Користувацький вхід

Останні публікації

Семінар-практикум «Формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

ПЛАН

1. Висвітлення проблеми формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
доповідь
вихователя-методиста
Креськової І.А.
2. Плануємо роботу з безпеки дошкільнят.
2.1.Орієнтовні теми і форми освітньої роботи з ОБЖД з дітьми
різних вікових груп.
вихователь Ліщук О.В.
2.2.Проектування в освітньому процесі.
вихователь Остапчук Г.Б.
3. Вправа « Погоджуюсь - не погоджуюсь » .
практичний психолог
Кінашевська М.М.
4. Практичне навчання організації роботи з дітьми з питань безпеки.
вихователь Поступайло О.А.
5. Виступ працівника відділення управління з надзвичайних ситуацій « Перші дії педагогічних працівників у надзвичайних ситуаціях».
батько Кітіка Вані
Кітік Є.С.

Рекомендації семінару.

1. Розробити методичні рекомендації «Формування культури безпеки у дорослих та відповідального ставлення до життя і здоров’я дітей».
2. Організовувати обмін досвідом серед педагогів по використанню в практиці роботи нестандартних форм форми освітньої роботи з ОБЖД з дітьми різних вікових груп.
3. Провести практичний тренінг «Евакуація дітей та працівників з приміщення дошкільного закладу».
4. Організувати виставку спеціальних засобів індивідуального захисту органів дихання.
5. Створити практичний журнал для педагогів та батьків за результатами проведення Тижня безпеки дитини.

Висвітлення проблеми формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. (доповідь)
за матеріалами статті Тетяни ГАРКАВЕНКО,
«Системний підхід до формування основ безпеки
життєдіяльності дітей в дошкільному закладі»
ж-л «Педагогічний вісник» № 1,2013

Виховання здорового покоління - одне із пріоритетних завдань, яке постійно знаходиться під особливою увагою в дошкільних навчальних закладах. На педагогів-дошкільників покладається відповідальність за цілеспрямоване формування у дітей ціннісного ставлення до власного життя та здоров'я. Адже саме дошкільний вік є сензитивним для формування особистості і саме в дошкільному закладі, як основній початковій освітній ланці, дитина набуває основ життєвої компетентності та, зокрема, її важливої складової - безпечної поведінки в навколишньому середовищі.
Організація роботи дошкільного навчального закладу щодо формування основ безпеки життєдіяльності має ба¬зуватись на системних та комплексних підходах. Доречним є розроблення методичною службою закладу власної сис¬теми роботи з означеної проблеми.
Основними освітніми напрямками формування основ безпеки життєдіяльності дітей в дошкільному начальному закладі можуть бути такі:
1. Дитина і природа. Природні стихійні явища та лиха. Отруйні рослини. Поведінка з тваринами.
Освітньо-виховні завдання: формування безпечної пове¬дінки під час природних стихійних явищ, закріплення знань про стихійні природні явища (гроза, буря, ураган, хуртовина, повінь, землетрус тощо), їх характерні ознаки та негативні наслідки для природи та людини, формування правил по¬ведінки в надзвичайних ситуаціях природного характеру з метою збереження власного здоров'я та життя; збагачення знань дітей про отруйні рослини, формування обережного поводження з рослинами, тваринами, комахами; закріплен¬ня правил поведінки на водоймах, у лісі, в полі, уявлення про елементарні засоби надання першої допомоги.
2. Дитина серед людей. Знайомі та незнайомці.
Освітньо-виховні завдання: формування у дітей понять «свій», чужий», формування поведінки з незнайомими людьми, розуміння виникнення загрози від спілкування з незнайомцями, виховання навичок адекватної поведінки в різних нестандарт¬них ситуаціях, закріплення вміння користуватись необхідними номерами телефонів (найближчих родичів, друзів, сусідів), вміння користуватись телефоном для виклику служби 102.
3. Предмети навколо нас. Електричні та газові прилади. Хімічні речовини.
Освітньо-виховні завдання: навчання дітей виділяти безпечні та небезпечні предмети, закріплення правил по¬ведінки під час використання дрібних предметів, які можуть бути небезпечними, гострими та ріжучими предметами, формування уявлень про небезпеку механічних, газових та електроприладів, збагачення знань дітей про хімічно-не¬безпечні речовини: ліки, фарби, лаки, засоби побутової хімії тощо, навчання обережного поводження з ними (закріплення правила: користуватись хімічними побутовими речовинами дітям не можна, ліки без дозволу дорослих в руки не брати).
4. Вогонь. Протипожежна безпека.
Освітньо-виховні завдання: закріплення знань про значен¬ня вогню в житті людини, позитивні та негативні наслідки його використання, причини виникнення пожежі, розвивати почуття небезпеки щодо вогню; ознайомлення дітей з роботою по¬жежної служби, вміння викликати пожежників за номером 101, інші рятувальні служби (103, 104), розширення уявлень про засоби боротьби з вогнем, формування правил протипожеж¬ної безпеки, вміння знаходити вихід з небезпечної ситуації.
5. Дорога і діти. Безпека ВУЛИЧНОГО pvxv.
Освітньо-виховні завдання: закріплення знань дітей про засоби пересування, види транспорту, ознайомлення з прави¬лами дорожнього руху (користування світлофором, пішохід¬ним переходом, підземним переходом), систематизація знань про види доріг, про рух транспорту та правила для пішоходів, про дорожні знаки, формування уявлення про роботу служби ДАІ, про культуру поведінки на вулиці, почуття безпеки.

6. Небезпечні ігри. Конфлікти.
Освітньо-виховні завдання: формування правил по¬ведінки під час ігор з м'ячем, катання на санчатах, лижах, ковзанах, роликах, велосипеді тощо; надання знань про користь та шкоду комп'ютерних ігор; формування навичок безпечної поведінки при виявленні агресії однолітками та дорослими, запобігання виникненню конфліктів з товари¬шами, навчання подолання негативних емоцій, виявлення активності без агресивності.
7. Радіація. Користь та небезпека. (Старший дошкільний віку).
Освітньо-виховні завдання: надання дітям первинних знань
про радіацію, її користь та небезпеку, про Чорнобильську ка¬тастрофу та її наслідки, формування елементарних знань та навичок з цивільної оборони, уявлень про початкові дії при раді¬аційному забрудненні, умінь реагувати на сигнал «Увага всім!».
З урахуванням визначених освітніх напрямків формуван¬ня безпеки життєдіяльності дітей в дошкільному навчально¬му закладі необхідно розробити тематику занять і скласти перспективні плани навчальної діяльності для кожної вікової групи, визначити основні вимоги до знань та вмінь дітей на кінець навчального року, виробити правила поведінки в різних ситуаціях для вивчення та закріплення дітьми, розро¬бити тематичну збірку ігор, ігрових вправ для застосування в роботі з дітьми в повсякденному житті, розробити конспекти занять та сценарії розваг з дітьми та батьками тощо.
Системність та комплексність у формуванні безпечної по¬ведінки дітей дошкільного віку забезпечується передбаченням заходів та форм роботи з дітьми, працівниками ДНЗ, батьками.
Робота з дітьми охоплює різні види діяльності: організовану навчальну діяльність (тематичні та інтегровані заняття), ігрову (дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові та ситуативні ігри, ігри-лабіринти), екскурсії, спостереження, моделювання і аналіз не¬безпечних ситуацій, театралізовану, образотворчу, дослідницьку діяльність, спортивні та музичні розваги, розв'язання проблем¬них ситуацій, читання художніх творів, перегляд відеороликів, телепередач тощо. Значну частину знань і вмінь дитина отримує без спеціального навчання - у повсякденному житті, спілкуванні з дорослими, однолітками та старшими дітьми під час спосте¬режень, ігор, дослідів та ін. Якнайбільше уваги слід звертати на форми роботи, що спонукають до самостійного прийняття рішень, до пошуку виходу із нестандартної ситуації. Також необхідно постійно стежити за емоційно-психологічним станом дітей, рівнем тривожності та безпідставним проявом страхів, що можуть виникнути внаслідок непрофесійного підходу до подачі інформації про надзвичайні ситуації.
Робота з працівниками дошкільного навчального закладу спрямовується на створення безпечних умов перебування дітей в закладі, на збагачення розвивального середовища іграшками, обладнанням, посібниками, які стимулюють дитячу пізнавальну активність у засвоєнні знань та вмінь безпечної поведінки, на створення та поповнення відповід¬ного бібліотечного фонду, колекції науково-пізнавальних відеофільмів, мультфільмів.
Невід'ємною складовою роботи з педагогічним персоналом є підвищення теоретичного, методичного та практичного рівня педагогів закладу з формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників. З цією метою необхідно планувати проведення різних заходів та методичних форм роботи з працівниками ДНЗ: педагогічні ради, теоретичні семінари та семінари-практикуми, ділові ігри, круглі столи, ігри-тренінги, зустрічі з працівниками ДАІ, служби надзвичайних ситуацій, пожежної служби, навчаль¬но-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєді¬яльності, лекторії фахівців (психолога, методиста, лікаря). Серед організаційних форм роботи з персоналом зарекомендували себе огляди-конкурси на кращу стінну газету з БЖД, на кращий дитячий малюнок, на краще проведення організаційної форми роботи з дітьми, на краще оформлення куточка з БЖД тощо.
Формування в дитини дошкільного віку свідомо безпечної поведінки в довкіллі базується на позитивних прикладах до¬рослих. Тому особливу увагу педагогам слід приділити роботі з батьками.
Батьків слід познайомити з вимогами програми щодо формування безпеки життєдіяльності дитини, із системою роботи закладу із зазначеного питання, інформувати про спільні заходи та стимулювати до активної участі у них. До¬речним є ознайомлення батьків з результатами навчання та виховання дітей (відкриті перегляди форм роботи з дітьми, залучення до участі у тематичних тижнях, виготовлення ін¬формаційних бюлетенів та газет для батьків, інформування через інші наочні форми роботи з батьками).

Автор: 

Вихователь-методист ХДНЗ № 8 Креськова І.А.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі