Користувацький вхід

Розвиток дитячої мовленнєвої творчості шляхом використання методик ТРВЗ - педагогіки

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Сучасний період розвитку суспільства, оновлення всіх сфер його соціального і духовного життя потребує якісно нового рівня освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. Розвиток науки і техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження інноваційних освітніх методик. Однією з них є ТРВЗ- педагогіка.
Одним із стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з новим Державним стандартом, є формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров’я, а також формування у дітей граматично правильне, лексично багате й фонетично чітке мовлення, що дасть можливість для повноцінного комунікативного спілкування в різних сферах життя.
У "Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті" визначена головна мета української освіти – створити умови для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України. Пріоритетами державної політики в розвитку освіти є особистісна орієнтація освіти, формування національних та загальнолюдських цінностей, створення рівних можливостей для здобуття якісної освіти.
Основним освітнім орієнтиром виступає повага до особи, сприяння розвитку та збагаченню її духовно-творчого потенціалу, складовими якого є природні задатки та набуті в процесі соціалізації знання та вміння, вольові передумови до активної діяльності. Творчий потенціал особистості розглядається сьогодні вченими як складна, нелінійна, відкрита й самоорганізована система, яка визначає гуманістичну спрямованість світосприйняття, дій і вчинків, високу адаптивність, здатність до творчої самореалізації і духовного саморозвитку в просторі соціального й професійного життя. З огляду на такий зміст творчого потенціалу особистості в сучасних умовах, саме ціннісно опосередкований творчий потенціал має стати головним об’єктом уваги в процесі розвитку особи.

Автор: 

Луценко Марина Федорівна, вчитель початкових класів

Джерело: 

Книги Альтшуллера Генриха Сауловича:
1. Альтшуллер Г. С. О психологии изобретательского творчества / Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. // Вопр. психологии. – 1956. – № 6. – С. 37– 49.
2. Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать / Г. С. Альтшуллер. – Тамбов: Кн. изд, 1961. – 128 с.
3. Альтшуллер Г. С. Основы изобретательства / Г. С. Альтшуллер. – Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1964. – 240 с.
4. Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения / Г. С. Альтшуллер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Моск. рабочий, 1973. – 296 с. 1-е изд. – 1969.
5. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука: Теория решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер. – М.: Сов радио, 1979. – 175 с. – (Кибернетика).
6. Альтшуллер Г. С. Крылья для Икара: Как решать изобретательские задачи / Г. С. Альтшуллер, А. Б. Селюцкий. – Петрозаводск: Карелия, 1980. – 224 с.
7. Альтшуллер Г. С. Поиск новых идей: От озарения к технологии: (Теория и практика решения изобретательских задач) / Г. С. Альтшуллер., Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов. – Кишинев: Картя молдавеняскэ, 1989. – 382 с.
8. Альтшуллер Г. С. Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач / Г. С. Альтшуллер; Отв. ред А. К. Дюнин; СО АН СССР. – 2-е изд. испр. и доп. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. – 224 с. – (Наука и технический прогресс). 1-е изд. 1986.
9. Альтшуллер Г. С. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой личности / Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Минск: Беларусь, 1994. – 479 с.
10. Альтов Г. И тут появился изобретатель... / Г. Альтов. — М.: Дет. лит, 2000. – 160 с. 1-е изд. – 1984, 2-е изд. – 1987, 3-е изд. –1989.
11. Альтов Г. Летящие по Вселенной / Г. Альтов, В. Журавлева. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 839 с. – (Классика отечественной фантастики).

Література

1. Гин А.А. О творческих учебных задачах // Педагогика + ТРИЗ.- Выпуск 1.-Гомель:ИПП «Сож», 1996.
2.Ефремов С.В. ТРИЗ для решения проблем обучения// Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ: ИИЦ «ТРИЗ - инфо», 2002.
3. Гаріна-Домченко О.М., Петров В.М. Творчість - твоя професія. Методи технічної творчості. - Л.: ВНДІ профтехосвіти. 1999.
4. Бородастов Г.Б., Альтшуллер Г.С. Теорія і практика вирішення винахідницьких завдань. Навчально-методичний посібник. - М.: ЦНДІ Інформації з атомної промисловості. 1980.
5. Михайлов В.А., Амнуель П.Р. Розвиток творчої уяви. - Чебоксари: ЧДУ ім. І. М. Ульянова, 1980.
6. Купріхін А.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - К.: НЕІ, 1991.
7. Петров В.М. Сучасні методи науково технічної творчості. - СПб.: НВО "Уран", 1999.
8. Петров В.М. Вдосконалення стилю роботи фахівців і вчених. - СПб.: ІПК СП, 2001.
9.ЩЕПЕТ Є.Г., Шмаков Б.Г., Крикун П.Д. Теорія рішення інженерних завдань. Алгоритм рішення винахідницьких задач. Навчальний посібник. - Челябінськ: ЧПІ, 2002.
10. Чус О.В., Данченко В.М. Основи технічної творчості. - Київ: Вища школа. 1993.
11. Альтов Г. І тут з'явився винахідник: Науково-популярна книга. - М.: Дет. літ. 2000.
12. Альтшуллер Г. С. Знайти ідею. Введення в теорію розв'язання винахідницьких задач. - К.: Наука, 1986.
13. Петрович М.Т. Цуріков В.М. Шлях до винаходу. - М.: Мол. Гвардія, 1986.
14. Злотин Е. С., Петров В. М. Методи науково-технічної творчості. - Л.: ЛДНТП, 1987.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?
Методичні рекомендації
5%
Розробки уроків
21%
Контрольні роботи
24%
Олімпіадні завдання
8%
Тести ЗНО
7%
Розробки позакласних заходів
5%
Календарне планування
23%
Інші матеріали
6%
Загальна кількість голосів: 19977

Останні коментарі