Користувацький вхід

Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

УРОК № 70
Тема уроку: Фізика і науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу
Мета: показати учням взаємозв’язок між розвитком науки, зокрема фізики, та розвитком суспільства, акцентувати їх увагу на тому, що науково-технічний прогрес зумовлений, в першу чергу, розвитком фізики; знайомити учнів з існуючими картинами світу; формувати матеріалістичний світогляд учнів, розвивати інтерес до вивчення фізики.
Тип уроку: урок-семінар.
Обладнання та наочність: відеофільм «Фізична картини світу», таблиця «Нобелівські лауреати з фізики», фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних наукових і технологічних досягнень в Україні та світі.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний етап (перевірка наявності учнів на уроці, чергових, підготовки учнів до уроку)
II. Аналіз результатів тематичного оцінювання
III. Актуалізація опорних знань та умінь
Як давно виникла наука фізика?
Які розділи фізики вам відомі?
Які основні закони ви вивчали в курсі фізики?
Назвіть вчених, які зробили значний внесок у розвиток фізики.
У яких розділах фізики вони працювали?
Як ви розумієте слова «наукова картина світу»?
Наведіть приклад впливу фізики на розвиток суспільства.
VI. Систематизація та розширення знань
►► План вивчення нової теми
Фізична картина світу (картки №1-4). Перегляд навчального фільму «Картини світу».
Повідомлення учнів за темою «Фізика і науково-технічний прогрес» та обговорення повідомлень

►► Опорний конспект

►► Картка №1. «Матеріальний світ» (на кожну парту)

Частина
світу Розміри
у просторі Основні структурні
елементи Основний тип
взаємодії
Мікросвіт <〖10〗^(-8) м Молекули

Атоми
Елементарні частинки Електромагнітна
Сильна
Слабка
Макросвіт <〖10〗^(-8 )÷〖10〗^20 м Тіла на Землі
Земля та інші планети
Зірки
Гравітаційні та електро-магнітні поля Гравітаційна
електромагнітна
Мегасвіт >〖10〗^20 м Галактики
Гравітаційні та електро-магнітні поля Гравітаційна
Електромагнітна

Картка №2. «Еволюція поглядів на фізичну картину світу»
(на кожну парту)
Фізична частина світу Приблизний час
існування Вчені, які зробили
найбільший внесок
у розвиток фізичної картини світу Основні принципи,
закони, теорії
Механічна XVI-XVIII ст. Демокрит, Галілей,
Декарт, Ньютон Принцип відносності; закони динаміки; закон всесвітнього тяжіння; закони збереження;
Електро-
динамічна XIX - початок XX ст. Фарадей, Максвелл, Ейнштейн Закон Кулона; закон електромагнітної індукції; рівняння Максвела; спеціальна теорія відносності
Квантово-
польова Початок XX – середина XX ст. Панк, Ейнштейн, Бор, Резерфорд, Столєтов, де Бройль, Гейзенберг, Шредингер, Лебедєв Гіпотеза Планка; роботи Ейнштейна; постулати Бора; корпускулярно-хвильовий дуалізм

Картка №3. «Взаємодія в природі» (на кожну парту)
Вид
взаємодії Квант
поля Радіус
дії Беруть
участь
у взаємодії Прояви
Ядерна
(сильна) Піони
Каони 〖10〗^(-15) м Важкі частинки (нуклони) Стійкість атомних ядер
Електро-магнітна Фотони ∞ Заряджені частинки та фотони Стійкість атомів, молекул, макроско-
пічних тіл
Слабка Бозони 〖10〗^(-13) м Всі частинки, крім фотона Нестабільність еле-
ментарних части-
нок
Гравіта-
ційна Гравітони
(гіпотеза) ∞ Всі тіла та частинки Стійкість зірок, планетних систем

V. Закріплення нових знань та умінь
У чому полягає значення фізики для розвитку суспільства?
Як впливає фізика на науково-технічний прогрес людства?
VI. Підбиття підсумків уроку (виставлення оцінок)
VII. Домашнє завдання:
►► Підготуйте повідомлення за темами «Роль науки в житті людини та суспільному розвитку», «Сучасні уявлення про будову речовини».

Автор: 

Вербицька Світлана Іванівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі