Користувацький вхід

Останні публікації

Матеріально-технічна база як основний фактор покращення ефективності навчально-практичної підготовки студентів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Матеріально-технічна база,
як основний фактор покращення ефективності
навчально-практичної підготовки студентів

Вища медична освіта повинна забезпечити високоякісну підготовку студентів і є важливою складовою реформування галузі охорони здоров'я та реалізації соціальних пріоритетів держави, оскільки від рівня підготовки майбутніх медичних працівників залежить якість надання медичної допомоги населенню країни. Сучасний розвиток медичної науки і практики зумовлюють необхідність вносити корективи в підготовку та підвищення кваліфікації медпрацівників із наближенням їх освіти до міжнародних стандартів. Саме тому, якість освіти у вищих навчальних закладах необхідно покращити шляхом ефективної організації та інформатизації навчального процесу, впровадженням передових наукових розробок у практику викладання, створенням сучасної матеріально-технічної бази в медичній галузі.
Практичне навчання в медичному коледжі – важлива складова навчального процесу, яка забезпечує якісну і всебічну підготовку молодших спеціалістів – медиків.
На базах лікувально-профілактичних закладів міста є 7 навчальних кімнат Нікопольського медичного коледжу, які відповідають потребам навчальних планів і мають необхідне методичне та матеріально-технічне забезпечення: фантоми, муляжі, медичний інструментарій, предмети догляду за хворими, медикаменти, тощо.
Відповідно до навчальних планів в коледжі працюють 6 кабінетів гуманітарних дисциплін (соціально–економічних дисциплін, історії України, української мови (за професійним спрямуванням), 2 кабінети іноземної мови, фізичного виховання); 5 кабінетів природничо-наукових дисциплін: (латинської мови, основ медичної інформатики, основ медичної психології, медичної біології , медичної генетики) та 5 лабораторій природничо-наукових дисциплін: (анатомії та патоморфології, фізіології та патофізіології; фармакології з медичною рецептурою; гігієни з основами екології; мікробіології з основами імунології; медичної хімії); 21 кабінет доклінічної практики (3 кабінети основ медсестринства та загального догляду, 1 – з основ реанімації та анестезіології, 3 кабінети з терапії, 3 кабінети - з хірургії, 2 кабінети - з педіатрії, 3 кабінети – з акушерства та гінекології, 1 кабінет - з інфекційних хвороб, 1 – з шкірних та венеричних хвороб, 1 – з нервових та психічних хвороб, 1 кабінет – ФТ, ЛФК, масажу, 1 кабінет – ріст і розвиток людини, 1- тренажерний кабінет.
Нікопольський медичний коледж має навчально-матеріальну базу, яка забезпечує здорові і безпечні умови навчання, праці і виховання.
Кабінети доклінічної практики обладнані відповідно до кваліфікаційних вимог та норм. В кабінетах на заняттях моделюються виробничі ситуації і це сприяє успішній адаптації до професійної діяльності.
Кабінети естетично оформлені, в них є достатня кількість медичного обладнання для забезпечення робочих місць студентів і виконання навчальних планів і програм. В кожному кабінеті створені комплекси навчально-методичного забезпечення, обладнані зони професійного тренінгу, робочі місця для відпрацювання практичних навичок та вмінь.
В доклінічному кабінеті акушерства та гінекології студенти відпрацьовують практичні навички по догляду за жінками, на фантомах відпрацьовують прийом пологів. В доклінічному кабінеті з хірургії відпрацьовують навички оволодіння та роботи з інструментами. На базі доклінічних кабінетів основ медсестринства, догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки, а також кабінету внутрішньої медицини та вузьких спеціальностей студенти відпрацьовують навички виконання ін΄єкцій, елементів догляду за хворими, надання невідкладної допомоги пацієнтам на фантомах.
Значну роль у навчальному процесі під час проведення практичних занять відіграють технічні засоби навчання.
Оволодіти комп’ютерною технікою та перевірити свої знання з навчальних дисциплін, як поточний і підсумковий контроль з використанням програми «Бакалавр» студенти можуть на 40 встановлених в коледжі комп’ютерах.
Комп’ютерний клас забезпечений пакетом прикладних програм. Технічні засоби навчання дають можливість естетично і якісно оформити методичні матеріали – методичний комплекс, який використовується під час лекційних і практичних занять – це і інструкції, алгоритми виконання практичних навичок, задачі, завдання, тести, методичні карти, тексти лекцій та семінарів.
Все це дає можливість широко використовувати технічні засоби навчання у навчальному процесі кожним викладачем та лаборантом.
Сьогодні фельдшер, чи медична сестра повинні бути підготовлені до ефективної професійної діяльності, уміти самостійно набувати нові знання, контролювати та коригувати зроблене, бути конкурентноспроможним на ринку праці. В нашому медичному коледжі створені для цього належні умови: працює тренажерний кабінет, де студенти мають змогу удосконалювати професійні навички та вміння, розгалужена
інтернет мережа, яка дає змогу обмінюватися інформацією викладачам і студентам, вчасно ознайомлюватись з новими напрямками діагностики та лікування хвороб.
Протягом останніх років покращилось матеріально-технічне забезпечення для відпрацювання практичних навичок. Закуплено більшість необхідних муляжів, фантомів, обладнання.
Навчальні кабінети обладнані згідно сучасних вимог: мультимедійними установками, комп’ютерами, муляжами, фантомами, медичним інструментарієм, апаратурою, предметами догляду за пацієнтами, що дає змогу студентам відпрацювати практичні навички та вміння на високому рівні.
Знання та вміння, набуті на практичних заняттях, студенти удосконалюють під час проходження виробничої та переддипломної практик на лікувальних базах біля ліжка хворого.
Старші медичні сестри лікувальних відділень охоче діляться досвідом роботи зі студентами-практикантами, допомагають їм подолати психологічний бар’єр страху перед невідомим, виховують самостійність та віру у власні сили.
Під час навчання в Нікопольському медичному коледжі, з метою підвищення рівня засвоєння професійних вмінь та навичок, для студентів проводяться тренінги з надання невідкладної допомоги.
Щорічно в нашому коледжі проводяться конкурси «Кращий фельдшер», «Краща медична сестра», переможці якого беруть участь в обласному конкурсі і неодноразово займали призові місця.
Щорічно проводиться науково-практична конференція, якій передує кропітка науково-дослідницька робота з активною участю студентів-гуртківців.
Так як переддипломна практика студентів на старших курсах є завершальною ланкою в системі безперервної практичної підготовки, вона виявляє рівень професійної компетентності майбутніх фахівців і в багатьох випадках забезпечує можливості подальшого успішного працевлаштування студентів-випускників.
Таким чином, у процесі професійної підготовки молодших медичних спеціалістів , що здійснюється у системі навчально-виховної та методичної роботи нашого медичного коледжу, реалізуються головні завдання модернізації вищої медичної освіти, а саме: випуск кваліфікованих медичних кадрів із високим рівнем сформованості ключових базових професійних компетентностей, які охоплюють загальноосвітні та фахові знання, практичні уміння і навички, життєві та медико-деонтологічні цінності.

Автор: 

Зайченко Тетяна Андріївна
завідувач навчально-виробничої практики
комунального вищого навчального закладу «Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі