Користувацький вхід

Останні публікації

Енергія зв’язку атомного ядра

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Урок №58

Тема уроку: Енергія зв’язку атомного ядра
Мета уроку: пояснити фізичну сутність поняття «дефект маси»; навчити учнів обчислювати дефект мас та енергію зв’язку атомних ядер,звернути увагу учнів на нестійкість атомних ядер наприкінці періодичної системи елементів
Тип уроку: комбінований урок.
Методи та прийоми навчання: словесний (бесіда), практичний (розв’язування задач).
КМЗ уроку: мультимедійна система, комп’ютерні презентації теми «Фізика атомного ядра», таблиця Мендєлєєва,відеоролик: «Енергія зв’язку атомного ядра, калькулятор, збірник різнорівневих завдань з фізики.

Хід уроку
І. Організаційний момент (перевірка наявності учнів на уроці, чергових, підготовки учнів до уроку)
ІІ. Активізація опорних знань та умінь

• Яка будова атома та атомного ядра?
• Які сили називають ядерними?
• Які властивості ядерних сил ?
ІІІ. Мотивація навчання, оголошення теми і мети уроку
Сьогодні фізики усього світу користуються теорією про те, що ядро складається з елементарних частинок — протонів і нейтронів. Як вони себе поводять з’ясуємо на уроці.
VІ. Вивчення нового матеріалу
►► План вивчення нової теми
• Графік енергії зв’язку атомних ядер
• Енергія зв’язку атомних ядер
• Питома енергія зв’язку атомних ядер.
V. Пояснення нового матеріал
►► Опорний конспект
Щоб вибити нуклон із ядра, потрібно виконати величезну роботу, тобто передати ядру енергію зв'язку
►► Опорний конспект
Енергія зв'язку - це енергія, яка потрібна для повного розщеплення ядра на окремі нуклони, або енергія, яка виділяється під час утворення ядра з окремих нуклонів

Розрахунок енергії зв’язку

Енергія зв’язку:
Езв = ∆m c2 = ( Zmр + Nmп - mя ) c2
)

∆m = Zmр + Nmп - mя - дефект маси

1919 р. — Е. Резерфорд,

mя = mа -- Zme - маса ядра

Аm с2
відкриття протона

Для обчислень:
Маса протона mр = 1,00728 а. о. м.
Маса нейтрона mп = 1,00866 а. о. м.
Маса електрона mе =0,00055 а. о. м Атомна одиниця маси 1 а. о. м. = 1,66-10-27кг Швидкість світла с = 3108 м/с
1еВ= 1,6-10-19Дж 1935 р., Д. Чедвік— Нобелівська премія за відкриття нейтрона
1 МеВ= 1,6-10-13 Дж

ІІІ. Закріплення нових знань та умінь
• Назвіть алгоритм обчислення енергії зв'язку атомних ядер

• Езв = ∆М . 931,5 МеВ
• Поясніть графік енергії зв'язку атомних ядер
• Розв’язування задач колективно.
№1. Який склад мають ізотопи неону , , ?
№2. Атомна маса хлору 35,5. Хлор має два ізотопи і . Знайти їх процентний вміст.
Нехай - проц. вміст .

75% - , 25% - .
№3. (Самостійно) Знайти енергію зв’язку ізотопу літію .

Езв = ( 3∙1,00728 + 4∙1,00866 – 6,941)∙931,5 = 37,7МеВ
ІV. Підсумок уроку.
Виставлення оцінок.
V. Домашнє завдання: § 86, знайти енергію зв’язку атома Магнію
( 2412 Mg)

Автор: 

Вербицька Світлана Іванівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі