Користувацький вхід

Контроль навчально-виховного процесу на рівні відділення

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Контроль навчально-виховного процесу на рівні відділення
Основою вдосконалення навчально-виховного процесу, важливим ланцюгом в системі управління навчально-виховним процесом в коледжі - є контроль за всіма напрямами діяльності на відділенні «Виробництво і переробка продукції тваринництва».
Контроль на відділенні - це комплекс контрольних заходів, цілеспрямованих на всебічне удосконалення навчально-виховного процесу на відділенні, відповідно до вимог законодавчих актів і нормативних документів.
Основною метою контролю на відділенні є удосконалення ефективності навчально-виховного процесу шляхом попередження, прогнозування негативних тенденцій, виявлення і усунення недоліків, посилення відповідальності за результати своєї діяльності, забезпечення цілей і виконань коледжу.
Умови ефективного контролю на відділенні є:
> цілеспрямованість;
> гласність;
> раціональність;
> своєчасність;
> компетентність;
> точність;
> правильний підбір питань і об'єктів контролю;
> своєчасна розробка програм, схем перевірки контролю.

Об'єктами контролю є:
- навчальна документація викладачів, кураторів груп, циклової комісії;
- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;
- інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;
- абсолютна і якісна успішність;
- методична робота викладачів;
гурткова робота;
- виховні заходи;
- умови навчання і побуту студентів.
Планування контрольних заходів на відділенні здійснювалося на підставі плану внутрішнього контролю, а також контролюючі заходи плануються в плані відділення.
Організація перевірки будь-якого з аспектів навчально-виховного
процесу передбачає:
1 .Обґрунтування перевірки;
2. Формулювання мети;
3. Визначення відповідальних осіб за проведення контролю – термін контролю;
4. Збір і обробка інформації про стан об'єкта, що перевіряється за схемою;
5.Оформлення основних висновків за результатами перевірки;
6. Визначення рекомендацій, рішень;
7. Вибір форми контролю;
8. Визначення терміну наступного контролю;
9. Обговорення наслідків контролю на засіданні відділення, циклової комісії.
Для забезпечення контролю за навчально-виховним процесом на відділенні використовуються форми внутрішнього контролю за характером об'єктів.

Групово-узагальнюючий контроль передбачає виявлення рівня знань і вихованості студентів груп, якості і методів викладання, якості роботи куратора, фронтальний контроль спрямований на вивчення стану викладання окремих дисциплін, роботи кураторів, або окремих груп.
Тематичний контроль. Його метою є перевірка роботи всього колективу над проблемою. Наприклад: підготовка робочих місць рівня знань і умінь студентів до проведення науково-практичної конференції, перевірка знань і умінь студентів з дисциплін природничо-математичного циклу.
Персональний контроль. Передбачає у перевірці викладацької майстерності методичного рівня роботи викладача загалом.
Оглядовий контроль - предметом перевірки є стан навчально-методичної документації; трудової дисципліни, матеріально-технічного забезпечення.
В управлінні діяльністю відділення за ознакою виконання використовують різні форми внутрішнього контролю.
Колективний контроль — залучаються до нього всі ступені управління: завідувачі відділення, голови циклових комісій, досвідченні викладачі циклу, члени самоврядування.
Самоконтроль користуються досвідченні викладачі, куратори груп з обов'язковою звітністю.
Взаємоконтроль - до нього залучаємо голів циклових комісій, досвідчених викладачів, кураторів через наставництво.
Об'єктивність будь-якого виду перевірки залежить від виду умілого використання методів контролю:
1. Спостереження. Передбачає відтворення занять, виховних заходів з наступним обговоренням;
2. Перевірка документації. Робота з навчальними журналами, навчально-
плановою документацією.
3. Опитування.

а/ усне опитування здійснюється під час невимушеної бесіди або цілеспрямованої бесіди за спеціальною програмою;
б/ письмове - за допомогою контрольної роботи (зріз); відкрите опитування, яке може передбачати необмежені варіанти відповідей на
питання, або запрограмовані питання або закрите анкетування, коли варіанти відповідей обмеженні;
в/ тестування, метод психологічної діагностики вимірювання індивідуальних особливостей;
г/ оперативний аналіз, аналіз щойно проведеного заняття, заходи з його
організаторами;
д/ ретроспективний аналіз, оцінка діяльності відділення випускниками
минулих літ.
За ознакою логічності використовуємо: поточний контроль, попереджувальний, підсумковий.
Важливими умовами успішного використання методів контролю є здатність контролюючого вникнути в суть питання, яке перевіряється і надаючи допомогу викладачеві, куратору групи. З метою підвищення відповідальності студентів, зменшення пропусків занять на відділені розроблено «Положення про організацію відпрацювань пропущених навчальних занять».
Отримана підчас перевірки інформація стимулює внесення корективів, пошук нових рішень. Про результати перевірки знає весь колектив. Перевірка здійснюється доброзичлива, тактовна, запобігає емоційній напрузі. Тому, на відділенні складаємо план-графік внутрішнього контролю за навчально-виховним процесом за напрямками контролю.

Автор: 

Чумак Вікторія Валентинівна
завідуюча відділення «Виробництво і переробка продукції тваринництва», викладач вищої категорії
Мигійського коледжу Миколаївського національного аграрного університету

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі