Користувацький вхід

Останні публікації

Дидактичні ігри на уроках французької мови

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0


Дидактичні ігри на уроках французької мови

У процесі вивчення іноземної мови особливим видом вправ, які мотивують навчальну діяльність школярів, є дидактичні ігри.
Дидактична гра – не самоціль на уроці, а засіб навчання і виховання. Вона розвиває мислення, кмітливість, збагачує увагу учнів, спонукає їх до пошуку, активізує клас при вивченні нового і закріпленні вивченого матеріалу. Гра сприяє створенню оточення реального спілкування в умовах позитивного психологічного клімату, позитивних емоцій. Це в свою чергу спонукає школярів до власного висловлювання, розвиває мову. Під час гри аудіювання взаємодіє з говорінням, тобто для того, щоб відповісти на запитання, треба розуміти співбесідника.
Ефективність вправ ігрового характеру особливо помітна на початковому етапі вивчення іноземної мови. Оскільки в грі ролі розподіляються між учнями, для вчителя завжди є можливість врахувати рівень знань школярів, їх інтереси, нахили.
Крім того, гра об'єднує колектив, сприяє підвищенню мотивації, вчить швидко перевтілюватися, швидко реагувати на мову інших.
У процесі гри можна здійснювати різні організаційні форми роботи: індивідуальну, парну, групову, колективну, задіюючи різну кількість учнів. Гра дозволяє здійснити диференційований підхід до учнів, залучити кожного школяра до роботи, враховуючи його інтереси, нахили. рівень мовленнєвої підготовки. Гра дозволяє підтримувати працездатність кожного в ході всього уроку, знімає втому, поповнює дефіцит спілкування іноземною мовою. Вона збагачує школярів новими враженнями, надає їх мові відтінок емоціональності, активізує словниковий запас слів, виконує розвивальну функцію.
Вправи ігрового характеру можуть бути різноманітними за своїм призначенням, змістом, способами організації і проведення, матеріальним оснащенням, кількістю учасників тощо. З допомогою таких вправ можна вирішувати або одне завдання (удосконалювати лексичні, граматичні навички, тощо), або цілий комплекс завдань (формувати мовленнєві вміння, розвивати спостережливість, увагу, творчі здібності, тощо).
Одна і та ж дидактична гра може бути використовуватися на різних етапах навчання.
Нижче наводяться зразки ігор, які можна ефективно використовувати під час вивчення французької мови.
Allons en excursion («Їдемо в подорож») сприяє повторенню лексики по темі «Їжа», «Одяг» та інших, вчить аргументувати свою точку зору.
Порядок гри. Les élèves de votre classe vont en excursion pour trois jours. Chacun doit prendre les provisions et les objets nécessaires pour le voyage. Vous choisissez 5 objets parmi ceux-ci : une tente, des lunettes de soleil, un sac de voyage, un sac de couchage, des provisions, des allumettes, une veste, une casserolle, un journal, un ballon, des bottes, un parapluie, des livres, un pardessus, une montre, une carte géographique, un appareil de photo, etc. Dites, pourquoi les objets que vous avez choisi sont nécessaires pour le voyage.
Виграє той, кто зумів довести іншим учням необхідність вибраних ним предметів.
La valise sans fond (« Чемодан без дна») проводиться так: один із учнів, який починає гру, каже, який предмет він поклав у чемодан, при цьому назва предмета повинна починатися на літеру а. Інший учень повторює те, що сказав товариш і називає новий предмет, що починається на наступну літеру алфавіту і т. д.
Retiens les couleurs ( « Запам’ятай кольори»). Для проведення цієї гри учні стають у коло. Один із учнів тримає в руках м'яч, який потім кидає кому-небудь із товаришів, називаючи при цьому прикметник, що означає колір, наприклад bleu. Учень, який впіймав м'яч, миттєво реагує: « Le ciel bleu (la mer bleu) ».
Retenez les professions («Запам'ятай професії») проводиться таким чином: вчитель пише на дошці в алфавітному порядку імена французькою мовою, а поряд – назви професій, не дотримуючись при цьому алфавітного порядку, наприклад:
Anne boulanger
Bernard agronome
Cécile économiste
Daniel couturière
Hélène dentiste
Учні повинні скласти речення, в яких кожне слово починається з однієї і тієї ж букви. Наприклад: Anne est agronome. Bernard est boulanger, etc. Для того, щоб гра набула елементів змагання і була цікавішою, клас ділиться на дві групи.
Frère et sœur(« Брат і сестра») сприяє кращому засвоєнню географічних назв, правильному вживанню артиклів. Гра проводиться так: вчитель пише на дошці, наприклад, таке речення: Je m’appelle Anne. J’habite Astrakhan. Учні повинні вимовити: Mon frère s’appelle André. Il habite Astrakhan. Головною метою гри є те, щоб імена брата сестри починалися з однієї літери, а назви міст були такими ж. При цьому кожен наступний учень називає ім’я та місто на наступну літеру алфавіту.
Trouvez la plus grande quantité de traits communs entre trois personnes
(« Знайдіть якнайбільше спільного між трьома людьми») сприяє кращому засвоєнню слів та фраз з тем «Портрет» та «Одяг». Хід гри: вчитель викликає до дошки трьох учнів і пропонує решті учнів знайти якнайбільше спільного між ними. Учні говорять про їх вік, одяг, ставлення до товаришів тощо. Для організації цієї гри можна використовувати фотокартки, портрети, діапозитиви тощо.
Гра в накази використовується для активізації вживання фраз із дієсловами; наприклад, із дієсловами prendre і mettre.
Professeur – Olga, prends ta règle !
Elève – Je la prends.
Professeur – Mets la règle dans la serviette !
Elève – Je la mets dans la serviette.
Retiens les objets et nomme-les en français (« Запам’ятай предмети і назви їх по-французьки») проводиться для кращого засвоєння введених лексичних одиниць: вчитель прикріплює на дошці картинки з зображенням 5-6 предметів і просить запам’ятати їх. Потім ці картинки забирає, піднімає по черзі учнів і просить назвати ці предмети французькою мовою: C’est une balle… Виграє той учень, який без помилок назве всі предмети.
Devine («Вгадай») проводиться так: вчитель кладе на демонстраційну дошку 5-6 предметів і каже, що він загадав один із цих предметів. Назву загаданого предмета вчитель тихо повідомляє одному з учнів. Учні повинні відгадати, який предмет загадав вчитель. для цього вони по черзі задають питання: Est-ce que c’est une vache? Вчитель відповідає: Non, ce n’est pas une vache. А якщо учень правильно назвав загаданий предмет, то: Oui, c’est une vache.
Répète tout et dis encore un mot (« Повтори все та скажи ще одне слово») має на меті закріпити в пам’яті учнів засвоєні лексичні одиниці (далі ЛО). Вона проводиться так: вчитель повідомляє тему, наприклад «Шкільне приладдя», і називає перше слово, наприклад une trousse.
1-й учень повторює слово і додає ще одне слово, наприклад une règle.
2-й учень відтворює попередні слова та додає своє і т. д. Виграє той, хто зумів повторити найбільше слів без помилок. особливу увагу необхідно звернути на правильне вживання артиклів.
Le miroire (« Дзеркало») має на меті відпрацювати вживання модельних фраз із дієсловами. Перед початком гри визначаються умови: кількість дій, які пропонуються для відгадування «дзеркалу» (2-3); кількість спроб, які «дзеркало» може використовувати при відгадуванні кожної дії. Гра проходить таким чином: викликаються два учні. Один учень піднімає руки над головою – це дзеркало. Другий учень (зображуючи сценку вмивання) говорить: Qu’est-ce que je fais? Devine! Elève 1 – Tu te laves la figure, les oreilles, les mains. Elève 2 – C’est vrai, je me lave la figure, les oreilles, les mains. Якщо «дзеркало» неправильно відображає дію, репліка змінюється. Elève 2 – Non, ce n’est pas vrai. Je ne me lave pas. Devine !
La lecture («Читання»). Ця гра проводиться тоді, коли учні засвоюють звуко-буквенні співвідношення в словах, знайомляться з правилами читання. На дошку праворуч прикріплюють картинки, які зображують предмети, на ліву – етикетки з підписами до картинок (маються на увазі предмети, знайомі учнів). Гра проводиться в формі естафети. В ній беруть участь дві або три команди. Члени команди по черзі виходять до дошки і підбирають до картинок відповідну етикетку з написом. Вихід до дошки дозволяє оформити одну картинку. Якщо діти швидко і правильно впораються з завданням, слід підбирати таку кількість завдань, щоб кожен учень побував біля дошки двічі.
Fais une phrase («Склади речення»). Учні сидять навколо столу. На столі коробка з картинками. Кожен по черзі достає картинку і повинен побудувати речення, в якому є слово, зображене на картинці. Наприклад: une balle. Les enfants aiment jouer à la balle.
Якщо гравець не може побудувати речення, йому допомагає інший учень. Йому зараховується одне очко за допомогу і ще одне за речення, яке він побудує по своїй картці.
Changer « ma mère » («Заміни мою маму»). Вчитель роздає учням листки паперу, на яких зліва написані слова (5-10). Школярам дається завдання: замінити першу літеру таким чином, щоб утворилось інше слово і написати це слово поруч з початковим. Виграє той учень, який утворить найбільше слів за час, визначений вчителем. Наприклад:
mère – père
tour – cour
table – fable
passe – tasse
mettre – lettre
sans – dans
six – dix
puis – suis
gomme – pomme
terre – verre
forte – porte
Jeu de métiers («Гра в професії»). Гра корисна при закріпленні теми «Професії». Ведучий Elève1 виходить із класу, а учні загадують назву професії, наприклад: chauffeur de taxi, instituteur, écrivain, docteur, vendeur, acteur, géologue, peintre, clown,tourneur, etc. Ведучий задає питання всім учням, щоб вгадати професію.
Elève 1 – Est-ce qu’il travaille à l’usine (à l’hopitale, à la bibliothèque, au magasin, au théâtre, aux champs) ?
Для підстановки: Est-ce qu’il écrit (compte, dessine, apprend à lire,à écrire les enfants, prépare les répas, entraîne les sportifs, conduit une voiture, construit des maisons, cherche du pétrole, fabrique des autos, vend des livres) ? Est-ce qu’il travaille assis (devant,vite,lentement) ? etc.
Les fautes («Помилки»). Гра побудована на прикладі французької гри «Pigeon vole !» Мета гри – розвиток навичок аудіювання на основі впізнавання раніше вивчених модельних фраз і тренування в їх вживанні. У грі беруть участь всі учні. Діти встають. Ведучий вимовляє речення, які складенні на основі знайомої лексики.
L’oiseau vole. Le poisson nage. Le garçon marche. La fillette écrit. Papa lit.
Діти повторюють за ведучим. Але якщо ведучий вимовляє неправильну фразу, наприклад Le poisson vole, тоді учні повинні мовчки сісти. В тому випадку, коли один або двоє учнів залишаються стояти, не помітивши «пастки», вони вибувають з гри.
Le mot qui manque («Слово, якого не вистачає»). Учитель роздає учням листки паперу, на яких в якості зразка визначена пара антонімів. Необхідно підібрати антоніми до решти слів, наприклад:
perdre – trouver
petit – grand
vieux –
peu –
bon –
blanc –
commencer –
long –
demander –
bien –
prendre –
Cherchez le mot (« Знайдіть слово»). Грають дві команди. Вчитель пише на дошці (або на листочках) декілька фраз. Учні повинні дописати слова, які підходять по змісту:
Il habite une belle maison à quatre ...(étage)
Pour écrire une lettre il faut avoir...(un stylo)
Pour dessiner il faut avoir...(un crayon)
Je vais à l’école...(à pied)
Виграє та команда, учні якої раніше виконають завдання.
Formez les mots («Утворіть слова»). На початку гри створюється ситуація типу: Іван був дуже не уважним і переплутав букви під картинками. Покладіть літери на своє місце, утворивши слова, та запишіть їх в зошити. Наприклад:
tetler
ongmatn
ifualetl
toper
Dechiffre («Розшифруй»). Гра може проводитись після вивчення алфавіту. На дошці за допомогою алфавіту записують слова. Наприклад:
21, 14, 5 2, 1, 12, 12, 5 – une balle
21, 14, 5 20, 1, 2, 12, 5 – une table
21, 14 16, 21, 16, 9, 20, 18, 5 – un pupitre, etc.
Виграє той учень, який швидше розшифрував слова.
Combien des mots il y a ici? («Скільки тут слів?»). для проведення цієї гри вчитель записує підряд декілька відомих слів без артиклів і пропонує учням записати їх окремо (в даному випадку місяці року).
MARSJANVIERAOUTAVRILMAISEPTEMBREJUINJUILLET
Dans le magasin (« В магазині»). Вчитель повідомляє ситуацію:
Madame Leblanc écrit ce qu’il faut acheter le matin. Mais elle écrit vite et elle a abregé le s mots. Voilà Mme Leblanc dans le magasin. Elle ne sait plus quoi acheter. Aide madame Leblanc et complète les mots !
Fr.
Po.
Be.
Pa.
La.
T.
Перемагає той з учнів ( та команда), хто першим правильно виконає завдання.

Автор: 

Вергелюк Ганна Олександрівна, вчитель французької мови НВК №57

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі