Користувацький вхід

дефенренційований підхід у вивченні математики

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Для успішної реалізації дидактичних завдань важливим є правильна мотивація навчальної діяльності. Цей етап у вчительки добре відпрацьований. Для кожного уроку вона підбирає цікаву розповідь з елементом інтриги, що не тільки дає змогу привернути увагу дітей до навчального матеріалу, а й є способом створення проблемної ситуації, своєрідного завдання на весь урок.
Кожен урок,кожну нову інформацію вчителька намагається подати в цікавій для учня формі. Тому в своїй роботі впроваджує як традиційні уроки, так і інноваційні технології проведення уроків. Це такі уроки як урок-гра,урок-змагання, урок типу КВК, урок-конкурс,урок- семінар,інтегровані уроки. На цих уроках Ольга Семенівна організовує активну мислительну діяльність, щоб матеріал,який надається, був цікавим і доступним. Старається перетворити урок у трудовий процес для учня- дає як можна менше готових висновків,формул,формулювань,заохочує висловити власні думки. І хоча деколи вони є помилковими, але учні знають,що це більше ціниться,ніж ідеально переказаний текст з підручника.
В досвіді розкрито роль тематичного та поурочного планування в учбовому процесі. Вчителька аналізує дидактичну, розвиваючу та виховну мету, кожен елемент уроку, підбирає методичні прийоми, засоби, обладнання, літературу і наочність, створює структурно-логічні схеми і опорний конспект.
Не оминула Ольга Семенівна у своїй діяльності особистісно орієнтоване навчання, оскільки її методика якраз і побудована на тісній співпраці з кожним учнем, глибокому знанні їх індивідуальних рис і особливостей.
В матеріалах, які узагальнюють досвід вчительки, є розробки та презентації, які ілюструють практичне застосування всіх, вище викладених ідей. Це зокрема:
Поурочне планування тем: «Рівняння » ,»Функції», «Системи лінійних рівнянь з двома змінними»(алгебра – 7 клас)«Трикутник і його властивості»,» Коло»(геометрія-7клас)
«Раціональні дроби»,»Квадратні корені.Дійсні числа»,»Квадратні рівняння.Теорема Вієта»(алгебра-8клас)
«Чотирикутники»,»Розв'зування прямокутних трикутників»,»Центральні і вписані кути.Теорема Фалеса.»,»Подібні трикутники»(геометрія-8клас)

»Нерівності»,»Функція.Квадратична функція.Квадратичні нерівності»,»Системи рівнянь з двома змінними»,»Числові послідовності»(алгебра-9клас)
«Розв'язування трикутників»,»Декартові координати на площині»,»Геометричні перетворення»,»Вектори на площині»(геометрія-9клас)
Вступ

«Три шляхи ведуть до знання:
шлях міркування- цей шлях найблагородніший;
шлях наслідування- цей найлегший шлях;
і шлях досвіду- цей шлях найтяжчий.»
Конфуцій

« Педагогічна майстерність-це високе мистецтво навчання і виховання,що постійно удосконалюється ,доступне кожному педагогу, в основі якого лежать професійні знання,уміння і здібності.» - В.С.Макаренко. Складовими частинами педагогічної майстерності вчителя є знання,методична майстерність, мовна структура, особисті якості, педагогічний оптимізм, педагогічна практика,педагогічний такт,педагогічні здібності.
Диференціація навчання - це засіб виконання основних завдань та реалізація фундаментального підходу до навчання математики. Думку про необхідність диференційованого підходу до навчальної діяльності школярів не раз висловлював у своїх працях В.О.Сухомлинський:»До кожного учня треба підійти, побачити його труднощі, кожному необхідно дати тільки для нього призначене завдання.»
Диференціація - це французьке слово,що означає різниця, відмінність, поділ, розчленування цілого на якісно відмінні частини. Виникає необхідність розділяти навчальний процес,оскільки не можна орієнтуватись тільки на те, щоб усіх навчати однаково.
Диференціація навчання- одна з форм врахування особливостей учнів, за якими вони групуються до навчання, відмінного за змістом та методичними прийомами. Більш широкий зміст диференціації навчання- визначення змісту освіти, форм і методів організації навчальної роботи на основі обліку індивідуальних, вікових та регіонально-економічних ознак.
Мета диференціації навчання:
- створення оптимальних умов для визначення і розвитку задатків, інтересів, здібностей кожного школяра;
- цілеспрямований вплив на формування творчого, інтелектуального, професійного потенціалу суспільства, раціонального використання можливостей кожного його члена;
- розв'язання актуальних проблем школи шляхом створення відповідної системи.
Основні форми і методи диференціації в класі:
При навчанні математиці виділяють такі форми і методи:
групові форми і їх види;
робота в парах, в тому числі змінного складу;
застосування різнорівневих навчальних завдань за об'ємом та рівнем складності;
надання певної допомоги учням при розв'язуванні завдань однієї складності, різнорівневі тренувальні вправи, самостійні роботи;
застосування вчителем різних рівнів пояснень;
проблемні бесіди, що спонукають учнів до демонстрації додаткових позапрограмних вправ.

Теоретична частина

Виховуючи людину математично освіченою – це те до чого прагне кожний вчитель математики. Я прагну, щоб кожен урок був продуманим підготовленим і не схожим на попередній. На уроках використовую дидактичний матеріал, таблиці, текстові завдання.
Одержати задоволення від занять математикою учень може при умові, що навчання буде таке, щоб учень не боявся йти до дошки, а був впевнений, що завдання вибране ним буде розв’язане. На уроках організовую навчання так, щоб усі учні усвідомили, що треба виконати в запропонованих завданнях.
Пояснення навчального матеріалу проводжу як діалог між вчителем і учнем. Вчу учнів робити самим висновки, з допомогою вчителя довести ту чи іншу властивість. Потрібно, щоб учні зрозуміли , що матеріал, що вивчається на уроці потрібен не стільки вчителю для виконання програми, а скільки кожному з них, бо дає ключ до засвоєння нових знань і умінь. Кожного разу необхідно показувати потребу вивченої теми в житті, підкреслювати важливість мотивації навчання.
Я стараюся уроки перетворювати у трудовий процесс для учня – даю як можна менше готових висновків, формул, формулювань, заохочую висловлювати власні думки. І хоча деколи вони є помилковими, але учні знають, що більше ціниться, ніж ідеально переказаний текст підручника.Велику увагу звертаю на самостійну роботу учням. Урок для учнів – це напружена праця, яка потребує зосередженості, уваги, співпраці з одноклассниками.
Під час усного опитування кожен учень допомагає один одному, вчу їх виправляти помилки товаришів, аналізувати їх відповіді. Тут розкриваються розумові здібності учнів, розвиваються природні задатки дитини, формуються нові знання, немає жодного елемента примусу. Стараюся, щоб вивчення математики не перетворювати у важкий процесс. Індивідуальний підхід полегшує навчання, і робить його більш цікавим, збільшує продуктивність праці на уроці і при вдалому використанні дидактичного матеріалу раціонально буде використано час уроку.
На кожному уроці даю учням диференційовані завдання. Так при вивченні теми «Третя ознака рівності трикутників» з геометрії у 7 класі чотири учні виконують завдання за індивідуальними картками біля дошки.
Накреслити тупокутний трикутник і провести медіану на основу трикутника.
Довести, що висота рівнобедреного трикутника проведена з вершини до основи є медіаною і бісектрисою.
Накреслити рівносторонній трикутник і провести в ньому висоту.
Довести, що в рівнобедреному трикутнику бісектири кутів при основі рівні.
Завдання на картках різні по складності. Звичайно, і «ціна» такого завдання різна. І виконують їх учні з різним рівнем підготовки. Якщо слабо встигаючий учень захотів виконати складне завдання і не зумів цього зробити, йому допомагають однокласники. Тоді організовується робота класу як єдиного цілого. Часто на уроках я даю індивідуальні завдання не тільки незначній кількості учнів, а всьому класу.
Всі самостійні роботи я підбираю так, щоб завдання були диференційовані, враховую індивідуальні особливості учня.
Наприклад при вивченні теми «Квадратні рівняння» у 8 класі можна дати таку самостійну роботу.
В – 1 ( 6 б. ) В – 2 ( 9 б. ) В – 3 ( 9 б. )
Обчисліть значення виразів:
а) а) а)0,2

б) б)5 б)
Розв’язати рівняння:

Знайти значення виразів:
якщо х=11
якщо у=2
, якщо m=5,5
себе комфортно на уроці, не було в ньому стану тривоги клас можна поділити на динамічні групи. Перед різними групами ставиться різна мета: одні учні повинні досягти базового рівня математичної підготовки, а інші, які проявляють інтерес до математики, які мають хороші математичні здібності повинні добитися більш високих результатів, вміти розв’язати нетрадиційні завдання.
Це такі групи:
- група базового рівня;
- група підвищеного рівня.
Будь – який учень базового рівня може перейти в групу підвищеного рівня, якщо він добре засвоїв матеріал і буде виконувати завдання, які відповідають обов’язковим результатом навчання. З другої сторони, учень з групи підвищеного рівня буде переведений з групи базового рівня, якщо не справляється з темпом роботи групи.
Пояснення нового матеріалу проводжу для всього класу, закріплення навчального матеріалу також проводжу для всього класу. І тільки після цього можно давати диференційовані завдання.
При вивченні теми «Квадратна функція» у 9 класі для учнів першої групи даю такі завдання:
На малюнку зображено графіки функцій:
а)у=х²+1; б) у=(х-3)²; в) (х-2)²; г)у=х²+4
- Для кожного графіка знайти відповідну формулу.
- Знайти координати вершини параболи.
Знайти спільні точки параболи у=х² і прямої:
а)у=4; б) у=9; в) у=0; г) у=-4.
У яких точках вісь х перетинається з графіком функції:
а)у=х(-к-2) б) у=к²-2 в) у=к(2-к).
Для учнів другої групи можна дати завдання в яких застосовується нестандартні прийоми розв’язування:
Наприклад:
Побудуйте в одній системі координат графіки функцій:
а) у=х²+6х+11;
б) у=х²+6х+7;
в) у=х²+2х+1.
- Знайдіть точки перетину графіка з осями координат.
- Знайдіть координати вершини параболи.
-Знайдіть область значення функції.
-При яких значеннях функція додатна, а при яких від’ємна?
При яких значеннях а і в графік функції у=ах² проходить через точки:
а) ( 1;1) і (-1;5),
б) (0,5; -1) і (2;2).
Потрібно побудувати склад прямокутної форми, висотою 4 м і місткістю 484 м². Яких розмірів має бути склад, що загальна довжина стін була мінімальною?
Такі завдання дають можливість слабкими учням легше засвоїти новий матеріал . Сильним учням можна давати нестандартні завдання, які вимагають досконалого знання теоретичного матеріалу, логічного мислення. Тут робота проводиться в індивідуальному порядку .Звичайно і слабовстигаючим учням також треба давати нестандартні завдання , хоч ці завдання і простіші , які не вимагають складних доведень чи обчислень.
В роботі треба проводити лабораторно-практичні завдання. Для цього потрібно використовувати набір планіметричних фігур. Слабо встигаючим учням ( кожному індивідуально ) можна давати завдання, щоб вони зробили потрібні вимірювання фігур і обчислити площу квадрата,прямокутника, трикутника, трапеції, кола. А в цей час сильні учні розв΄язують задачі на обчислення площ фігур вищого рівня.

Задача 1. Сторона трикутника 7 см , а прилеглі до неї кути – 30 0 і 450 . Знайти площу трикутника.
Задача 2. У паралелограма АВСД кут А=30°,а його бісектриса ділить сторону ВС на відрізки довжиною 7см і 2см,рахуючи від вершини тупого кута.Знайдіть площу паралелограма.

Задача 3.Площа круга,вписаного в рівнобічну трапецію дорівнює 36πсм2. Знайти площу трапеції, якщо різниця її основ дорівнює 10см.
Таким чином кожна група працює самостійно, хоча одна група одержала просте завдання, а інші - більш складніші. Але це дозволяє розвивати математичні здібності сильніших учнів і не відставати у своїх знаннях слабшим, а разом дає можливість одержати практичні навички слабшим і поглибити знання сильнішим. Звичайно, ціна кожного такого завдання різна і це учні знають перед початком роботи і тому кожен учень має право вибору, яке завдання виконувати.
Добре використовувати на уроках учнів-консультантів. Вони особливо помагають при перевірці домашнього завдання, при роботі над помилками, на уроках закріплення умінь та навичок. Діти самі допомагають один одному і це дає добрий результат, адже сова свої однокласників сприймаються таким чином краще, ніж слова вчителя.
Диференціація проводиться коли задається домашнє завдання.
Наприклад, під час вивчення теми »Лінійні рівняння» у 7 класі одній групі учнів додому розв'язати №42 і №52
№42 Розв'язати рівняння:
а)8(9-2х)=5(2-3х)
б)5(2у+3)=8(10-у).
№52. Одне з двох чисел становить 0,6 другого і менше від другого на 30. Знайти ці числа.
Другій групі розв'язати №47 і №54.

№47.Розв’язати рівняння:
а) 1/2х+1/4(х-2)=х
б) 1/2+2(1/3n+1)=3n
№54 . В одному овочесховищі спочатку було 75т картоплі ,а в другому – 21т.У перше щодня привозили по 12т картоплі , а в друге – по 21т.Через скільки днів у цих овочесховищах картоплі стане порівну?
Велике значення індивідуального підходу до вивчення математики є тематичні атестації. Завдання підбирають так , щоб кожен учень міг виконати завдання за своїми здібностями .
Індивідуальні особливості учнів потрібно враховувати коли проводити уроки –практикуми. На таких уроках завдання дають окремо невстигаючим учням і сильнішим. Учні самостійно розв’язують завдання. Учням , які потребують допомоги можна давати зразок виконання аналогічного завдання, вказуються сторінки в підручнику , де можна прочитати , як виконати дані завдання , повторити властивості, означення, ознаки.
Індивідуальні можливості учнів враховуються, коли проходить групова робота на уроці . В групі вчаться доводити свою правоту, призначати свої помилки , висловлювати свої думки чітко і коротко.
Вивчення математики, враховуючи індивідуальні здібності учнів дає хороші результати. Слабовстигаючі учні відчувають себе впевненіше , у них з’являється інтерес до навчання , а математично здібні діти мають можливості працювати на вищому рівні.

Автор: 

Мельничук Ольга Сименівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі