Користувацький вхід

Використання інноваційних форм, методів і засобів навчання і виховання в початковій школі

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

ЗМІСТ
ВСТУП ............................................................... 3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ........................... 6
1.1. Наукові підходи до проблеми використання інноваційних форм, методів і засобів навчання і виховання в початковій школі ........... 6
1.2. Значення застосування інноваційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи .................................. 14
Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ, МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ
ШКОЛІ .............................................................. 20
2.1. Авторська методика використання інноваційних форм, методів і засобів навчання і виховання молодших школярів .................... 20
2.2. Методичні рекомендації в контексті проблеми
дослідження ......................................................... 30
ВИСНОВКИ ............................................................ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .......................................... 37
ДОДАТКИ ............................................................. 40

Автор: 

Степанюк Тетяна Миколаївна
вчитель початкових класів
Новоград-Волинської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №2

Джерело: 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бабанов К.О. Інноваційне навчання як альтернатива традиційній системі навчання // Пед.науки: Зд.наук.пр.Бердян.держ.пед.ін-т м. П.Д.Осипенко. – Бердянськ, 2011. – Вип.3. - С.13
2. Бех І. Психологічний супровід особистісно-орієнтованого виховання // Початкова школа. – 2003. – № 3. - С.21-23
3. Буркова Л.В. Класифікація педагогічних інновацій // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт.наук.конф.ін-ту педагогіки АПН України, 28-30 березня 2000 року / Редкол.: В.М.Мадзігон, М.І.Бурда, Н.Ф.Федо-рова та ін. – К., 2000. - С.35
4. Вакуленко В.П. Педагогічні інноваційні технології // Імідж сучасного педагога. – 2014. – № 1. – С.20-23.
5. Гергало В.М. Освітнє поле: контури та поняття // Науковий вісник. Серія «Філософія» - Харків: ХДПУ, 2012. – Вип. 9 - С.58-60.
6. Гриценко О.А. Діяльність школи нового типу // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2008.
7. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання. – К., 1997. – С. 177-180.
8. Даниленко Л.І. Інноваційний освітній процес і педагогічна творчість // Наукові записки: Зб.наук. ст. Національного пед-го ін-ту ім.М.П.Драго-манова / Уклад. П.В.Дмитренко, І.М.Ковчина, Н.М.Скоробагатько, О.П.Симоненко. – К.: НПУ, 2011. – Вип.4. – С.39-44.
9. Даниленко Л.І. Стан інноваційної освітньої діяльності в Україні // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конф. Ін-ту педагогіки АПН України, 23-24 берез. 1999 р. / Л.Д.Березовська, С.П.Бондар, О.І.Бугайов та ін.—К., 1999.
10. Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики: Навч. посіб. [для студентів вищ. пед. навч. закл.] / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2001. - С.15
11. Друзь З.В. Нестандартні завдання у стимулюванні пізнавальної діяльності учнів початкових класів: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 1997. – С.14 – 15.
12. Клокар Н. Технологія впровадження нововведень // Світло.- №3. - 2012.- С.31.
13. Коваленко В. Г. Дидактические игры на уроках математики. - М., 1990. -123 с.
14. Ковальчук П.В. Особливості сучасних інноваційних процесів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр.. – Харків: ХДПУ, 2011. – Вип.11 – С.12-14.
15. Копельчук Я.В. Педагогічні інновації та інноваційні технології // Пост. методика. – 2013. – № 6 (58). – С.23-29.
16. Матіюк І.О. Інновації в творчій діяльності педагога // Педагогічна теорія та педагогічний досвід: перспективи і розвиток: Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф., 17-19 груд. 2009 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Обл. пед. асоц. «Творчість». — Луцьк, 2010.
17. Несвітайло Ю. І. Досвід використання комп'ютерних технологій на уроках // Комп'ютер у школі та сім'ї.— 2012.— № 4.- С.35.
18. Оникул П. Р. Игры по математике: Учебное пособие. - СПб., 1999. - 231 с.
19. Освітні технології: Навч. - метод. посібн. / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг. ред. О.М. Пєхоти . - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
20. Охрімчук М.В. Інновації в сучасній педагогічній теорії та практиці // Педагогіка та психологія: Зб наук. пр. – Харків: ХДПУ, 2013. – Вип.2. – С.10-15.
21. Поліщук В.М. Наукові засади інноваційної освітньої діяльності в Україні // Пост методика. – 2013. – № 2-3. – С.16.
22. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. - Харків: Видавнича група «Основа», 2003.
23. Слєпкань З. І. Методика навчання математики: Підруч. для студ. мат. спеціальностей пед. навч. закладів. - К.: Зодіак-ЕКО, 2000. - 246 с.
24. Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: Предметно-орієнтований підхід / О.В. Співаковський, М.С. Львов // Комп’ютер у школі та сім’ї. - 2012. - №2. - С.17 -21.
25. Стефанішин І.М. Структура педагогічних інновацій // Вересень. – 2011. – № 1. – С.110-115.
26. Талько В.М. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць. – К.: Логос, 2013. – Вип. – 3. – С.6-12.
27. Химинець В.В. Інновації в початковій школі / В.В.Химинець, М.Ю.Кірик. -Тернопіль: Мандрівець, 2012. - 312 с.
28. Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі // Початкова школа. - К: «Педагогічна думка», 2009. - № 9 - С.18.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі