Користувацький вхід

Методи та засоби запобігання і гасіння пожеж, вибухів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

1

АНОТАЦІЯ
методичної розробки
з предмету «Основи охорони праці» на тему:
«МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ І ГАСІННЯ ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ»
(інтерактивна лекція)
Методична розробка пропонує матеріали для підготовки і проведення лекції з використанням інтерактивних технологій з дисципліни «Охорона праці» за темою «Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах».
Вирішальне значення для збереження життя і здоров’я потерпілих на підприємствах залізничного транспорту має вчасне і правильне виконання вимог пожежної безпеки. Актуальність цієї проблеми стає ще більш очевидною у разі виникнення пожеж та аварій на виробництві.
Мета заняття – ознайомити студентів з нормативно-правовою базою з питань пожежної безпеки, з поняттям «пожежна безпека», з класифікацією вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон; з’ясувати основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту, питання забезпечення та контролю стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах; розкрити дії персоналу при виникненні пожежі.
Метою методичної розробки є вдосконалення методики проведення лекції з використанням інтерактивних технологій.
Вона складена у формі, яка сприяє викладачу організувати детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень та формувати уміння і навички шляхом залучення їх в активну пізнавальну діяльність з метою практичного застосування їх у проведенні комплексних заходів з пожежної безпеки.
Для досягнення цієї мети на запропонованому занятті передбачена постійна взаємодія викладача зі студентами за допомогою прямих і зворотних зв'язків.
Виходячи з вищевикладеного, методична розробка містить: основні теоретичні положення теми; проблемні питання в процесі заняття; групову та індивідуальну роботу;
інтерактивні вправи «Асоціативний кущ», «Мозкова атака»; самостійна робота.

Автор: 

Петренко Тетяна Володимирівна
викладач
Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Джерело: 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. НАПБ А.01.001-2014- Правила пожежної безпеки в Україні
2. Бабічев В.В., Сорокін Г.Ф. Охорона праці та технічна безпека.—К.,1996.—224с.
3. Бедрій Я.І., Джигерей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навч. посібник. — Львів: Афіша, 1997. — 258 с.
4. Бедрій Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. — К.: ЦУл, 2002. — 322 с.
5. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халимовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. — К.: Каравела, 2005. — 393 с.
6. Рожков А.П. Відповідальному за пожежну безпеку (документи для практичної роботи). – К.: Пожінформтехніка, 2009. – 180 с.
Інформаційні ресурси
1. http ://ohran-truda.com/ - основні нормативно-правові документи з охорони праці, що діють на території України.
2. http://cap2.ucoz.ru/ – "Школа інженера з охорони праці".
3. http://sinmetod.at.ua/load/instrukciji_z_okhoroni_praci/ – сайт методичного кабінету, орієнтований на вчителів, проте на сайті розміщено чимало документів, які можуть знадобитися інженерам з охорони праці.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі