Користувацький вхід

ВІДКРИТИЙ УРОК на тему: «ЦИТОЗОЛЬ, ОРГАНЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЯ»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

План
проведення уроку

І. Організаційна частина. Перевірка готовності учнів до
уроку.
2. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів.
3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети,
завдань уроку.
4. Вивчення нового матеріалу.

ТЕМА ПРОГРАМИ: ЦИТОПЛАЗМА, ЇЇ КОМПОНЕНТИ
ТЕМА УРОКУ: «ЦИТОЗОЛЬ, ОРГАНЕЛИ, ВКЛЮЧЕННЯ»
МЕТА УРОКУ: сформувати знання учнів про структурні елементи цитоплазми; розкрити особливості будови та функцій цитозолю; з’ясувати суть та значення основних процесів у гіалоплазмі; розвивати практичні вміння проводити спостереження на прикладі явища циклозу.

КМЗ УРОКУ: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка, опорні конспекти, матеріали «Бібліотека електронних наочностей», відеоматеріали “Рух цитоплазми”,схеми, малюнки, слайди.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань.

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ: бесіда, розповідь, робота
з інтерактивною дошкою, демонстрація слайдів, робота
з опорними конспектами, лабораторна робота,самостійна робота.

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: біологія, екологія, правознавство, основи здоров’я, інформатика.
План
проведення уроку

І. Організаційна частина. Перевірка готовності учнів до
уроку.
2. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів.
3. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми, мети,
завдань уроку.
4. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення

4.1 Цитоплазма, її компоненти.
4.2 Цитозоль, склад та властивості.
4.3 Явище циклозу.
4.4 Лабораторна робота №5. Рух цитоплазми в клітинах рослин.
5. Узагальнення і систематизація знань.
6. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

ХІД УРОКУ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (мозковий штурм)
Фронтальна бесіда:
- Які структури входять до складу клітин?
- Назвіть особливості будови клітин .
- Назвіть особливості будови прокаріот (відсутність ядра та багатьох органел, а також наявність нуклеоїду)
- Назвіть особливості будови еукаріот (наявність ядра та органел)?
- Що спільного в будові клітин прокаріот і еукаріот?
- Що ж забезпечує взаємозв’язок та існування клітини як цілісної системи?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ (демонстрація слайдів, розповідь, відео сюжет) .
Цитоплазма є основним компонентом клітини і становить основну масу клітини всіх живих організмів.
Проблемне завдання:
— Що ж це за компонент? Спробуємо з'ясувати.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Цитоплазма, її компоненти (перегляд матеріалів «Бібліотека електронних наочностей»)
Цитоплазма—це позаядерна частина клітини живих організмів. Цитоплазма—це напіврідке середовище клітини—колоїд.
Цитоплазма еукаріотичної клітини має чітку структуру, яку формально поділяють на три частини:
• цитозоль( гіалоплаза),
• органели,
• включення.

2. Цитозоль, склад та властивості (розповідь, робота з опорними конспектами та малюнками)

Цитозоль (гіалоплазма) — це частина цитоплазми, що займає простір між мембранними органелами. Вона забезпечує зв’язок між усіма компонентами і може перебувати у різних станах: рідкий-золь і драглистий-гель.

Органели: мембранні та немембранні
-одномембранні (ЕПС,апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми, плазмалема);
-двомембранні(ядро,мітохондрії,пластиди).
-немембранні(цитоскелет,хромосоми,рибосоми,клітинний центр)
Включення (трофічні, секреторні, екстреторні, пігментні)

Мал.1 Цитозоль як середовище органел

3. Циклоз (рух цитоплазми) (розповідь, демонстрація відео фрагментів)
Цитоплазма постійно рухається, перетікає всередині живої клітини, пересуваючи разом із собою різні речовини, включення та органоїди. Цей рух називається циклозом. У мертвих клітинах циклоз припиняється. цитоплазма здатна до росту та відтворення .
4. Лабораторна робота №5. Рух цитоплазми в клітинах рослин.
Мета: переконатися, що в клітинах рослин відбувається рух цитоплазми.
Обладнання та матеріали: світловий мікроскоп, предметне та накривне стекла, пінцети, препарувальні голки, фільтрувальний папір, дистильована вода, 9%-й розчин натрій хлориду, листок елодеї.
Хід роботи
1. Підготуйте мікроскоп до роботи.
2. Приготуйте препарат живих клітин листка елодеї. Для цього цілий листок елодеї покладіть на предметне скло у краплину води, накрийте його накривним склом.
3. Розгляньте препарат при малому збільшенні мікроскопа. Знайдіть на препараті тонку ділянку, де добре видно клітини. Розгляньте цю ділянку при великому збільшенні. Замалюйте її.
4. Зверніть увагу на те, що цитоплазма притиснута до клітинних стінок. Клітини перебувають у стані повного насичення водою - у стані тургору. При великому збільшенні мікроскопа можна побачити рух цитоплазми та хлоропластів. Якщо треба, можна підігріти препарат до +38—40 °С, уводячи під накривне скло теплу воду або поклавши його на декілька хвилин під увімкнену настільну лампу.
5. Замалюйте схему руху хлоропластів.
6. Зробіть висновки.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ і СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ УЧНІВ
Самостійна робота :виконання тестових завдань (тест-контроль); «Бібліотека електронних наочностей)

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
Всі ви добре сьогодні працювали, тому отримуєте такі результати.
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Вивчити параграф 21, ст. 121. Відповісти на питання та зробити висновки до лабораторної роботи.

Автор: 

Кикоть Валентина Пантелеймонівна, викладач хімії та біології, категорія вища, педагогічне звання "Старший викладач", ДНЗ Черкаський професійний автодорожній ліцей

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі