Користувацький вхід

УРОК : Кліматичні карти. Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Даний матеріал можна використати на уроках з географії у 8 класі за темою "Кліматичні умови та ресурси України"

УРОК : Кліматичні карти. Основні кліматичні показники. Кліматичні ресурси.
Мета: повторити та систематизувати знання учнів про розподіл кліматичних показників по території України;сформувати вміння характеризувати розподіл і річний хід кліматичних показників; удосконалювати практичні вміння та навички роботи з кліматичними картами, давати господарську оцінку кліматичним умовам і ресурсам України.
Обладнання: підручник, атлас, карта кліматичних поясів світу, кліматичні карти світу та України.
Тип уроку: комбінований.

Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь
III.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів
IV.Вивчення нового матеріалу
1. Характеристика кліматичної карти України.
2. Температурний режим на території України.
3. Режим і розподіл опадів на території України.
4. Ступінь зволоження території.
5. Кліматичне районування і типи клімату.
6.Загальна характеристика клімату.
V.Закріплення нових знань і вмінь учнів
VI.Підсумок уроку
VII.Домашне завдання

ХІД УРОКУ
I.Організаційний момент
II.Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
- Використовуючи контур України, схематично покажіть, які типи повітря і звідки проникають на її територію
- Пофантазуйте, які кліматичні зміни відбулися б на території України, якби Карпати розміщувалися б на сході (не змінюючи напрямку протяжності хребтів), на півночі (при протяжності хребтів із заходу на схід).
- За картою кліматичних поясів визначте, в межах якого кліматичного поясу лежить більша частина території України.
- Назвіть показники, за якими можна відрізнити типи клімату. Якими видами умовних позначень зазвичай позначають на картах показники температур, опадів, вітри; атмосферний тиск?
- Назвіть закономірності розподілу температури тиску, хмарності на Землі.
Назвіть якомога більше чинників, що будуть сприяти випаданню опадів. Відразу виділяйте ті, що матимуть значення й для території України.
III.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Характеристика кліматичної карти України.
Відкрийте підручник §§ 20,21 та знайдіть малюнки з картами, знайдіть в атласі кліматичну карту ?
Виявіть:
- Що на цих картах позначено?
- До якої групи за змістом відносяться ці карти?
- Яка їх тематика?
- Які умовні знаки використовуються?
Для відповіді використай також додаткову інформацію .

Кліматична карта

Додаткова інформація
За змістом географічні карти класифікують на загальногеографічні та тематичні. Загальногеографічні карти відображають сукупність основних елементів місцевості, тобто показують гідрографію, рельєф, населені пункти, шляхи сполучення та інші елементи місцевості. Особливість їх змісту визначається масштабом карти. В залежності від масштабу їх ділять на топографічні, оглядно-топографічні та оглядні. Тематичні карти, основний зміст яких визначається конкретною темою відображення, спеціально присвячені якому-небудь елементу або явищу (населені пункти, клімат, транспорт, події історії тощо). Вони діляться на карти природних явищ та карти суспільних явищ, які, в свою чергу, групуються за більш вузькими галузями картографування
До кожної групи тематичних карт відноситься ряд карт конкретної тематики. Наприклад, до групи кліматични карт відносяться карта річної кількості опадів, кліматичного районування, карта січневих ізотерм на території України, В залежності від прийомів дослідження карти бувають аналітичні, синтетичні та комплексні. Аналітичні карти відображають окремі сторони або властивості явищ без відображення зв’язків та взаємодії з іншими їх сторонами або властивостями (температурою повітря, напрямком і силою вітру, опадами, крутизною схилів тощо). Синтетичні карти дають цілісну інтегральну характеристику явищ, при формуванні яких враховуються складові частини конкретного явища та існуючі між ними зв’язки (ландшафтні, кліматичного чи гідролого-кліматичного районування тощо). Комплексні карти відображають декілька взаємопов’язаних явищ або їх елементів й кожне явище в своїх показниках.
Висновок: Кліматична карта це тематична карта.
Наступного року, вивчаючи господарство нашої держави, ми будемо говорити про спеціалізацію рослинництва сільського господарства, про те, які області України якої продукції більше вирощують. А залежить це від кліматичних показників, значення яких для України ми з'ясуємо сьогодні, використовуючи кліматичні карти та інформацію підручника.
2. Температурний режим на території України.
У теплий період температури повітря над територією України обумовлені в основному радіаційним чинником, тобто змінюються в широтному напрямку. Додатковий вплив циркуляційних процесів й особливостей підстильної поверхні обумовлює зростання липневих ізотерм з півночі — північного заходу на південь — південний схід (тут зафіксований і температурний максимум). Про це ми говорили на попередньому уроці але детально не розглядали, сьогодні ми розглянемо більш детальніше. Отже, давайте відкриємо § 21 с.105 і проаналізуємо розділ «Температурний режим на території України» і мал.87 та мал..88 та дамо відповідь на практичне завдання на с.105 та зробимо висновок. (Відповідь запишіть у зошит.)
У холодний період більший вплив мають циркуляційні процеси, тому температури вищі на південному заході — заході, які зазнають більше впливу теплих повітряних мас з Атлантики й Середземного моря. Менші температури на північному сході -сході (зафіксований і температурний мінімум), що обумовлено зменшенням впливу Атлантики, збільшенням — Азіатського максимуму.
Середньорічні амплітуди температур зростають із заходу на схід (збільшення континентальності клімату).
3. Режим і розподіл опадів на території України.
Проаналізуйте розділ «Розподіл опадів по території України» і виясніть використовуючи мал..89 райони з найбільшою та найменшою річною кількістю опадів (запишіть їх у зошит» Поясніть таку кількість опадів використовуючи текст підручника ? (відповідь запишіть у зошит).
Зробіть висновок про режим і розподіл опадів по території України.
Карти «Опади»

Переважають фронтальні опади, в горах — орографічні. Більша кількість опадів випадає в літній період, на півдні - майже рівномірно протягом року, на ПБ Криму - взимку. Кількість опадів зменшується з північного заходу - півночі (600 — 650 мм) на південь -південний схід (400 - - 300 мм). Максимум опадів у Карпатах (до 2000 мм) і Кримських горах (до 1100 мм).
4. Ступінь зволоження території.
Відображає коефіцієнт зволоження (К)

Випаровуваність — це максимально можлива кількість води (не обмежена запасами вологи), що може випаруватись з поверхні за певної температури. Якщо К > 1 - зволоженість надлишкова, К = 1 — норма, К < 1 — недостатня.
5. Кліматичне районування і типи клімату.
Більша частина України розташована в помірному кліматичному поясі, лише Південний берег Криму та південні схили Кримських гір до висоти 600м над рівнем моря – у субтропічному (див. мал..90).
Використовуючи текст розділу «Кліматичне районування і типи клімату» підручника на с 108 та мал..90 заповни таблицю «Кліматичне районування і типи клімату, їх коротка характеристика».

Пояс Коротка характеристик
область
підобласть
Помірний Атлантико-континентальна

-Рівнинна

-Закартатська

-Українські Карпати

Континентальна

Область Гірського криму

Субропічний Південний берег Криму

Кліматичне районування України

6.Загальна характеристика клімату.
Використовуючи дані §§20,21 зробіть висновок про загальні риси клімату України.
Висновок:
- На території України переважає помірно континентальний тип клімату.
- Континентальність зростає з північного заходу -заходу на південний схід - схід.
- Виділяють кліматичні області: Атлантико-континентальну (підобласті — Рівнинна, Закарпатська, Українських Карпат); Континентальну; ПБК.
- Значна кількість сумарної сонясної радіації та додатній радіаційний баланс визначають температурні умови на території України, особливо влітку.
- Переміщення повітряних мас переважно із заходу впливає на температуру зимового періоду року та на кількість опадів.Середній показник температури січня змінюється від +8 С (у північних, східних районах і Карпатах) до -1С (на півдні) і +4С (на північному березі Криму). Середній показник температури липня змінюється від +17С (на заході) і +15С (у гірських районах) до +23С (на півдні).
- Середньорічна кількість опадів на території України змінюється від 1500 – 1000 мм (у гірських районах) і 750-700 мм (на заході) до 450-350мм (на півдні)

V.Закріплення вивченого матеріалу
В якому напрямку зростає континентальність клімату України?
Назвіть райони України, де спостерігаються:
а ) найбільші показники сумарної сонячної радіації;
б) найнижчі та найвищі середньомісячні температури;
в) найбільша й найменша кількість опадів;
г) показники коефіцієнта зволоження 0,8—1,0;
д) найменші показники коефіцієнта зволоження.
За допомогою карт атласу порівняйте кліматичні показники двох віддалених одне від одного міст України.
Для яких видів діяльності клімат України є сприятливим, а для яких ні?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання
Опрацювати § 21. .
На контурній карті відобразіть кліматичні показники своєї та сусідніх об¬ластей.
Підготуйте повідомлення про небезпечні погодні явища у своїй
місцевості.

Автор: 

Дідушко Володимир Васильович - вчитель географії

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі