Користувацький вхід

Михайло Коцюбинський - генетичний імпресіоніст

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

Мета роботи – розроблення методичної моделі уроку-враження та шляхів засвоєння старшокласниками стильових ключів розуміння імпресіоністичних творів, яка реалізується через такі завдання:
- обґрунтувати доцільність вибору типу уроку та системи методів і прийомів відповідно до естетичних засад напряму, риси якого прочитуються у літературному творі;
- визначити магістральні методичні стратегії аналізу та інтерпретації твору, що репрезентує імпресіонізм в українській літературі;
- окреслити можливості інтеграції в межах мистецького напряму.
Засадничим для створення методичної моделі вивчення імпресіонізму став принцип опанування теоретико-літературних понять, визначений Г. Токмань, сутність якого полягає в з’ясуванні “зсередини тексту”: “Спочатку розглядається літературне явище, читається художнє слово, а потім це явище називається певним терміном, відбувається абстрагування від тексту, узагальнення”. Також слушною видається думка Г. Клочека про опанування учнями категорії модернізму “на рівні спеціально увиразнених основних параметрів” і осмислення їх “через ознайомлення з конкретним літературним матеріалом, у якому та чи інша історико-літературна категорія виявлена найвиразніше”.

Автор: 

Скоробагатько Катерина Вікторівна, вчитель української мови та літератури, КЗ ЗОЛ "Захисник" ЗОР

Джерело: 

1. Євшан М. “Тіні забутих предків” / М. Євшан // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н. Шумило. – К.: Основи, 1998. – 472 - 475.
2. Єфремов С. Михайло Коцюбинський / С. Єфремов // Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії / Упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. – К.: Наук. думка, 2002. – С. 214 - 307.
3. Живі традиції: Українські радянські художники про себе і свою творчість / Упоряд. Л. В. Владич, І. М. Блюміна. – К.: Мистецтво, 1985. – 174 с.
4. Імпресіонізм // Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 1 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – С .415 – 418
5. Клочек І. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література): Коментований варіант / Г. Клочек // Дивослово. – 2011. - №10. – С. 4 – 16.
6. Коцюбинський М. М, Твори в 6-ти т. Т. 6 / М. М. Коцюбинський. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 492 с.
7. Кузнєцов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст..: Проблеми естетики і поетики / Ю. Б. Кузнєцов. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.
8. Нежива Л. “Мелодія барв” та “фабрика звуків”: імпресіонізм у системі літературної освіти / Л. Нежива // Дивослово. - №11. – 2012. – С. 57 – 64.
9. Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я. Поліщук. – К.: ВЦ: “Академія”, 2010. – 304 с.
10. Токмань Г Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діагностична концепція / Л. Г. Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.
11. Тартаковский М. Историософия: Мировая история и мистика духа как эксперимент и загадка / М. Тартаковский. –М., 1993. –243 с.
12. Труханова Е. О. Идентичность и “Я” / Е. О. Труфанова // Вопросы философии. – 2008. – № 6. – С. 95-105.
13. Українські народні думи. У 2 т. Історична секція ВУАН / Вступна стаття К. Грушевської . – К. : Держвидав України, 1927. –С. I-XXX. –Т. 1. –175 с.
14. Художні пошуки Ліни Костенко в жанрі історичного віршованого роману // Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. Наукові студії. – К.: “Київський університет”, 2000. – С.204-212.

1. Євшан М. “Тіні забутих предків” / М. Євшан // Євшан М. Критика; Літературознавство; Естетика / Упор. Н. Шумило. – К.: Основи, 1998. – 472 - 475.
2. Єфремов С. Михайло Коцюбинський / С. Єфремов // Єфремов С. Вибране: Статті. Наукові розвідки. Монографії / Упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. – К.: Наук. думка, 2002. – С. 214 - 307.
3. Живі традиції: Українські радянські художники про себе і свою творчість / Упоряд. Л. В. Владич, І. М. Блюміна. – К.: Мистецтво, 1985. – 174 с.
4. Імпресіонізм // Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 1 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – С .415 – 418
5. Клочек І. Концепція реформування літературної освіти в середній школі (предмет – українська література): Коментований варіант / Г. Клочек // Дивослово. – 2011. - №10. – С. 4 – 16.
6. Коцюбинський М. М, Твори в 6-ти т. Т. 6 / М. М. Коцюбинський. – К.: Вид-во Академії наук УРСР, 1962. – 492 с.
7. Кузнєцов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст..: Проблеми естетики і поетики / Ю. Б. Кузнєцов. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – 304 с.
8. Нежива Л. “Мелодія барв” та “фабрика звуків”: імпресіонізм у системі літературної освіти / Л. Нежива // Дивослово. - №11. – 2012. – С. 57 – 64.
9. Поліщук Я. І ката, і героя він любив…: Михайло Коцюбинський: літературний портрет / Я. Поліщук. – К.: ВЦ: “Академія”, 2010. – 304 с.
10. Токмань Г Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діагностична концепція / Л. Г. Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.
11. Тартаковский М. Историософия: Мировая история и мистика духа как эксперимент и загадка / М. Тартаковский. –М., 1993. –243 с.
12. Труханова Е. О. Идентичность и “Я” / Е. О. Труфанова // Вопросы философии. – 2008. – № 6. – С. 95-105.
13. Українські народні думи. У 2 т. Історична секція ВУАН / Вступна стаття К. Грушевської . – К. : Держвидав України, 1927. –С. I-XXX. –Т. 1. –175 с.
14. Художні пошуки Ліни Костенко в жанрі історичного віршованого роману // Дискурс сучасної історичної романістики: поетика жанру. Наукові студії. – К.: “Київський університет”, 2000. – С.204-212.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі