Користувацький вхід

Останні публікації

Дебати як один із способів розвитку комунікативної компетенції при навчанні іноземній мові

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

В даний час освіта в цілому, і освіта вищої школи зокрема, знаходиться в процесі
модернізації і піддається істотним структурним, організаційним і змістовним змінам.
Соціально-педагогічна суть цих змін - забезпечення найбільшої особистісної
спрямованості і варіативності освіти, його диференціації та індивідуалізації. Ці зміни
є відповіддю на вимоги сучасного суспільства максимально розкрити індивідуальні
здібності і таланти, сформувати на цій основі професійно та соціально компетентну,
мобільну особу, що вміє робити професійний соціальний вибір і нести за нього
відповідальність; особистість, здатну відстоювати свою громадянську позицію.
Однією з цілей навчання іноземної мови у вищій школі є формування
самостійності, ініціативності, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.
Реалізація поставлених цілей неможлива без використання сучасних освітніх
технологій і методів, до яких відноситься технологія "Дебати". Згідно "Тлумачного
словника" С.І. Ожегова і "Словника іноземних слів", дебати - це " обмін
думками на будь-яких зборах, засіданні".
Проте "Дебати", як технологія і метод мають свої особливості. Це не просто
вільний обмін думками з якогось питання. Даний метод являє собою формалізовану
суперечку за певними правилами і має рамковий характер. Для дебатів обов'язковою
умовою є наявність двох опонентів, які намагаються переконати третю сторону
(суддів) у правильності своєї позиції. У суперечці перемагає та сторона, яка більш
аргументовано захистить свою позицію.
Отже, можна сказати, що метою "Дебатів" є найбільш повне, всебічне опрацювання
будь-якої теми, вироблення критичного мислення, вміння відстоювати свою точку
зору.
"Дебати" вчать толерантно ставитися до чужого погляду на проблему. Так як
учасники суперечки переконують не один одного, а третю сторону і захищають
точку зору, що випала їм жеребком, і саме це дозволяє їм зберігати шанобливе
ставлення до опонентів.
Технологія "Дебати" універсальна за своїм характером, так як може бути
наповнена будь-яким змістом, використовуватися при вивченні будь-якого предмета,
у тому числі й іноземної мови. Вона є одним із способів розвитку іншомовної
комунікативної компетентності з одного боку, і навичок соціальної взаємодії з
іншого.
Однак специфіка іноземної мови накладає на "Дебати" свої особливості.
Давайте розглянемо критерії оцінювання спору:

* аргументоване подання точок зору;
* уміння ставити проблемні питання;
* поведінка учасників дебатів.

При оцінюванні дебатів іноземною ми вважаємо за необхідне враховувати також мову учнів, тобто:
* дотримання мовного етикету;
* грамотність;
* наповнення вокабуляром з вивченої тематики;
* фонетичне оформлення.
Вивчивши наявні в нашому розпорядженні матеріали, ми склали наступну схему реалізації даного методу на практиці:

definition of the situation;
• preparation for the debate (discussion in groups);
• report of team A;
• questioning: team B – team A;
• report of team B;
• questioning: team A – team B;
• discussion of information heard (in teams);
• arguments “against” (team A);
• questioning: team B – team A;
• arguments “against” (team B);
• questioning: team A – team B;
• decision making (jury);
• analysis of the debate;
• conclusion;
Наведена вище схема дуже докладна, покрокова, але її можна представити і в більш
загальному вигляді:
* визначення проблеми (питання);
* обговорення питання в групі або команді;
* первинний виступ команд з аргументами "за";
* обговорення отриманої інформації;
* другий виступ команд з аргументами "проти";
* прийняття рішень;
* рефлексія;
* висновок.

Хочеться звернути особливу увагу на обов'язковий самоаналіз учнів, виявлення
труднощів, з якими вони зіткнулися в процесі роботи, так як вони дають інформацію
про те, яким чином слід коригувати роботу вчителя (планування, повторення і т.д.), а
також і самостійну роботу учнів при підготовці наступних завдань.
Дебати - це актуальний і ефективний інтерактивний метод в організації процессу
вивчення іноземної мови. Крім того, дана педагогічна технологія та її елементи
здатні мотивувати студентів до самостійного вивчення іноземної мови та до
застосування її в комунікативних ситуаціях.

Автор: 

О.В. Терещенко
викладач англійської мови
ГЕМТ ДВНЗ «КНУ»

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі