Користувацький вхід

Останні публікації

Про зміст і форми національно-патріотичного виховання дітей шкільного віку під час проведення уроків історії

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

В даній роботі ми розглянемо виховний потенціал використання на уроках історії України елементів патріотичного виховання як складової національної самосвідомості учнів.

Автор: 

Середа Олексій Борисович, вчитель історії Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №56 Харківської міської ради Харківської області

Джерело: 

1. Архічова Н.Т. Військово-патріотичне виховання учнів на факультативних заняттях з історії // Український історичний журнал. - 1976. - № 5. - С. 120 -124.
2. Білокінь С. Останній шанс?: з історичного досвіду державотворення // Літературна Україна. - 1993. - 4 лютого. - С. 3.
3. Боголюбов Л. Формирование мировоззрения при изучении истории // Народное образование. - 1975. - № 2. - С. 48 -54.
4. Борисенко В. Тернистий шлях державотворення (історичний досвід XIV ст.) // Київська старовина. - 1994. - № 1. - С. 2- 9.
5. Власов В.С. Історія України: Підручник для 8-го кл.серед. шк. -К.: Абріс, 1999
6. Горелик Ф. Б. Формирование диалектического мьшшения при обучении истории // Советская педагогика. - 1989. - № 10. - С. 24 - 29.
7. Гуменюк Г. Національна самосвідомість школярів і перспективи їх розвитку // Рідна школа.- 1999. - № 2. - С.59 -61.
8. Гупан Н. Педагогічна громадськість у боротьбі за піднесення національної свідомості українського народу на межі XIX - XX століть // Історія в школах України. - 2000. - № 3. - С. 46 - 47.
9. Дзюба І. Україна на шляхах державотворення: [Співдоповідь на Всесвітньому форумі українців] //Слово і час. - 1992. -№ 11. С. З- 10.
10. Єрмолаєв В. До питання про створення незалежної Української держави (1648-1654 рр.) // Вісник академії правових наук України. - 2000. - № 2 (21). - С. 62 - 69.
11. Іванченко Р. Історія без міфів: [Утворення державності подніпровських слов'ян] // Рідна школа. - 1994.-№ 11.-С. 11 - 15.
12. Кандиба Л. Формуємо національну самосвідомість учнів // Рідна школа. - 1996.- № 10.- С.23-24.
13. Кармазіна М. Ідеї української державності кінця XIX - початку XX століття та їх відображення у шкільному курсі вітчизняної історії // Історія в школах України. - 1999. - № 4. - С. 7 - 10.
14. Кловак Г. Ткаченко В. Формування етнічної самосвідомості школярів -важлива проблема сучасної національної школи України // Учитель. - 2000. - № 1 - 3. - С. 38 - 40. . Кобзар Б. Національна школа: всебічний, гармонійний розвиток особистості // Освіта. - 1998. - 28 жовтня - 4 листопада. - С. 2.
15. Ковальчук О.В. Довбищенко В.І. Шалда Т.В. Основи формування національно свідомих громадян //Початкова школа. - 1993. - № 3. - С.4 - 5.
16. Концепція громадянської освіти в Україні // Історія в школах України. - № 1. - 2001. - С. 10 - 17
17. Копцюк Б. Вірші - загадки у вивченні історії України (7 клас) // Історія в школі. - № 8 - 9. - С. 25 - 26.
18. Крамаренко Л. Формування національної самосвідомості учнів засобами еколого-натуралістичного виховання: у профільних гуртках юннатів // Рідна школа. - 2000. - № 6. - С. 48-51.
19. Красовицький М.Ю. Виховання свідомих радянських громадян у загальноосвітній школі // УІЖ. - 1967. - № 9. - С. 124 - 129.
20. Кривоший О. Участь жінок у процесі формування національної свідомості українського народу (XVI - п.п. XVII ст.) // Історія в школах України. - 1997. - № 4. - С. 10 - 12.
21. Кулик К. Бути патріотом не на словах, а на ділі. Національна спрямованість навчання // Рідна школа. - 1996. - № 10. - С. 33 - 35.
22. Кульчицький С. Держава вперше назвалась Україна // Голос України. - 1999. - 20 березня. - С. 8 – 9
23. Литвин С. Формування національної свідомості учнів у процесі вивчення доби національно-визвольних змагань 1917- 1921 років // Історія в школах України. - 2000. - № 3. - С. 20 - 22.
24. Марценюк С.П., Сементов Ю.Я. Виховання учнів на трудових традиціях у процесі викладання історії та суспільствознавства // УІЖ. - 1969. - № 3. - С. 130 - 133.
25. Огульчанський Я. Розвиток національної свідомості та гідності – запорука справжності духовного життя // Сучасність – 2006 - №10 с.79-93.
26. Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості //Рідна школа -. 1999. № 11. - С. 11 - 14.
27. Павх С. Національне виховання на уроках трудового навчання в умовах Української гімназії // Трудова підготовка в закладах освіти. - 1999.- № 4. - С. 5 - 11.
28. Перші елементи української державності. // Рідна школа. - 1992. - № 7 - 8. - С. 35 - 53.
29. Полянський О. Проблеми етногенезу українського народу і становлення його державності // Мандрівець. - 1995. - № 1. - С. 45
30. Пометун О. Вивчення історії в початковій школі як основа і найважливіший засіб виховання духовності, національної свідомості та розвитку мислення молодших школярів // Історія в школах України. - 1996. - № 2. - С. 15 - 18.
31. Ржепецький Л. Формування в учнів історичного мислення засобами фольклору // Історія в школі. - 2000. № 1. - с. 7 - 9.
32. Слюсаренко В., Кобзар Б. Громадянське виховання учнів // Світло.- 1998.- №4- С.28-30.
33.Соловейчк С. Головна умова вихованості // Завуч - №12 (162) – 2003.
34 . Сотніченко В. Виховання толерантності на уроках історії. // Історія в школах України. - 2000.- № 3. - с. 31-36
35. Стельмахович М. Теорія і практика укр. нац. виховання. Посібник для вчит.п/к. – Ів.-Фр., 196. – с.88.
36. Субтельний О. Україна: історія. - К., 1993. - С.136-145.
37. Сергієнко Г.Я. Правобережна Україна: відродження козацької державності й визвольний рух проти панування Речі Посполитої (80 - 90 - ті р. р. XVII - початок XVIII ст.) // УІЖ. - 1996. - № 3. - С. 105 - 110.
38. Урбатіс С. Пробудити любов до рідної землі. // Рідна школа. - 1996. - № 10. - С. 20 - 22.
39. Чорна К.І. Виховання громадянина, патріота, гуманіста: Навч.-метод. посіб. – К.: ТОВ ”ХІК”, 2004. – 96 с.
40. Чорна К.І. Патріотизм – духовна цінність молодих громадян України /Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / Ред. О.В.Сухомлинської. – К., 1997. – С.209–212.
41. Чорна К.І. Уроки громадянського виховання в старших класах // Шлях освіти. – 2000. – №4. – С.27-30.
42. Чумак В. Розвиток історичного мислення у процесі вивчення вітчизняної історії та його вплив на історичну свідомість // Історія в школах України. - 2000. - № 3. - С. 7 - 8.
43. Швидько Г.К. Історія України. XVI - XVIII ст. Підручник для 8 кл. серед. шк. - К.: Генеза, 1997
44.Шрамко О. Духовні засади національного виховання // Рідна школа – серпень – 2005.
45. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків - К.: Наукова думка, 1991.-Т.1-3

Інтернет-ресурси
46. Концепція громадянської освіти / www.edu-democracy.org.ua
47. Символіка України / http://myukraine.info/uk/country/flag/
48.Україна відома. Офіційний сайт / http://www.ukrcognita.com.ua/
49.Українська геральдика / http://heraldry.com.ua/
50.Українське козацтво / http://kozak.donetsk.ua/displ.html

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі