Користувацький вхід

Останні публікації

Використання «кольорового» читання англійською мовою в початкових класах

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Зміни в навчальному процесі висувають нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по новому підійти до проблеми формування навичок читання на початковому етапі.
Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження сучасних методик сформувати в молодших школярів навички спілкування в усній та писемній формах. А так як читання іноземною мовою, як комунікативне уміння і засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності, яке включає техніку читання і розуміння того, що читається, тому ведуча педагогічна ідея полягає в тому, щоб навчити учня початкової школи техніці читання на добре відомому лексичному матеріалі з елементами новизни. Сформувати в учнів зоро-графічні та слухомоторні зв’язки, які сприяють миттєвому впізнаванню і розумінню слів, співвідносити їх із значенням інших слів. Об’єднувати слова в синтагми, синтагми в речення та речення в більш смислові утворення.

Автор: 

Зубова Віта Володимирівна, вчитель англійської мови у початкових класах Первомайської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4 Первомайської міської ради Миколаївської області

Джерело: 

1. Бабенко Т. В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник.— 2-гс видання. — К.: Арістей, 2G06. — 220 с.
2. Берман И.М. Краткая практическая грамматика английского языка для чтения текстов. - М.: Междунар.отношения, 1965. - 296 с.
3. Близнюк О.I., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів. - К.: Освіта, 1997. - 64 с.
4. Вишневський О.І. Довідник вчителя іноземної мови. - К.: Радян.школа, 1982. -152 с.
5. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. - М.: Просвещение, 1983. - 197с.
6. Клычникова З.И. Вказана праця. - С. 12-13

7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закла¬дах: Підручник / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. — К.: Ленвіт,2002. —328 с.

8. Онищенко К.І. Ігровий компонент у навчанні техніки читання англійською мовою// Іноземні мови, 1995. — №1 — С. 15-16.'

9. Плахотник В. М., П о л о н с ь к а Т. К. Методичні рекомендації щодо використання підручника // English: Підручник для 1чо «загальноосвітн. шк., ліцеїв та гімназій. - Київ; Ірпінь: ВТФ "Перун", 1999. - С. 248.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі