Користувацький вхід

урок ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Даний урок торкається теми "Кліматичні умови та ресурси України",і дає змогу учителю і учню опиратися на параграфи 20, 21 підручника географія 8 клас за редакцією В.Ю Пестушко, Г.Ш.Уварова видавництва "Генеза", та при дистанційному навчанні.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІМАТУ УКРАЇНИ

Мета: сформувати знання про загальні риси клімату України; повторити та систематизувати знання про основні фактори кліматоутворення, їхній вплив на територію України; розкрити поняття розподілу радіаційного балансу, сумарної со¬нячної радіації на території України, дати оцінку типам повітряних мас, що панують над її територією, розвивати практичні вміння та навички роботи з текстом підручника, малюнками і картами даного параграфа, формувати навички та вміння працювати з кліматичною картою у визначенні загальних особливостей клімату України.
Тип уроку: формування нових знань, вмінь, навичок.
Обладнання: підручник, атлас України.
Опорні поняття: клімат, погода, кліматичний пояс, кліматичні об¬ласть, чинники формування клімату.
Базові поняття: Сонячна радіація, радіаційний баланс, радіація відбита, пряма, розсіяна, увібрана.

ХІД УРОКУ
Важливість клімату в житті окремої людини або цілих народів і держав добре відома. Чому варто мати певний багаж знань про клімат? Давайте відкриємо с 100 підручника і аналізуючи її вияснимо це.
Отже, знання про клімат допомагають нам правильно моделювати одяг, будувати архітектурні споруди, вирощувати врожай, проводити «кліматотерапію» і т.д.
Останнім часом у засобах масової інформації все частіше говорять про зміну клімату на Землі. А чи змінюється клімат в Україні або її окремих регіонах? Якщо це так, то які саме причини формування клімату змінилися ? Щоб аналізувати ці питання , треба згадати, що саме формує кліматичні особливості певної території.
І так тема уроку: «Кліматичні умови та ресурси. Загальна характеристика клімату України» (запишіть її).
Які ж питання ми розглянемо?
План.
1. Поняття «клімат».
2. Кліматичні чинники.
3. Сонячна радіація.
4. Циркуляція атмосфери.
5. Характер підстильної поверхні.

Отже, згадайте 6 клас і давайте пригадаємо такі поняття: «погода», «клімат».
Погода – це стан нижнього шару атмосфери, який характеризується: температурою, опадами, атмосферним тиском, силою та напрямом вітру та ін.. показниками, в певному місці та в певний час.
Погода яка повторюється з року в рік формує поняття клімат.

1.Поняття «клімат»
Клімат — це багаторічний режим погоди, характерний для будь-якої місцевості.
Від чого залежить формування клімату або які чинники впливають на формування клімату?
Клімат залежить від географічної широти певної території, відстані від моря та океанів, характеру морських течій, висоти над рівнем океану, особливостей рельєфу. Всі ці фактори можна об’єднати в три основні чинники. Запишіть їх виходячи із схеми 1

2.Кліматичні чинники
Схема 1

Давайте розглянемо кожен із цих чинників .

3. Сонячна радіація
Відкрийте підручник §20 с 101. Прочитайте. Виясніть які фактори впливають на формування сумарної сонячної радіації.(пряма та розсіяна).
Розгляньте малюнок 1.

Формування сумарної сонячної радіації Мал.1

Сумарна сонячна радіація є головною складовою формування радіаційного балансу. Відкрийте с.102 і випишіть поняття «радіаційний баланс». Розгляньте мал..85 підручника і виясніть райони з високим і низьким радіаційним балансом. Отже, уцілому за рік територія України отримує сонячної радіації більше, ніж втрачає. Він змінюється з північного заходу на південний схід та південь.

Карта «Сумарна річна сонячна радіація»

Радіаційний баланс території визначає її температурні умови. Так, зі зміною річного радіаційного балансу в межах України змінюється і температура повітря. Загалом вона підвищується в напрямку північ – південь. На с.106 – 107 розгляньте мал..87 та 88. Установіть як змінюються ізотерми січня та липня. В якому напрямку, де високі а де низькі температури?
Отже, радіаційний баланс це:
Радіаційний баланс = сумарна сонячна радіація - втрачена радіація (відбита + випромінена).
В Україні радіаційний баланс протягом року додатний (1700-2400 МДж/м2), влітку — додатний, взимку може бути від'ємним.

4.Циркуляція атмосфери- другий кліматотвірний чинник.
Яку ж роль вона відіграє?
Відкрийте с 102 і аналізуючи текст виясніть її роль у формуванні клімату України. Пригадайте поняття «повітряна маса», «циклон», «антициклон».

Які ж повітряні маси впливають на клімат України виходячи з прочитаного? Накресліть схему.

Як впливають ці повітряні маси в окремі пори року ? (запишіть у зошит)
Зима. Активізується переміщення повітря (мПП) в циклонах (переважно з заходу, з Ісландського мінімуму) і кПП в антицикло¬нах (зі сходу, північного сходу, з Азіатського максимуму) — зміна температур майже в меридіональному напрямку.
Весна. Посилюється дія Азорського антициклону (вплив Атлан¬тики), відбувається вторгнення АП (обумовлює суху, ясну, холодну погоду, заморозки), рідше — сухого кТП з південного сходу.
Літо. Азорський антициклон розповсюджується майже на всю територію, формуючи суху, ясну, дуже теплу погоду. Незначні цик¬лони з заходу, північного заходу.
Осінь. Азорський антициклон відступає, посилюється цикло¬нальна діяльність. Вторгається холодне арктичне повітря, інколи - сухе, тепле з південного сходу чи південного заходу.
Яку ж погоду формують ці повітряні маси? (перенесіть таблицю в зошит)

Типи повітряних мас і особливості погоди в Україні
Отже, виходячи з прочитаного та розглянутого, можна зробити висновок:
Україна розташована в помірному поясі де переважають помірні

повітряні маси (ПП) та західний переніс повітряних мас з
Атлантики.

Третім кліматотвірним чинником є підстильна поверхня.
Зробіть висновок про роль підстильної поверхні у формуванні клімату території України.
5. Характер підстильної поверхні.
Відкрийте розділ на с.104 «Характер підстильної поверхні» та аналізуючи його виясніть через які процеси вона впливає на клімат території ?
Рельєф: рівнинність території обумовлює вільне проникнення повітряних мас різних напрямків;
- зміна температур залежно від абсолютної висоти місцевості;
- бар'єрна функція гірських хребтів;
- орієнтація схилів впливає на кількість опадів.

Особливості рослинного і ґрунтового покриву визначають альбедо поверхні (здатність відбивати сонячне випромінювання).

Альбедо різних видів земної поверхні

Близькість водних об'єктів — узбережжя морів, великих водосховищ відчувають вплив бризової циркуляції (зменшення амплітуди добових і річних температур, віднесення дощових хмар у глиб території).
Ступінь прогрітості території впливає на трансформацію (зміну якостей) повітря (наприклад, влітку відносно холодне АП може трансформуватися над теплою поверхнею, викликаючи спекотну, суху погоду), утворення місцевих баричних відмінностей.
Висновок: Підстильна поверхня впливає на кліматичні умови території насамперед через поглинання і перетворення сонячної радіації. Ґрунт, рослинність, сніг, вода неоднаково поглинають і відбивають сонячну радіацію. Характер земної поверхні разом з іншими чинниками кліматотворення зумовлює зміну або трансформацію, властивостей повітряних мас над рівнинною частиною території України. Зміна властивостей повітря від вологого до сухого на півдні та сході країни є основним процесом влітку. Він накладає відбиток на переміщення повітряних мас у цих районах, унаслідок чого тут переважають невеликі області підвищеного тиску. Місцеві циклони, які іноді формуються на південному сході, у більшості випадків бувають сухими, без опадів.
V. Закріплення вивченого матеріалу
- Закінчіть речення:
а) сонячна радіація, що безпосередньо надходить від Сонця до
земної поверхні називається … ;
б) сумарна сонячна радіація складається з …;
в) радіаційний баланс — це ...;
г) від показників радіаційного балансу залежить …;
д) територія України може знаходитись під впливом таких
повітряних мас та їх різновидів як...;
е) альбедо Землі залежить від .
- Звідки й коли переважно приходять циклони в Україну? анти¬циклони?

VІ. Домашнє завдання
Опрацювати § 20 та записи, зроблені під час вивчення теми.

Автор: 

Дідушко Володимир Васильович
вчитель географії, БЗШ№18 м.Біла Церква

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі