Користувацький вхід

відкритий урок на тему: Промисловість: загальна характеристика

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Відкритий крок
на тему:
«Промисловість: загальна характеристика»

Вчитель географії
Біла С. О

Тема: Промисловість: загальна характеристика
Мета: дати визначення поняття «промисловість»;
 охарактеризувати зміни галузевої структури промисловості;
 обґрунтувати роль і значення промисловості в господарстві України;
 розвивати навички складання та аналізу галузевої структури промисловості;
 виховувати впевненість та позитивність мислення відносно змін, які відбуваються в промисловості України.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: підручник соціально-економічної географії України,фізична карта України, атлас, додаткова література
Основні поняття та терміни: промисловість, паливно-енергетичний комплекс, металургійний, хімічний, машинобудівний, лісовий, будівельна індустрія.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань 1 хв

1. Подивіться уважно на картинки і назвіть те, що на них зображено?
2. Що вам відомо про промисловість?
III. Мотивація навчальної діяльності 2 хв
Учитель: Сьогодні на уроці ми з вами будемо розлядати цікаву тему - промисловість. Промисловість не випадково називають найбільшою галуззю господарства, і ми на уроці розглянемо чому саме так.
IV. Вивчення нового матеріалу
• Оголошення теми й мети уроку 2 хв
Тема нашого сьогоднішнього уроку "Промисловість: загальна характеристика"
Ми з вами ознайомимося із функціями промисловості; проаналізуємо роль і значення промисловості в господарстві України; навчимося розвивати навички складання та аналізу галузевої структури промисловості.
План уроку
1. Промисловість - найбільша галузь господарства.
2. Структурні особливості промисловості України.
3. Основні завдання та перспективи розвитку промисловості України.
Розповідь учителя з елементами бесіди
1. Промисловість - найбільша галузь господарства. 10 хв
Промисловість — провідна галузь господарства, що виготовляє знаряддя праці, забезпечує потреби в паливі, сировині, матеріалах, задовольняє потреби населення в різноманітних товарах. Насучасному етапі розвитку економіки дедалі більше зростає роль промисловості як провідної галузі матеріального виробництва. Саме промисловість є основним компонентом виробничої сфери. Вона тісно пов"язана з транспортом, сільським господарством, та іншими галузями економіки.
За радянський період розвитку економіки виробництво засобів виробництва важкої промисловості розвивалося найбільше, а його частка у загальному обсязі виробництва становила 71,2 % (1989). Частка виробництва легкої промисловості (виробництво предметів споживання) становила 28,8 %. З 1990 р. почалися структурні зміни, спрямовані на виробництво товарів народного споживання.
Ці зміни мають і негативні риси, тому що їх головний чинник пов’язаний з найбільшими темпами зниження виробництва важкої промисловості. Особливо це стосується галузей, які не мають достатньої власної сировинної бази або в яких є труднощі в її розвитку. Так, видобуток вугілля зменшився з 1989 по 2007 р. більш ніж утричі. У чорній металургії видобуток залізної руди зменшився на 30 %, виплавляння чавуну — на 20 %. Найбільший спад виробництва відбувається в нафтопереробній, хімічній та нафтохімічній, вугільній промисловості, чорній металургії, будівельній індустрії. Незважаючи на те що частка виробництва товарів народного споживання збільшується, загальний обсяг виробництва значно зменшується. Так, порівняно з 1989 р. виробництво тканин у 2007 р. зменшилося на 90 %, взуття — на 85 %.
Основні чинники зменшення темпів зростання промисловості (в роки незалежності) пов’язані із загальною економічною кризою (перехід від планової до ринкової економічної системи). На сучасному етапі промисловість України знаходиться на стадії реструктуризації. Реструктуризація промисловості являє собою процес пристосування підприємств та секторів економіки до мінливих умов конкуренції, нових напрямів ринкового попиту та державного регулювання, яке стало характерною рисою економічного розвитку в усіх країнах світу. В країнах з перехідною економікою реструктуризація промисловості є провідним механізмом модернізації старих неконкурентоспроможних підприємств, з одного боку, та інтеграції цих країн до регіональної та світової економіки — з іншого.
1.1. Робота з підручником (робота в парах) інструктаж 5 хв
ст.підручника 71 - 72
Завдання для роботи в парах:
Картка 1
Що називають галузевою структурою господарства
Картка 2
Якими є особливості галузевої структури господарства
Картка 3
Чи всі регіони України мають подібну галузеву структуру? Чому
Картка 4
Які підприємства і чому розташовані на нашій місцевості? Які особливості їхнього виробництва?
Учні призентують відповіді на запитання
1.2. Робота в групах ( випереджальне завдання) інструктаж 5 хв
ст підручники 71

Вчитель. Кожна із груп одержала випереджальне завдання підготувати коротеньку розповідь про роль промисловості у масштабі та промисловому виробництві і зараз презинтує нам цю інформацію.
Група 1
Інструктивна картка
Роль промисловості у світовому масштабі
Група 2
Інструктивна картка
Роль промисловості в промисловому господарстві
Висновок вчителя: Значну роль у цих процесах відіграла не зовсім вдала версія підприємств військово - промислового комплексу. Проте не зважаючи на це, промисловість залишається головною галуззю економіки України і значною мірою визначає господарське обличчя країн.
2. Структурні особливості промисловості України.
2.1. Розповідь учителя з елементами бесіди схема
Промисловість

Структурна промисловість поділяється на добовну та обробну галузь. Обробні галузі поділяються на важку промисловість, яка виробляє засоби виробництва — машини, устаткування, сировину, паливо, електроенергію а також комплекс галузей легкої та харчової промисловості, яка виготовляє предмети споживання. Важка промисловість включає електроенергетику, паливну, чорну і кольорову металургію, хімічну, машинобудівну, лісову, будівельних матеріалів. Частка важкої промисловості в загальному обсязі промисловості становить понад 70 %.
За ступенем обробки предметів праці галузі промисловості підрозділяються на видобувну (видобуток або заготівля сировини з надр, вод, лісів) і переробну (випуск кінцевої, готової продукції).
А зараз ми з вами коротенько охарактеризуємо галузі промисловості (кожна із галузей представлена на окремому слайді)
Електроенергетика
Чорна металургія
Кольорова металургія
Хімічна
Машинобудівна
Лісова
Харчова
Легка
Будівельних матеріалів
Проте Україна в європейському масштабі залишається значним виробником певних видів продукції: вугілля, залізної руди, прокату чорних металів, сталевих труб, цементу, мінеральних добрив, кальцинованої соди, продукції важкого машинобудування, верстатів, електротехнічної промисловості, сільськогосподарських машин та ін.
• 2.2. Робота з картою 10 хв
На контурній карті позначити основні центри важкої та легкої промисловості промисловості-вказати

• 2.3. Призентація учня 10 хв
1. Загальна характеристика важкої промисловості
2. Загальна характеристика легкої промисловості.
Висновок вчителя: Отже, враховуючи розвиток світової економіки та зважуючи на науково - технічний прогрес, одразу формується нова структура промислового виробництва. Провідною ланкою є комплекс, який забезпечує утворення нових технологій. Цей напрямок розвитку промислового виробництва є найперспективнішим
3.Основні завдання та перспективи розвитку промисловості України
• 3.1. Розповідь учителя з елементами бесіди
Промисловість України добре структурована і включає цілий ряд міжгалузевих комплексів:

1) паливно - енергетичний;
2) металургійний;
3) машинобудівний;
4) хімічний;
5) лісовий;
6) будівельної індустрії;
7) виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку;
8) виробництва продовольчих товарів (харчовий комплекс).
Промисловість великої європейської країни має відповідати вимогам часу. На сьогоднішній моменту промисловому виробництві є розробка нових технологій і технологічних процесів, а також впровадження їх у промислове виробництво.
Основним завданням промисловості України є розробка і впровадження нових виробничих технологій світового рівня та збереження позицій у таких перспективних наукоємних галузей, як виробництво космічної техніки та авіабудування.
3.2. Продовжіть речення
1) паливно - енергетичний..........
2) металургійни...........;
3) машинобудівний.................;
4) хімічний....................;
5) лісовий.......................;
6) будівельної індустрії...........................;
7) виробництва непродовольчих товарів широкого вжитку................................;
8) виробництва продовольчих товарів (харчовий комплекс)................................
• 3.3 Робота над таблицею
Вчитель. У кожного із вас на парті є таблиця, яку необхідно заповнити, і зараз ми разом з вами будемо працювати над нею.
№ Галузь промисловості Характеристика промисловості Функції Найбільші центри виробництва
1 Металургійний комплекс
2 Чорні та кольорові метали
3 Чорна металургія
4 Кольорова металургія
5 Машинобудування
6 Хімічна
7 Будівельна
8 Легка

• 3. 4. Чиста дошка
Подивіться уважно на дошку: тут розміщені питання , на які потрібно дати відповіді. Від вас залежить буде у нас чиста дошка, чи ні.
1. Які галузі входять до складу паливно - енергетичного комплексу, паливної промисловості.
2. Назвіть особливості географії чорної металургії.
3. Які функції виконує будівельна промисловість.
4. Найголовніші центри виготовлення машинобудування.
V. Узагальнення та систематизація знання
Тести із взаємоперевіркою (відповіді на слайді) 5 хв

1.Вкажіть правильне сполучення галузі промисловості будівельних матеріалів та чинника, який впливає на їх розміщення:
а) цементна – сировина б) цегельна – вода
в) залізобетонні конструкції – трудові ресурси г) скло – науково- дослідницька база

2. Оберіть групу галузей промисловості, які орієнтуються у своєму розміщенні тільки на споживача:
а) цукрова і хлібопекарська б) олійна і кондитерська
в) м'ясна і борошномельно – круп'яна г) молочна і кондитерська

3. Оберіть групу міст, які є центрами виробництва цементу:
а) Житомир, Черкаси б) Кривий Ріг, Бахчисарай
в) Канів, Малин г) Переяслав – Хмельницький, Львів

4. Вкажіть галузь харчової промисловості, яка орієнтується у своєму розміщенні на споживача:
а) Олійножирова б) М'ясоконсервна
в) Рибоконсервна г) Хлібопекарська

5 . Вкажіть яке місто є центром лляної промисловості:
а)Київ б) Житомир в) Черкаси г)Херсон

6. Укажіть область, у якій видобувають найбільші обсяги природного газу:
а) Полтавська б) Івано – Франківська в) Харківська г) Чернігівська

7. Укажіть найбільш потужний центр кольорової металургії:
а) Миколаїв б)Запоріжжя в) Луцьк г) Кременчук

8. Укажіть галузь легкої промисловості, що посідає перше місце з виробництва продукції:
а) текстильна б) трикотажна в)швейна г) шкіряно – взуттєва.

VI.Підсумок уроку
Вчитель оцінює учнів-коментар

VII. Рефлексія
А зараз кожному із вас я роздам анкетку для того щоб ви зробили самоаналіз уроку, дали якісну оцінку уроку.
1. На уроці я працював.....
2. Своєю роботою на уроці я.........
3. Урок для мене був......
4. За урок я........
5. Мій настрій......
6. Матеріал уроку мені був......
7. Домашнє завдання мені здається......

VIII. Домашнє завдання
1. Вивчити відповідний параграф
2. Робота в групах (випереджальне завдання)
Група 1
Загальна характеристика вугільної промисловості
Група 2
Загальна характеристика нафтової промисловості
Група 3
Загальна характеристика газової промисловості
3. Підготуватися до практичної роботи № 5

Автор: 

Біла Сніжана Олександрівна, вчитель географії, Балинська ЗОШ І - ІІІ ступенів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі