Користувацький вхід

Останні публікації

"Імпульс сили та імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух"

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Методика проведення уроку
(Пояснювальна записка)
Фізика – це наука про найбільш прості й загальні форми руху матерії. Вона відноситься до природничих наук, задачею яких є вивчення основних законів природи. Фізика утворює міцний фундамент усього природознавства; методи фізичної науки дозволили забезпечити могутній прогрес у розвитку інших природничих наук: біології, хімії, астрономії, геології та інших. Фізика є базовою дисципліною для більшості загальноінженерних і спеціальних дисциплін.
Сучасна фiзика, крiм наукового, має важливе соцiокультурне значення. Вона стала невiд’ємною складовою культури високотехноло-гiчного iнформацiйного суспiльства. Фундаментальний характер фiзичного знання як фiлософiї науки i методологiї природознав¬ства, теоретичної основи сучасної технiки i виробничих технологiй визначає освiтнє, свiтоглядне та виховне значення курсу фiзики як навчального предмета.
Фізика вивчає різноманітні явища і процеси, що відбуваються довкола нас. Залежно від їх природи розрізняють механічні, теплові, електричні, магнітні, світлові та інші фізичні явища. Розділ фізики, який пояснює рух і взаємодію тіл, називається механікою.
Основна задача механіки полягає у з’ясуванні закону або рівняння руху тіла за допомогою характеристик, що його описують.
Існує кілька шляхів розв’язання основної задачі механіки. Основним з них є використання законів механіки Ньютона, які були розглянуті у розділі «Закони руху». Проте користуватися законами Ньютона, які формуються на основі понять сили та маси, не завжди зручно. В багатьох випадках закони руху неможливо використовувати для рішення задач, тому що не відомі сили. Наприклад, розглядається зіткнення двох тіл, будьто більярдні кулі, вагони потягу – важко визначити дії сил. В цих випадках спостерігається сила пружності, де деформація має складний характер, а час зіткнення дуже короткий. В такому випадку важко описати ситуацію одним із законів Ньютона, тому користуватися потрібно його наслідками. З’являється нова величина для вирішення проблеми, замість сили та прискорення – імпульс.
Імпульс – особлива величина, має здатність зберігання. Тому ця величина та її здатність грають важливу роль не тільки в механіці але й у всіх розділах фізики.
Методичні рекомендації
щодо організації методики проведення уроку з цієї теми.
1. Потрібно добре знати не тільки матеріал теми, але й володіти знаннями законів вже вивчених глав, тому що новий матеріал фокусує, об’єднує, підсумовує і робить вивчені закони Ньютона інструментом для нового осмислення фізичних явищ.
2. Необхідно використовувати сучасні методи навчання, зокрема інтерактивні, інноваційні (комп’ютерні технології), що призведуть до більш осмисленого розуміння теми, активізують роботу учнів у взаємозв’язку з викладачем
3. Вивчаючи такий складний матеріал, потрібно використовувати демонстрації візуальні та віртуальні
4. Для більш осмисленого розуміння і значення теми в житті рекомендується використовувати проблемність, що підсилить пошукову діяльність учнів на уроці
5. Для вивчення такого матеріалу учнів потрібно готувати, вони повинні володіти фундаментальними знаннями законів руху, повинні розрізняти дії сил, користуватися і пояснювати закони Ньютона (за рахунок самостійної, контрольної роботи, активізуючи увагу учнів)

Автор: 

Беспалий Віталій Іванович, викладач фізики, інформатики, астрономії, ДНЗ СПАЛ

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі