Користувацький вхід

Проект«Формування моральної свідомості,моральних уявлень і моральних понять в учнівському колективі»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

Перелік частин проекту

І. Стисла анотація за проектом

1. Епіграф
2. Актуальність, мета проекту
3. Очікувані результати

ІІ. Опис проекту

1. Задачі проекту, гіпотеза
2. Передбачені методи рішення проблем проекту
3. Програма реалізації проекту
4. Результати проекту

ІІІ. Науково-методичне забезпечення проекту

ІУ. Форма надання результатів

І. Стисла анотація за проектом «Формування моральної свідомості, моральних уявлень і моральних понять в учнівському колективі»

Ідея, якій служить учитель, полягає
в насадженні моральності в роді людському.
Їй віддається він усією душею, вона володіє
ним неподільно. Вона не засіла йому в голову
як надуманий принцип, але перейшла в його
плоть і кров. Не він нею володіє, а вона ним.
А. Дістєрвег

1.1 Однією з найгостріших проблем українського суспільства на сучасному етапі його розвитку є падіння рівня моралі, утрата духовних орієнтацій, нездатність людей до самопізнання, відсутність потреби у самовдосконаленні, саморозвитку.
Тому в сучасних умовах державотворення в Україні зростає роль гуманістичного виховання підростаючого покоління.
Велика роль у цьому процесі належить учителю, адже школа й учителі повинні формувати особистість відповідно до вимог сьогодення: "Учительська професія — це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється".
Зовнішній розвиток людства повинен супроводжуватися духовним розвитком, свого роду, моральним відродженням, яке стає підґрунтям для розвитку людства. Г. Сковорода говорив: “Що може бути шкідливіше за людину, котра володіє знаннями найскладніших наук, але не має доброго серця?”
Мислителі різних віків трактували поняття моральності по-різному. Ще в давній Греції в своїх працях Арістотель про моральну людину писав: “Морально прекрасною називають людину досконалої гідності…Адже про моральну красу говорять з приводу доброти: морально прекрасним називають справедливу, мужню, благородну і взагалі володіючу всіма добротами людину.”
А Ніцше вважав: “Бути моральним, етичним – означає бути покірним давно встановленому закону чи звичаю”. “Мораль – це перевага людини перед природою”. У науковій літературі вказується, що мораль з’явилась на початку розвитку суспільства. Мораль виступає як регулятор взаємовідносин людей. Керуючись моральними нормами, особистість тим самим спонукає до життєдіяльності суспільства.
А що ж говорити про дітей? Ще В.О. Сухомлинський говорив про те, що необхідно займатись моральним вихованням дитини, навчати “умінню відчувати людину”.
Василь Олександрович говорив: “Ніхто не вчить маленьку людину: “Будь байдужим до людей, ламай дерева, попирай красу, вище за все став своє особисте”. Усе діло в одній, у дуже важливій закономірності морального виховання. Якщо людину вчать добру – учать уміло, розумно, вимогливо, у результаті буде добро. Учать злу (дуже рідко, але буває й так), у результаті буде зло. Не вчать ні добру, ні злу – усе одно буде зло, тому що і людиною її треба зробити ”.
Тому важливе завдання школи автор проекту вбачає у формуванні стійких моральних переконань учнів. У школі повинні жити ці переконання - у взаємовідносинах між учнями й педагогами, в їхніх вчинках, прагненнях, радощах і прикрощах. Моральний розвиток є складним життям переконань - їх народженням, зміцненням, вираженням у вчинках.
Ці питання постають перед учителем протягом усього життя, навчальної діяльності. Вони потребують негайнго втілення в життя провідних ідей.
Так ось, провідною ідеєю проекту є формування в учнівському колективі гармонійно розвиненої особистості з позитивними моральними якостями.
Таким чином, актуальність представленого проекту обумовлена утвердженням принципів загальнолюдської моралі:
- правди
- справедливості
- патріотизму
- доброти
- працелюбності та інших доброчинностей на національному грунті.

Мета проекту:
- формування в учнів основ загальнолюдської і народної моралі: совісності, порядності, тактовності, співчуття, милосердя, доброти, чесності, гуманності, толерантності та інших доброчинностей;
- виховання поваги до батьків, духовної єдності поколінь;
- виховання почуття власної гідності: честі, свободи, рівності,
працелюбності, самодисципліни;
- готовність будувати своє життя за принципами гуманізму;
- подвижництво у подоланні страху, насильства, жорстокості, помсти;
- виховання культури поведінки.
1.2 Очікувані результати
- зовнішня регуляція та внутрішня саморегуляція в моральній поведінці особистості
- перебудовання людської особистісті відповідно до моральних цінностей
- формування в індивідуума наступних моральних якостей як своєрідного механізму поєднання моральної свідомості й поведінки особистості:
1. Світоглядна переконаність, цілеспрямованість, обов'язок, відповідальність, гуманізм, патріотизм, інтернаціоналізм, які у сукупності забезпечують громадянську спрямованість.
2. Ініціативність, енергійність, наполегливість, самостійність, обов'язковість тощо.
3. Витримка, стриманість, ввічливість, володіння собою.
4. Діловитість, навички і звички у поведінці, уміння її організовувати, моральний досвід особистості.
5. Здатність до самооцінки, самокритичність, вимогливість з себе, справедливе ставлення до інших.

ІІ. Опис проекту
2.1 Гіпотеза: безцінні моральні багатства людства є особистим здобутком кожної дитини.
Задачі проекту:
- розвиток у дітей високих моральних почуттів;
- вироблення в них шляхом безпосередньої участі в добрих і корисних справах відповідних моральних навичок і моральної поведінки;
- формування моральної свідомості, стійких моральних переконань.
2.2 Передбачені методи та засоби вирішення проблем проекту:
– особистий приклад учителя;
– наслідування, яке повинно випливати із почуттів, прагнень і дій, що доступні учневі. Тоді воно стане внутрішнім і відрізнятиметься від зовнішнього мавпування;
– вправи для вироблення моральних звичок: "Гарна звичка – це моральний капітал, процентами з якого людина користується все життя";
– переконання;
– покарання і заохочення.
2.3 Програма реалізації проекту
Виховання моральної культури школярів автор проекту здійснює в різноманітних видах діяльності: навчальній, трудовій, громадсько-корисній, особливо таких її видах, де учні поставлені в ситуації безпосереднього вияву турботи про інших, надання допомоги і підтримки, захисту слабшого, молодшого, хворого і под.
Важливу роль у розвитку моральної культури відіграють проектні виховні технології, тренінгові програми, рольові ігри, акції…
Найкращими формами морального виховання автор проекту вважає спеціальні уроки, етичні бесіди, відверті розмови, диспути, лекції, тематичні вечори, , благодійні заходи та інші.
Моральне виховання дітей — справа тонка й складна. Тут не має місця фальші, непослідовності, сюсюканню, нещирості у взаєминах між батьками , дітьми, учителями.
Для більш чіткого окреслення гуманістичної та моральної спрямованості педагогічних ідей учителя пропонуються методи формування моральної свідомості для засвоєння моральних уявлень і моральних понять учнів:
- роз´яснення конкретних моральних норм і правил. Ведучи мову про них, учитель повинен доступно за формою і змістом розкрити сутність конкретних норм і правил, продемонструвати, до чого призводить ігнорування їх. Важливо проілюструвати це сюжетами з фільмів, презентаціями тощо;
- навіювання моральних норм і правил. Цей метод ґрунтується на схильності дитини до наслідування і високій емоційності. Особливої уваги потребують несміливі, замкнуті діти, використання навіювання щодо яких може підтримати їхнє прагнення до активної поведінки, збудити віру у власні сили. Методи роз´яснення і навіювання реалізуються у формі етичних бесід, у процесі яких відбувається формування основ моральної свідомості.
- стимулювання моральних почуттів і мотивів поведінки. Використання їх передбачає спрямування дитини на дотримання моральних норм, застереження від їх порушень. З цією метою використовують:приклад інших, педагогічна оцінка поведінки, вчинків дитини, колективна оцінка поведінки, вчинків дитини, схвалення моральних учинків дитини, заохочення дитини до моральних вчинків.
Звичайно, гармонійно розвинена особистість з позитивними моральними якостями повинна виховуватися у творчому колективі, який об'єднаний загальними корисними справами, діями. Тому не зайвою буде схема технології колективної творчості:

2.4 Результати проекту
Гаслом автора проекту є слова видатного педагога В.Сухомлинського: "Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують». І дійсно, ці слова є «золотою зерниною» на педагогічній ниві!
Вивчаючи азбуку моральної культури, учитель використовує методи роз'яснення, переконання, повчання, спонукання до діяльності, випробовуючи різні форми роботи з учнями.
Які ж заходи проведено щодо вищезазначеної тематики? Які результати проекту?
Важливу роль у становленні високоморальної особистості відіграють акції, що проводяться в колективі: «Милосердя», «Ветеран живе поруч», «Від серця до серця». Ці акції сприяють прояву милосердя, пошани, духовному зросту учнів, укріпленню взаємозв'язку з ветеранами ВВв. Учні відвідують ветеранів удома, вітають з календарними святами, запрошують на класні заходи (див. додаток 8).
Важливим кроком до подальшого розвитку моральної культури став виховний захід «Мир красоты и гармонии», де учні 8-9 класів «погрузились в мир «прекрасного», раскрыли свои таланты, узнали что-то новое о мировом искусстве». За задумом керівника заходу учні ненав'язливо, поступово наблизилися до основної теми «Наявність необмежених талантів серед людей з обмеженими можливостями». Захід закінчився показом презентації за даною тематикою. Традиційним є випуск листівок та виставки малюнків «Посмотри на нас как на равных» (див. додаток 1).
У лютому серед учнів 8-9 класів проведено лінійку «Афганистан болит в моей душе…», присвячену Дню виводу військ із Афганістану, де учні вшанували пам'ять загиблих та героїзм тих, хто дивом залишився живим. Діти значно підвищили свій духовний потенціал(див. додаток 2).
Дуже цікавими для учнів виявилися виховні години з елементами тренінгів, анкетувань: «Створюй у собі Людину», «Толерантність – основа основ», «О хороших манерах», «Шкідливі звички… Що це?...», «Чарівна подорож країнами Європи» (до Дня міжкультурного діалогу)… (див. додаток 3,4).
Особливою популярністю серед підлітків користується презентація моральних правил і настанов «Поради В.Сухомлинського й сучасне фотомистецтво», де в доступній та цікавій формі подаються «9 негідних речей» із сучасним фото супроводом (див. додаток 5).
Гідна уваги творча наснага учнів, які охоче пишуть вірші на морально-етичні теми: «Ні» - сирітству, «ні» - горю та смутку! (учениця 8-Б класу Хоменко К. зайняла ІІІ місце в міському конкурсі м.Єнакієвого), «Життя іде, життя минає…» (учениця 8-Б класу Бакаєва А.). Можливо, у майбутньому діти створять збірку колективної творчості за даною тематикою (див. додаток 6).
Протягом лютого учні приймали участь у акції «Моральний вчинок». Особливе задоволення вони отримували від таємного фотографування моральних вчинків дітей і дорослих, підбору фотоматеріалів із мережі Інтернет, після чого було створено презентацію «Сучасне людство: чорне та біле» (див. додаток 7).
Після аналізування проведеної роботи можна зробити висновок, що дуже багато залежить від форми подання інформації, бо просто завчені кимось моральні правила ще нічого не значать. Скільки в житті ще таких, які знають моральні норми, дуже багато люблять про них говорити й навіть інших повчати, а самі не дуже поспішають їх виконувати. Моральна поведінка йде від внутрішніх потреб людини, від її моральних звичок. І педагог повинен дуже багато уваги приділяється виробленню в дітей таких важливих звичок, як піклування про інших, керування своїми почуттями з підпорядкуванням їх розуму й волі, орієнтування в ситуаціях, готовність виконувати доручення старших, працювати разом з іншими, — робиться все для того, щоб застерегти дитину від шкідливих звичок — лайки, куріння, грубості, брехливості, лицемірства. І тут великого значення надається позитивному прикладу, бо честь виховується честю, правдивість правдивістю, грубість грубістю.

ІІІ. Науково-методичне забезпечення проекту

1. Духовна спадщина В.Сухомлинського.
2. «Народна педагогіка».
3. Учення Г.Сковороди.
4. Праці К.Д. Ушинського

ІУ. Форма надання результатів
Доповідь, презентації, фотоматеріали, сценарії.

Автор: 

Сорокіна Оксана Вікторівна, учитель української мови та літератури,зарубіжної літератури.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі