолого-фізіологічні особливості розвитку креативних здібностей учнів............................................................................................................5
1.2. Розвиток креативних здібностей учнів на уроках російської мови.............................................................................................................9
Розділ 2. Розвиток творчої та пізнавальної активності учнів на уроках російської мови
2.1. Система роботи в процесі розвитку креативних здібностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій………………………………12
2.2. Комплекс вправ для розвитку мовлення й творчого
мислення учнів……………………………………………………………..22
Висновки ....................................................................................................................25
Список використаної літератури .......................................................................27
Додатки.........................................................
.......................................................29

Автор: 

Бібік Ніна Григорівна, учитель російської мови та літератури Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів №108

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Газарян С.С. Стратегия выбора. – М.: Просвещение, 1981. – 214.
2. Гайнбихнер Т.Н. Обогащение словарного запаса школьников на уроках русского языка Дис. … канд. пед. наук. - М., 2003. - 250 с.
3. „Директор школи„ лютий 2005 р. № 6 (342 ) „Активні та інтерактивні технології громадської освіти„ з досвіду роботи ЗОШ № 3, м. Тернопіль . 4.„Директор школи„ лютий 2007 р. № 6 (342 ) „Розвиток творчих здібностей учнів» з досвіду роботи ЗОШ № 7, м. Київ
5. „Завуч„ січень 2003 р. № 2 ( 152 ) „Метод проектів у концепції сучасної освіти„ В. Логін, завідувач лабораторії управління НМЦ психології і соціології освіти Запорізького ОТПО
6. „Завуч„ квітень 2003 р. № 11 ( 16 ) „Плекаймо особистість„ В. Чернігова, заступник директора з НВР ЗОШ № 9, м. Львів2. „Завуч„ листопад 2002 р. № 33 ( 147 ) „Особистість ХХІ століття – яка вона?„ Н. Браташ, заступник директора ЗОШ № 107, м. Харьків
7. Запольская Е.Л. Развитие познавательного интереса школьников к русскому языку в процессе обучения в классах с многонациональным составом: Дис. …канд. пед. наук. – Сургут. – 2006. – 242 с.1
8. Еременко О.И. Воспитание толерантного сознания в процессе обучения русскому языку // Начальная школа. – 2004. - №3 – С. 28 – 32.
9. Кулеша Ю.В. Формирование познавательного интереса к изучению русского языка в 5, 6, 7 классах общеобразовательной школы: Дис. … канд. пед. наук. – М., 2000. - 274 с.
10. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Просвещение, 1978 . – 127 с. 5.
11.Осмоловская И.М. Дифференциация обучения: за и против // Школьные технологии. – 2001. – № - 6. – С. 16 - 19.
12. „Освітянське слово„ березень 2004 р . „Діяльність учителя в організації самоосвіти учнів„ Н. Калініченко, завідувач кафедри педагогіки і психології ОТПО імені В. Сухомлинського
13. Пугачев А.С. Упражнения-головоломки. – Л.: Просвещение, 1971. – 239с .
13. Рапацевич Е.С. Формирование творческих способностей у школьников. – Минск: Народна асвета , 1987. – 95с .
14. Тхоржевский Д.А., Гетта В.Г. Проблемное обучение на уроках языка: Книга для учителя. – Минск.: Народна асвета, 1986. – 128 с
15. „Шкільний світ„ квітень 2002 р. № 14 ( 142 ) „Творчість 6 від проблеми до дії„ А. Мельников, психолог ЗОШ № 100, м. Харьків

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі