Користувацький вхід

Конспект уроку з природознавства 5 клас

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Конспект уроку
з природознавства 5 клас

на тему: Екологічні проблеми та їх розв’язання

Мета: сформувати поняття «екологічні проблеми», уявлення про екологічні проблеми та шляхи їх подолання, взаємозв'язки між природою, господарською діяльністю людини та її здоров'ям; розвивати природоохоронні знання, постережливість та дослідництво; сприяти формуванню екологічної культури, виховувати почуття власної відповідальності за збереження різноманіття на Землі, взаємодопомогу і толерантність.
Знаннєвий компонент
Розглянути екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання
Діяльнісний компонент
Розвивати вміння аналізувати і прораховувати можливі наслідки своїх дій.
Ціннісний компонент
Виховувати відповідальність за стан нашої планети
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учні дізнаються про екологічні проблеми, шляхи їх виникнення, як можна розв'язати їх та зменшити наслідки.
ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку людина втручається і змінює склад усіх оболонок Землі. Навіть найменше втручання людини позначається на довкіллі. Та все ж людство не може зовсім відмовитися від використання природних ресурсів.
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Прослухайте речення. Правильні твердження позначіть знаком «+», неправильні – знаком «­».
1. До складу природи входять живі організми і фактори неживої природи.
2. В природі тварини, рослини і людина між собою пов’язані.
3. Стрімкі потоки води не можуть заподіяти ґрунтам шкоди.
4. У місцях землетрусів змінюється земна поверхня.
5. Лісосмуги на відкритих місцевостях послаблюють руйнівну силу вітру.
6. Забруднення води, повітря, ґрунтів ніяк не впливає на життя людини.
7. Насаджені ліси, родючі поля, зарибнені ставки – це позитивний вплив людини на природу.
8. В останні роки людина дуже мало втручається в природу.
9. Вимивання гірських порід підземними водами спричиняє утворення ставків на поверхні.
10. Землетруси і вулкани – цікаві і цілком безпечні природні явища.
11. Сонце впливає на зміну земної поверхні.
12. В гірських породах утворюються печери внаслідок раптових зливових дощів.
(Учні обмінюються зошитами і за ключем здійснюють взаємоперевірку)
Ключ

ПРИЧИНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Розповідь учителя з елементами бесіди
Останніми десятиріччями у зв’язку із високими темпами науково-технічного прогресу вплив людини на довкілля став особливо значним і великомасштабним. Людина, втручаючись за допомогою різноманітних механічних засобів та продуктів промислового виробництва у природні процеси, за короткий час різко порушила всі взаємозв’язки — висихають болота, міліють і зникають річки, створено багато штучних водойм, зрошувальних систем, вирубано ліси, зорано степи, накопичено багато речовин, які природа не може переробляти.
Наслідки впливу людини на довкілля сумні і тривожні: порушуються природні угруповання й екосистеми, забруднюється атмосфера, морські акваторії і прісні водойми, руйнується ґрунтовий покрив, зменшуються лісові ресурси та чисельність видів рослин і тварин, хімічні сполуки, які циркулюють у довкіллі, шкодять здоров’ю людини та всьому живому. Тож у стосунках з природою людство зіткнулося із серйозними і складними проблемами, які називають екологічними.
Прийом «Словникова робота»
Завдання. Згадайте, що означають слова «екос», «логос». Сформулюйте визначення поняття «екологічні проблеми».
Екологічні проблеми - це негативні зміни, що наступають у природі під впливом різних чинників.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Останнім часом спостерігається надмірне використання рослин, тварин, ґрунтів, водних ресурсів, корисних копалин.
Всесвітня організація охорони здоров’я розцінює забруднення атмосфери як значну загрозу для життя людини і закликає вживати найсерйозніших заходів щодо її охорони.
Зазначена проблема настільки важлива, що у 1985 р. було підписано міжнародну угоду — Віденську конвенцію щодо охорони озонового шару.

ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ
Усі види забруднень можна об’єднати походженням. Відповідно до цього розробляють заходи щодо їх подолання.
Розповідь вчителя з елементами бесіди
1) Екологічні проблеми, спричинені діяльністю людини:
• шкідливі викиди з промислових підприємств і погіршення складу повітря і води;
• вимирання певних видів живих організмів
- руйнування ґрунтів і втрата ними родючості;
• збільшення кількості автомобілів призводить до
- забруднення повітря продуктами згоряння палива,
- створює проблеми для міграцій живих організмів, яким заважають автошляхи;
• випадкове або спеціальне завезення організмів у регіони, де вони раніше не мешкали (з Америки: колорадський жук - шкодить пасльоновим, коренева попелиця філоксера – загибель виноградників; в Америку: непарний шовкопряд – знищив деревні насадження, гессенська муха – лани пшениці);
2) Екологічні проблеми, спричинені природними процесами:
• зміна клімату на планеті: аномально холодні зими і надпосушливі теплі періоди;
• випадання надмірних опадів;
• виверження вулканів (особливо великих);
• катастрофічні землетруси.

2. Способи подолання екологічних проблем:
- створення природозахисного законодавства;
перехід на безвідходне виробництво;
двигунів з дуже малими викидами шкідливих речовин;
використання біопалива;
екологічно-чистих джерел енергії

3. Мій внесок в подолання екологічних проблем
- Екологічні проблеми мають відношення до нас?
- На вашу думку, які саме?
- А ми можемо якось допомогти вирішити ці проблеми?
Що кожен з нас може зробити для покращення екологічного стану нашої країни?
А що ви вже робите?

ІV. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу
- Як ви розумієте вислів Цицерона «Немає нічого впорядкованішого , ніж природа»?
- Як цей вислів стосується сьогоднішнього уроку?

V. ПІДСУМОК УРОКУ
Прийом «Роблю висновок»
Завдання. Сформулюйте висновки уроку, акцентуючи увагу на можливостях кожного зберегти природу.
Наш дім — Земля. Іншого немає і не буде!
Не забруднюй річки, джерела, ґрунти своєї землі.
Візьми за правило — щороку посади одне дерево і доглядай за ним.
Потрібно зробити все для того, щоб зберегти різноманітність земних рослин і тварин.
Не можна використовувати природні види тварин і рослин з такою інтенсивністю, що вони вже не можуть відтворитись.
Природні ресурси і все, що з них виготовлено, використовуй ощадливо.
Біологічне майбутнє людства залежить насамперед від того, наскільки йому вдасться зберегти певний газовий склад атмосфери, чистоту прісної морської води, ґрунту, рослинний і тваринний світ, сприятливий тепловий режим, природний радіаційний фон Землі.
VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Опрацювати параграфи підручника.
Підготовити повідомлення на тему «Що робить моя родина для покращення екологічної ситуації».
Підготувати міні-проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей).

Автор: 

Токарська Лілія Валентинівна, вчитель біології, Ліцею "Білоцерківський колегіум" Білоцерківської міської ради Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі