Користувацький вхід

досвід роботи

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Анотація на педагогічний досвід роботи

Тема досвіду: Громадянське виховання особистості учня засобами української літератури
Предмет: українська література
Відомості про автора: Камінська Вікторія Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Запорізької міської ради Запорізької області

Обґрунтування досвіду
Основні програмні орієнтири щодо виховання громадянина України визначені в Законі України «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національній доктрині розвитку освіти, Концепції національного, громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції громадянської освіти в середній школі України та інших документах. У них наголошується, що домінантною основою розвитку українського суспільства є виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури.
Саме у стінах школи відбувається соціалізація дитини/адаптація учнів до соціальної дійсності/. А наш предмет передає норми і моделі поведінки, цінності, мислення автора, героїв творів. На зразках поведінки автора та його героїв учні вчаться соціальних ролей, знайомляться з етапами становлення особистості, в ході котрої формуються найбільш загальні, розповсюджені риси особистості. У результаті учень бере участь у власній соціалізації та у вираженні ним цінностей та норм культури. Починається пошук свого «Я». Складається власна система уявлень про себе самого, про світ та про інших людей – процес адаптації. Адаптація означає прагнення знайти у своєму внутрішньому світі ті риси, котрі допомогають встановити гуманні відносини з іншими людьми.
Наша задача – стимулювати процес морального розвитку особистості, її взаємозв’язок із соціальним середовищем. А література сприяє виробленню в них соціальних навичок; учитель допомагає становленню особистості, формувати найбільш загальні, поширені риси особистості через аналіз вчинків героїв, становлення їхньої особистості тощо. Саме від активного пізнання і переосмислення прочитаного залежить формування громадянина.

Теоретична база досвіду
1. Андрух І. Громадянська освіта: з досвіду роботи// Директор школи. – 2002. -№7. – С.7-8
2. Виховуємо людину і громадянина. Навчально-методичний посібник. /За ред. С. Бурова, О. Войтенка. – Дрогобич: ВФ «Відродження», 2006. – 128с.
3. Галицька І.І. Інноваційні технології громадянського виховання. Проект «Я-ми-родина-Україна» // Вих. робота в школі. – 2005. - №5. – С. 2-9.
4. Горшкова О., Заруба С. Громадянська освіта: проблеми й методичні пошуки // Шкіл.світ – 2007. - №9. – С.1-24.
5. Громадянська освіта: теорія і методика навчання» / Авторський колектив:Т. Асламова, Т. Бакка, В. Бортніков, Т. Гінєтова, Л. Дух, О. Желіба, В.Кононенко,Т. Ладиченко, О. Магдик, Т. Мелещенко, М. Михайліченко, Г.Михайлович, Ю. Найда, О. Салата, Н. Сірик, Н. Софій, Є. Синьова, О.Суслова, В. Терещенко, С. Терно.- Київ: ЕТНА, 2008. – 174 с.
6. Пометун О.І. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. –2005. – Січ. – С.65–69.
7. Пометун О., Л. Пироженко Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К., 2003. – 112 с.
Провідна ідея досвіду
Створення умов для формування життєвих компетентностей особистості на уроках української літератури. Виховати свідомого громадянина України, який поважає історичне минуле свого народу і дбайливо ставиться до культурних, національних надбань рідного народу, через засоби та форми інтерактивного та традиційного навчання.. Сформувати в особистості здатність до співпошуку, самодосліджень, рефлексії, творчого розвитку шляхом реалізації творчого потенціалу через застосування пізнавальної активності учнів.

Прогнозовані результати
Застосування досвіду на практиці забезпечить особисте зростання дитини, таким чином звільняючи їй шлях до реалізації творчого потенціалу. Допоможе виховати особистість, здатну брати на себе відповідальність за власний вибір, вчинки, спроможну активно діяти в сучасних умовах.

Шляхи поширення та впровадження
Використання на уроках літератури та інших предметних галузей, обмін досвідом із вчителями школи, району, міста.

Автор: 

Камінська Вікторія Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Запорізької ЗОШ №75

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі