Користувацький вхід

Розповсюдження передового педагогічного досвіду з використанням інноваційних технологій

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

На методиста не можна навчитися. У вищих навчальних закладах не готують заздалегідь до роботи такого характеру і взагалі - подібна спеціальність не передбачається ніде. Але як посада вона існує. Під роботою методистом насамперед мається на увазі підтримка і всебічна допомога професійного характеру педагогічним працівникам.
Даний досвід - результат роботи методиста в частині поширення ППД викладачів та майстрів виробничого навчання в училищі. Опис досвіду може бути використано для початківців методистів ПТНЗ.

Вступ

Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі професійно-технічної освіти забезпечення високої якості освіти, досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються. Сучасний педагог повинен добре орієнтуватися не тільки в своїй предметній області, але і володіти сучасними педагогічними технологіями, уміти працювати в інформаційному просторі, бути здатним до системної дії в професійно-педагогічній ситуації, володіти креативними здібностями.
Для того щоб реалізувати ці завдання, навчальний заклад повинен мати високопрофесійний склад педагогічних кадрів, які володіють високим рівнем професійної компетентності та педагогічної майстерності, здатні адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі і відповідати викликам 21 століття.
Важливою умовою підвищення якості освіти в ПТНЗ є рівень професійної компетентності педагогічних працівників, які повинні знаходитися в постійному і безперервному розвитку. Поліпшення професійної майстерності педагогів позначається позитивно на якості освітнього процесу та його результати.

Ціль даної роботи – підвищити професійну майстерність педагогічного колективу та якість освітнього процесу.
Згідно поставленої цілі були визначені задачі роботи:
• Визначити основні форми та методи вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду в МВМПУ.
• Створити умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педпрацівників.
• Провести низку методичних заходів, спрямованих на поширення перспективного педагогічного досвіду з використанням інноваційних технологій.
• Продовжувати відстежувати творче зростання педагогів та результати навчальних досягнень учнів.

Актуальність: Про те, що педагог живе до тих пір, поки він вчиться, відомо давно. Але методичне навчання педагога повинно бути науково-організованим, системним, цілеспрямованим, тобто сприяючим його постійному особистісному професійному розвитку. Кероване якісне зростання професійної майстерності кожного педагога та розширення педагогічних можливостей всього колективу - головні орієнтири методичної роботи Маріупольського вищого металургійного професійного училища (МВМПУ).
Одними з головних умов професійного зростання педагога є творча атмосфера закладу, постійне самовдосконалення, обмін професійними досягненнями з колегами. Адже від рівня його професійної майстерності багато в чому залежить якість освіти.
Ідея організації вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в ПТНЗ не нова. Різноманітні рекомендації можна знайти в літературі, методичних посібниках, статтях, на сайтах в мережі «Інтернет».
Дана робота - спроба показати організацію та проведення системи методичної роботи з педагогічними працівниками в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі.

База дослідження: Маріупольське вище металургійне професійне училище

Терміни дослідження: 2010-2015р.р.

Організація вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду в МВМПУ

Найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педпрацівників є методична робота, яку ми намагаємось будувати по-новому, поширення передового педагогічного досвіду (ППД) впроваджуємо через багатогранність інноваційних форм методичної роботи.
У сучасній педагогічній науці немає однозначного підходу до визначення понять «педагогічний досвід», «передовий педагогічний досвід». Більшість науковців «педагогічний досвід» розуміють як сукупність знань, умінь і навичок, здобутих педагогом у процесі навчально-виховної роботи. Педагогічний досвід накопичується у конкретній діяльності під впливом специфіки навчального закладу, стилю діяльності педагогічного колективу, особистісних якостей педагога, він формується на основі педагогічних знань, є засобом перенесення теоретичних положень у практику.

Для того, щоб поширення ППД в училищі дало очікуваний результат, були визначені основні форми та методи вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду в МВМПУ:
1. Вивчається досвід в училищі через: анкетування, спостереження; відвідування уроків, позакласних заходів, їх аналіз; вивчення робочої навчальної документації педагога; проведення контрольних робіт, зрізів, що підтверджують ефективність досвіду.
2. Форми узагальнення досвіду ми визначили такі: стаття про свій досвід роботи, публікація; підготовка творчого звіту.
3. Поширення досвіду може відбуватися під час: педагогічної ради; засідання методичного об'єднання або методичної комісії; творчого звіту; різноманітних конкурсів педагогічної майстерності; конференцій; наставництва; публікацій в методичних журналах з теми досвіду; майстер-класів, випуск методичних посібників. Наочна пропаганда педагогічного досвіду - методом експонування матеріалів на педагогічних конкурсах-ярмарках, виставках.

Педагогічна компетентність викладача - це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. Професійна компетентність педагога обумовлює його педагогічну майстерність. На думку А.С. Макаренка, педагогічна майстерність - це знання особливостей педагогічного процесу, уміння його побудувати і привести у рух.

Інновації в методичній роботі як засіб підвищення професійної майстерності педагогів

Методична служба училища вбачає свою інноваційну діяльність у послідовному поширенні перспективного педагогічного досвіду, головною метою якого є підготовка конкурентоспроможного кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста.
Робота нашого навчального закладу побудована так, що всі педагоги, які бажають, мають можливість підвищити педагогічну майстерність та розкрити свої здібності.
Одним з напрямків зростання педагогічної компетентності є використання сучасних педагогічних технологій у процесі викладання та в позакласній роботі. Викладачі та майстри виробничого навчання училища активно впроваджують сучасні технології і методи навчання.
Для підготовки фахівців в училищі впроваджуються різноманітні технології: інформаційно-комунікаційні технології, ігрові технології; проблемне навчання; елементи проектної технології; розвиток креативного мислення; диференційований підхід до навчання; створення ситуації успіху на уроці та інші. Активно поширюється робота по створенню та використанню електронних навчальних засобів для підготовки фахівців.
Кращий досвід педагогів, творчі здобутки педагогічного колективу широко пропагуються в училищі.

Щорічно в МВМПУ організовуються та проводяться предметні тижні та тижні комісій спеціальних технологій. Це – справжнє свято педагогічних та методичних ідей, бо під час проведення цих тижнів проходить велика кількість різних заходів: відкриті уроки теоретичного та практичного навчання, конференції, позакласні заходи, технічні КВК, конкурси, Ярмарок ідей, виставка технічної творчості тощо.
Наприклад, був організований та проведений методичний фестиваль «Калейдоскоп методичних ідей», учасниками якого стали методичні комісії. Мета проведення: пропаганда передового педагогічного досвіду, обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних технологій та методичних знахідок.
Під час фестивалю педагогічні працівники ознайомилися з найкращими зразками педагогічного досвіду своїх колег, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи, які виходять за межі традицій та загальних стереотипів. Заздалегідь були оголошені теми конкурсів методичного фестивалю. Це були - конкурс методичних матеріалів «Кращий методичний матеріал» (номінації: «Сценарій навчально-виховного заходу», «Методична розробка, рекомендація», «Програма діяльності» - методичного об'єднання, «Узагальнення педагогічного досвіду») та конкурс електронних презентацій «Нові технології навчання» (номінації: «Сучасний урок. Який він?», “Розвиток творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики”, “Упровадження інноваційних технологій навчання у практику роботи училища”, “Розвиток умінь і навичок учнів на основі впровадження елементів передового педагогічного досвіду”). Експертна група, до складу якої увійшли представники адміністрації, висококваліфіковані педагоги та методист училища визначили авторів найкращих ідей – лауреатів фестивалю.
У процесі проведення методичного фестивалю його учасники мали можливість побачити значну кількість навчально-методичних прийомів та ідей на практиці, взяти участь в обговоренні актуальних методичних проблем, почути відгуки про представлені власні виступи та ідеї, проаналізувати їх з іншими колегами.
У рамках Ярмарку ідей працювала методична площадка педпрацівників з найкращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи.

МВМПУ - регіональний центр з підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів за програмою “Intel® Навчання для майбутнього”. 32 члени педагогічного колективу МВМПУ пройшли навчання за цією програмою та отримали сертифікати. В училищі щороку проходять конкурси на кращий проект, в якому беруть участь учні та педагогічні працівники, що пройшли навчання за програмою “Intel “Навчання для майбутнього”, а кращі проекти приймають участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах.
Педагогічні працівники нашого училища – активні учасники різноманітних конкурсів регіонального та обласного значення. 2014-2015 навчальний рік видався таким, що ми не могли прийняти участь за незалежними від нас обставинами.
Тому з метою сприяння використанню в навчанні інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій як інструмента підвищення якості навчання, підтримки професійного розвитку педагога, в рамках Маріупольського вищого металургійного професійного училища був організований серед педагогів конкурс інтерактивних презентацій «Інтерактивна мозаїка». У конкурсі взяли участь 9 викладачів МВМПУ за номінаціями:
• «Інтерактивна вікторина»;
• «Інтерактивна гра»;
• «Інтерактивний тест».
Переможець конкурсу, викладач спеціальних дисциплін, отримала від адміністрації училища новий комп’ютер у свій навчальний кабінет.

В умовах формування інформаційного суспільства в країні одним з показників освіченості людини є рівень її інформаційної культури. В основі інформаційної культури викладача лежить інформаційно-комп'ютерна грамотність - система комп'ютерних знань і умінь, що забезпечує необхідний рівень отримання, переробки, передачі, зберігання та подання значимої інформації. Використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет дозволить педагогічним працівникам підвищити рівень інформаційної культури та компетентності як їх складової.
З метою підвищення комп’ютерної компетентності педагогічних працівників в МВМПУ була відкрита Школа комп’ютерної грамотності для педагогічних працівників училища під керівництвом досвідченого викладача інформатики та інформаційних технологій. Яким ж чином викладач може використовувати можливості Інтернет при підготовці та проведенні уроку? Що корисного він може для себе знайти? Які корисні Інтернет-ресурси їм будуть у пригоді? Всі ці питання розглядалися на заняттях.
Інформаційні технології широко використовуються педагогами у навчальному процесі та під час підготовки та проведення позакласних заходів, усе ширше використовується мережа Інтернет. Кожен педпрацівник може дізнатися через Інтернет про існуючий педагогічний досвід, поширювати свій власний досвід, здійснювати за допомогою електронного спілкування зв’язок зі своїми колегами тощо.
Методичний кабінет має свою електронну скриньку (mvmpu99metod@mail.ru), з якої викладачі відсилають свої методичні розробки для публікації в різних журналах.

На початковому етапі педагогічної діяльності у кожного виникає чимало труднощів. Це відбувається тому, що молодий педагог не володіє необхідними знаннями та вміннями. В навчальному закладі необхідно всебічно сприяти професійній адаптації молодих та малодосвідчених педагогів, надавати необхідні матеріали й документи, інші відомості, необхідні для здійснення їх діяльності. З цією метою в МВМПУ була створена Школа молодого викладача та майстра виробничого навчання.
Робота Школи забезпечує підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки молодого і малодосвідченого педагога.
За час її функціонування було проведено чимало семінарів та семінарів-практикумів різноманітної тематики, серед яких: «Поради молодим викладачам», «Методи навчання. Структура уроку», «Елементи ораторського мистецтва. Пауза», «Шляхи підвищення ефективності уроку», «Рекомендації щодо оформлення сучасних електронних презентацій. Використання ІКТ на уроках», «Зв'язок уроків виробничого навчання з уроками теоретичної підготовки», «Підготовка майстра виробничого навчання до уроку», «Бінарний урок як форма реалізації зв’язку теоретичного та виробничого навчання», «Методична розробка уроку та вимоги до неї», «Мотивація», «Публічний виступ», «Педагог та проблеми дисципліни» тощо.
Паралельно зі Школою молодого педагога в училищі працює Школа педагогічної майстерності, в рамках якої відбулися семінари та круглі столи за темами: «Інтегрований урок», «Типи сучасних уроків», «Як підготувати сучасний урок», «Як підготувати відкритий урок», семінар-тренінг «Використання елементів ділової активності на уроках і в позакласній роботі» та інші.
Велика увага приділяється атестації педагогічних працівників. Щорічно в МВМПУ атестуються викладачі та майстри виробничого навчання, частина з яких йдуть на позачергову атестацію.
Атестація педагогічних працівників є важливою подією в його професійній діяльності, актом представлення своїх досягнень. Оцінюються результати діяльності педпрацівника в усіх напрямках, його творчий та професійний ріст. Атестація визначає кваліфікацію педагога, рівень знань працівника, стає перевіркою їх особистісного зростання, є іспитом на компетентність. Розв’язання цього завдання здійснюється різними способами
Ми постійно долаємо вузький погляд на атестацію та шукаємо різні форми ознайомлення з досвідом роботи педагогів училища, щоб зробити цю подію цікавою та корисною для всіх учасників.
Вперше у 2010 році в нашому училищі був проведений педагогічний фестиваль "Атестація - 2010", який потім став щорічним. У фестивалі беруть участь педагогічні працівники нашого училища, які атестуються навесні поточного року. Спочатку фестиваль проводився у формі творчого портрета. Учасники фестивалю звітують про свою роботу за період між атестаціями, розповідають про те, як вони працюють з підвищення свого професійного зростання, які мають результати в роботі, яким досвідом своєї роботи можуть поділитися. Форми звітів – на розсуд учасників.

Творчі звіти формують творчу активність педагогів, розвивають їх ініціативу, узагальнюють і поширюють досвід роботи, сприяють зростанню авторитету педагогів.
З 2011 року фестиваль почав проходити у формі представлення педагогами, що атестуються, своїх портфоліо. Портфоліо в перекладі з французької означає «досьє, зібрання творів». Портфоліо педпрацівника - набір документів, які відображають динаміку його досягнень у професійній діяльності. Це, як правило, такі розділи: загальні відомості про педпрацівника; методична проблема, над якою працює педпрацівник; результати педагогічної діяльності; методична робота; участь у різних заходах; позаурочна діяльність.
Підходи до побудови портфоліо можуть бути різноманітними, залежно від індивідуальних особливостей педпрацівника. Важливо, щоб той педагог, що атестується, проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував свої педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів в досягненні більш високих результатів.
На допомогу педагогічним працівникам були розроблені: Положення про портфоліо педпрацівника МВМПУ та електронна презентація «Узагальнюючий зразок портфоліо педагогічного працівника».

Ми вирішили урізноманітнити проведення вже традиційного заходу до атестації, наступним став тематичний вечір «Творчий портрет педагога». Мета та завдання заходу: узагальнити та систематизувати результати творчої діяльності педагогічних працівників за міжатестаційний період; розвивати творчі здібності педагогів; виховувати повагу до праці педагога, стимулювати до професійного самовдосконалення.
Тематичний вечір «Творчий портрет педагога» не є конкурсом. Це - огляд педагогічних ідей і педагогів, які їх реалізують. Це – педагогічне свято у період завершення чергового або позачергового атестаційного періоду в житті педагога та початок наступного етапу його діяльності.
Учасниками заходу стали 11 педагогічних працівника училища, що атестувалися у цей період. Кожен з учасників представив своє портфоліо у вигляді електронної презентації та коротку доповідь, в якій педагоги проаналізували свою роботу, власні успіхи, узагальнили та систематизували свої педагогічні досягнення, оцінили свої можливості та способи подолання труднощів в досягненні вищих результатів.
Після представлення портфоліо для учасників заходу були проведені: вікторина «Педагогічний вінегрет», конкурс «Історія педагогіки в портретах» та тест «Педагогічна справедливість».
Наприкінці тематичного вечора педпрацівники були нагороджені дипломами за участь у заході. Ми з упевненістю можемо заявити, що професійна освіта в рамках нашого училища знаходиться в надійних руках. Впевнена, що і ті, хто перебував в залі, але не брав участь, також оцінили роботу наших молодих педагогів і більш досвідчених педагогів.

У 2014-2015 навчальному році у рамках атестації був проведений методичний захід для педагогічних працівників МВМПУ «Ярмарок педагогічних ідей».
Мета: Виявлення та популяризація інноваційного педагогічного досвіду педагогічних працівників МВМПУ.
Завдання:
1. Виявлення нових педагогічних ідей, талановитих, творчо працюючих педагогів, їх підтримка та заохочення.
2. Поширення ідей кращого педагогічного досвіду.
На початку Ярмарку учасникам була запропонована гра «Я очікую від сьогоднішньої зустрічі ...». Кожен учасник формулював своє бажання або мету, передаючи «мікрофон». Перед початком презентацій педпрацівникам був запропонований несерйозний іспит.

Цікаві індивідуальні інноваційні педагогічні ідеї, технології або досвід були представлені учасниками Ярмарку у вигляді електронних презентацій та доповідей. На закінчення всім учасникам було запропоновано закінчити фрази на «хмарі досягнень», висловлюючи тим самим своє ставлення до участі у заході.

Всі учасники Ярмарку були нагороджені дипломами за участь.

Застосування різних форм методичної роботи робить методичну роботу цікавою та привабливою для педагогічних працівників. У будь-якій ланці цієї системи є можливості для кожного педагога для прояву творчих здібностей, для самореалізації педагогів.

Результативність

Впровадження інноваційних технологій в методичну роботу училища та розповсюдження з їхньою допомогою ППД позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, їх саморозвитку та самовдосконалення.
Поліпшився якісний склад педагогічних кадрів, успішність та якість знань учнів.
На початок 2015-2016 навчального року в Маріупольському вищому металургійному професійному училищі працює 68 інженерно-педагогічних працівників, з них: 15 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 8 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання 1 категорії», 7 – «майстер виробничого навчання 2 категорії». 2 викладачі мають педагогічне звання «старший викладач», 1 – «викладач-методист».
З числа педагогічних працівників Маріупольського вищого металургійного професійного училища 8 осіб нагороджені знаком „Відмінник освіти України”, 7 осіб - Почесною грамотою МОНУ, 2 особи – знаком «А.Макаренко», 11 осіб - почесною грамотою Департаменту освіти і науки (управління профтехосвіти) Донецької області.
Наші педагоги беруть участь у конкурсах «Кращий педпрацівник року»:
1. Викладач спецдисциплін Скриниця Т.В. – І місце в обласному конкурсі «Кращий працівник року» у номінації «Кращий викладач спеціальних дисциплін ПТНЗ» (2009-2010 н.р.).
2. Викладач спецдисциплін Дерев`яшкина М.М. - І місце в обласному конкурсі «Кращий працівник року» в номінації «Кращий викладач ПТНЗ» (2011-2012 н.р.).
3. Методист Бондар Т.В. - лауреат обласного конкурсу “Кращий працівник року” у номінації «Кращий методист ПТНЗ» (2012-2013 н.р.).
4. Заступник директора з НВР Єфименко О.С. – І місце обласного конкурсу «Кращий працівник року в номінації «Кращий заступник директора з НВР ПТНЗ» (2013-2014 н.р.).
Викладачі спеціальних дисциплін Завальнюк Т.П. та Скриниця Т.В. взяли участь у 4 виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті», де отримали Срібну медаль за електронний навчальний комплекс нового покоління «Основи стропильної справи».
З метою впровадження перспективних педагогічних технологій і нових форм навчання у напрямку підвищення якості професійної освіти в 2015-2016 навчальному році в МВМПУ триває дослідно-експериментальна робота по апробації методичних рекомендацій з дидактичного проектування електронних підручників нового покоління для машинобудівної та будівельної галузей. Працюють дві творчі групи.
Викладачі та методист нашого навчального закладу взяли участь у Національному виставковому конкурсі «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» у рамках форуму «Інноватика в сучасній освіті» (місто Київ), за що училище було нагороджене Дипломом лауреата конкурсу 1-го ступеня.

Практика впровадження різноманітних форм методичної роботи показала, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі досягнення науки і передовий досвід, як результат - їх особисті досягнення та високі показники у теоретичному та професійному навчанні учнів. Учні не тільки отримують знання з навчальних предметів та професійної майстерності, а ще й активно приймають участь в різноманітних конкурсах, де демонструють свої знання та уміння, нестандартно підходять до розв’язання будь-яких завдань.

Можна сказати, що в МВМПУ створюється інноваційне середовище, що є сукупністю відповідних умов, необхідних для реалізації соціально-педагогічної ініціативи й пошуку, підвищення професійної майстерності педагогів.

Список використаних джерел

1. Волканова В.В. Організація методичної роботи. - К.: Шкільний світ, 2010. – 128с.
2. Волканова В.В. Сучасні технології навчання // Директор. - 2007. - № 37(469).
3. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. – К.: Шкільний світ, - 2007. - 120с.
4. Нікуліна А.С., Сілаєва І.Є., Шевчук С.С. Сучасний урок у професійній школі: проектування, організація, аналіз. Методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП. – 2008. – 160с.
5. Пометун О. Інтерактивні методи та система навчання. – К.: Шкільний світ. – 2007. – 112с.
6. Харагірло В.Є. Нетрадиційні форми і методи проведення методичної роботи у ПТНЗ: Навчально-методичний посібник. – Донецьк: ДІПО ІПП. – 2006. – 76с.
7. Бібліотека онлайн «Педагогіка» (Електронний ресурс). – Режим доступу: http://readbookz.com/books/172.html

Автор: 

Бондар Тетяна Віталіївна, методист МВМПУ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі