Користувацький вхід

Останні публікації

Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «АТОМНА та ЯДЕРНА ФІЗИКА».

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

УРОК №69
Тема: Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з теми: «АТОМНА та ЯДЕРНА ФІЗИКА».
Мета: оцінити знання, уміння та навички учнів з даної теми .
КМЗ уроку: зошит для контрольних робіт з текстами завдань до теми
«АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА»
Тип уроку: урок систематизації, узагальнення і контролю знань.
Форма проведення: індивідуальна робота.
ХІД УРОКУ
Організаційний етап (перевірка наявності учнів на уроці, чергових, підготовка учнів до уроку)
Перевірка домашнього завдання
Виконання контрольної роботи
Варіант 1
Як позначається кількість нейтронів у ядрі?

А E Б A В N Г Z Д P

Допишіть реакцію (_3^6)Li+(_2^4)He→?+(_1^1)H

A (_5^10)B Б (_4^9)Be В (_4^8)Be Г (_3^6)Li Д (_1^3)H

При якому переході випромінюється максимальна енергія?

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5

Як змінюється заряд та маса ядра під час α-розпаду?

А маса
збільшується
на 2 одиниці, заряд не змінюється Б маса зменшується
на 4 одиниці,
заряд на 2 одиниці В маса збільшується
на 1 одиницю,
заряд не змінюється Г заряд на одиницю збільшується,
маса не змінюється Д маса та
заряд не змінюються

Знайдіть скільки відсотків радіоактивного препарату Цезію-137 з періодом піврозпаду 30 років залишиться через 240 років.

А 7% В від 30% до 40% Д від 0,3% до 0,4%
Б від 3% до 3,5% Г від 99% до 100%

Знайдіть енергію зв’язку (_14^30)Si, m_Si=29.97376а.о.м.

А 256МеВ Б 97МеВ В 152МеВ Г 190МеВ Д 220МеВ

Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.
А енергія зв’язку 1 m_a-Z m_e
Б енергія кванта 2 E/(Z+N)
В енергетичний вихід 3 hv
Г питома енергія зв’язку 4 931,5(∑M_i-∑M_r)
5 ∆〖mc〗^2
А
Б
В
Г

Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.
А питома енергія зв’язку 1 1
Б маса атомів 2 с
В період піврозпаду 3МеВ
Г коефіцієнт розмноження 4 а. о. м.
5Гр
А
Б
В
Г

Скільки води можна підігріти на 20℃ за рахунок енергії, що виділяється при синтезі 1 г Гелію в реакції злиття ядер Дейтерію і Тритію?

Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1-6 правильну відповідь позначайте так:
А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д
1 3 5
2 4 6

У завданні 7-8 правильну відповідь записуйте цифрами.
А Б В Г А Б В Г
7 8

У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9.Відповідь:

Варіант 2
Як позначається активність радіоактивних ізотопів?

А E Б A В N Г Z Д P

Допишіть реакцію (_27^59)Co+?→(_27^61)Co+(_1^1)H

A (_5^10)B Б (_4^9)Be В (_4^8)Be Г (_3^6)Li Д (_1^3)H

При якому переході поглинається мінімальна енергія?

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5
Як змінюється заряд та маса ядра під час β-розпаду?

А маса
збільшується
на 2 одиниці, заряд не змінюється Б маса зменшується
на 4 одиниці,
заряд на 2 одиниці В маса збільшується
на 1 одиницю,
заряд не змінюється Г заряд на одиницю збільшується,
маса не змінюється Д маса та
заряд не змінюються

Знайдіть, скільки відсотків радіоактивного препарату Йоду-131 з періодом піврозпаду 8 діб залишиться через 40діб.

А 7% В від 30% до 40% Д від 0,3% до 0,4%
Б від 3% до 3,5% Г від 99% до 100%

Знайдіть енергію зв’язку (_6^13)C,m_c=13,00335 а.о.м.

А 256 МеВ Б 97 МеВ В 152 МеВ Г 190 МеВ Д 220 МеВ

Установіть відповідність між фізичними поняттями та математичними виразами.
А закон радіоактивного розпаду 1 〖Zm〗_p+〖Nm〗_n-M_я
Б коефіцієнт розмноження 2 N_i/N_(i-1)
В дефект маси 3 E/m
Г поглинена доза випромінювання 4 N_0 2^(t/T)
5 hv
А
Б
В
Г

Установіть відповідність між фізичною величиною та одиницею її вимірювання.
А поглинена доза випромінення 1 Бк
Б активність 2 Гр/с
В потужність поглиненої дози 3 Вт
Г еквівалентна доза 4 Гр
5 Зв
А
Б
В
Г

Скільки води можна підігріти на 20℃ за рахунок енергії, що виділяється при згоранні 1 г Урану-235, якщо при поділі одного ядра виділяється 200 МеВ енергії?

Увага!
Відмічайте тільки одну правильну відповідь. Дотримуйтесь вказівок щодо заповнення бланка.
У завданнях 1-6 правильну відповідь позначайте так:
А Б В Г Д А Б В Г Д А Б В Г Д
1 3 5
2 4 6

У завданні 7-8 правильну відповідь записуйте цифрами.
А Б В Г А Б В Г
7 8
У завданні 9 правильну відповідь записуйте у рядок.
9. Відповідь:

Відповіді
Варіант 1
1. В 3. А
2. Б 4. Б
5. Д
N=N_0∙2^(t/T); N_0/N=2^(240/30); N_0/N=2^8=256∙(100%)/256≈0,31%
6. А
7. А-5; Б-3; В-4; Г-2
8. А-3; Б-4; В-2; Г-1

9. Дано:
m_He=1 г
(_1^2)H
(_1^3)H
∆t°=20℃
c=4200 Дж/(кг℃) СІ
m_He=〖10〗^(-3) кг Розв’язання
Для нагрівання води потрібно витратити кількість теплоти Q=cm∆t.
При реакції синтезу виділяється енергія.
(_1^2)H+(_1^3)H→(_2^4)He+(_0^1)n.
Маса спокою частинок, що утворилася в результаті реакції менше, ніж маса спокою частинок, що вступили в реакцію на ∆m.
∆m=m((_2^4)He )+m((_0^1)n )-m((_1^2)H )-m((_1^3)H ).
∆m=4,0026+10087-3,016-2,014=
=0,0189 а.о.м.
Тоді: ∆Е=0,0189 а.о.м.∙931,5 МеВ/(а.о.м.)=
=17,6 МеВ .
E=∆E∙N-енергія, що виділяється при синтезі 1 г (_2^4)He.
N-кількість реакцій.
N=m/M∙N_A;
N=(〖10〗^(-3) кг∙6,02∙〖10〗^23 1/моль)/(4∙〖10〗^(-3) кг/моль)=1,505∙〖10〗^23
E=17,6∙1,505∙〖10〗^23 МеВ=
=26,488∙〖10〗^23 МеВ=23,8∙〖10〗^9 Дж.
Для нагрівання води на 20℃ потрібно витратити кількість теплоти.
Q=〖cm〗_в∙∆t; m_в=Q/c∆t=E/c∆t;
m_в=(423,8∙〖10〗^9 Дж)/(4200 Дж/(кг℃)∙20°)=10,1∙〖10〗^6 кг.

m_в-?
Відповідь: можна нагріти 〖10〗^7кг води.
Варіант 2
1. Б 5. Б
2. Д 6. Б
3. В 7. А-4; Б-2; В-1; Г-3
4. Г 8. А-4; Б-1; В-2; Г-5

9. Дано:
m_U=1 г
(_92^235)U
E_1=200 МеВ
∆t°=20℃
c=4200 Дж/(кг℃) Розв’язання
В 1 г урану знаходиться N атомів. N=m_U/M∙N_A.
Енергія, що виділяється при повному згоранні E=E_1∙N;
E=E_1 m_U/M N_A.
Для нагрівання води витрачається кількість теплоти
Q=〖cm〗_в ∆t; E=Q; (E_1∙m_U∙N_A)/M=〖cm〗_в ∆t; m_в=(E_1∙m_U∙N_A)/(M∙c∙∆t);
[m_в ]=(Дж∙кг∙1/моль)/(кг/моль∙Дж/(кг℃)∙℃)=кг;
m_в=(200∙〖10〗^6∙1,6∙〖10〗^(-19)∙6,02∙〖10〗^23∙〖10〗^(-3))/(235∙〖10〗^(-3)∙4200∙20)=0,976∙〖10〗^6
m_в-?
Відповідь: можна нагріти 0,976∙〖10〗^6 кг води.

Автор: 

Вербицька Світлана Іванівна

клас

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі