Користувацький вхід

Останні публікації

Предмет теорії ймовірностей. Поняття про випадкові події. Операції над подіями. Ймовірності суми та добутку подій.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Методична розробка пропонує матеріали для підготовки і проведення тематичної лекції з дисципліни «Математика» на тему: «Предмет теорії ймовірностей. Поняття про випадкові події. Операції над подіями. Ймовірності суми та добутку подій.» Дана тема відповідає навчальній програмі і є однією з найактуальніших при вивченні розділу «Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики». Матеріал заняття підібраний так що є цікавим для більшості студентів, незалежно від рівня їхньої успішності.
Відкрите заняття сприяє вихованню допитливості, працелюбності, формуванню наукового світогляду, розвитку інтелекту, логічного, абстрактного, діалектичного мислення. Лекція спрямована створювати оптимальні умови, під дією яких здійснюється процес навчання та виховання.
Вона відповідає наступним дидактичним вимогам: чітко сформульовані освітні знання у цілому та їх складові елементи, їхній зв'язок з розвивальними та виховними задачами.
Засвоєнню студентами наукових знань, формуванню вмінь і навичок сприяють: поєднання слова з наочністю, визначення та усвідомлення пізнавальної задачі, сприйняття нового матеріалу, узагальнення та формування понять, застосування знань, умінь і навичок, аналіз досягнень студентів та перевірка засвоєння ними знань і вмінь. Хімічні досліди розвивального характеру дозволяють залучити студентів до активної діяльності, спонукає мислити творчо, створюють можливість застосування теоретичних знань в різноманітних ситуаціях.
Для більш якісного засвоєння матеріалу студентам пропонуються:
Презентаційний матеріал « Предмет теорії ймовірностей. Поняття про випадкові події. Операції над подіями. Ймовірності суми та добутку подій», який демонструється за допомогою відеопроектора.

Автор: 

Воскобойнікова Оксана Іванівна викладач ІІ категорії МК ДДМА м. Краматорськ Донецької обл.

Джерело: 

1.Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Математика (підручник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а. технічних спеціальностей) – К.: Вища школа,2001
2.Лейфура В.М. та інші. Математика (підручник для підготовки молодших спеціалістів економічних спеціальностей) – К.: Техніка, 2003
3.Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенько А.К. Дидактичні матеріали з математики (навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а.) – К.: Вища школа, 2001
4.Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу (підручник для шкіл, ліцеїв, гімназій гуманітарного напряму), 10-11 кл. – К.: ТОВ «Бліц», 2005
5.Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл.– К.: Школяр, 2004, Освіта, 2001

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі