Користувацький вхід

Способи вивільнення ядерної енергії

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Урок №60
Тема уроку: Способи вивільнення ядерної енергії.
Мета уроку:пояснити учням фізичну сутність перетворення ядер хімічних елементів під час ядерних реакцій, навчити обчислювати енергетичний вихід ядерних реакцій; пояснити механізм ділення ядер Урану – 235, навчити обчислювати виділену під час ділення енергію
Тип уроку: комбінований урок.
Методи та прийоми навчання:словесний, частково – пошуковий.
Демонстрації: презентація,кінофрагменти: «Ядерні реакції», «Ланцюгова реакція», «Перший підводний вибух», « Вибух атомної бомби » «Дослідження термоядерної бомби»
КМЗ уроку:мультимедійна система, презентація до теми, періодична таблиця елементів Мендєлєєва, відео фрагменти «Ядерні реакції», «Ланцюгова реакція», «Вибух атомної бомби», «Перший підводний вибух», «Дослідження термоядерної бомби»
Хід уроку.
І. Організаційний момент(перевірка наявності учнів на уроці, чергових, підготовки учнів до уроку)
Оголошення теми і мети уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Самостійна робота (2 варіанти).
Початковий рівень.
1. Які сили забезпечують стійкість атомного ядра? Укажіть правильну відповідь.
•А – ядерні Б - ектростатичні В- гравітаційні
2. Яка причина зменшення питомої енергії зв’язку ядер важких елементів? Укажіть правильну відповідь.
А - Збільшення впливу кулонівських сил •Б - малий радіус дії ядерних сил
В - спонтанне випромінювання Г-Великий радіус дії ядерних сил
Середній рівень.
1. Визначте дефект маси ізотопу Тритію 1 3 Н маса ядра – 3,017 а.о.м.
А – 0,733а.о.м. •Б – 0,054а.о.м.
В – 0,0077а.о.м. Г – 0,0063а.о.м.
2. Визначте дефект маси ізотопу Гелію 32Не, маса ядра – 3,01699а.о.м.
А – 0,733а.о.м. Б – 0,054а.о.м.
В – 0,0077а.о.м. •Г – 0,0063а.о.м.
Достатній рівень.
1. Обчисліть енергію зв’язку ядра Алюмінію – 27 ( ), якщо енергію зв’язку становить 8,33МеВ
А - 242МеВ •Б - 225МеВ
В –8,33МеВ Г-0,242МеВ
2. Обчисліть енергію зв’язку ядра Алюмінію – 27 ( ), якщо дефект маси становить 0,242а.о.м.
А - 242МеВ •Б - 225МеВ
В – 8,33МеВ Г- 0,242МеВ
ІІІ. Мотивація навчання ,оголошення теми
З плином часу наука робила все більше і більше кроків в розвитку різних технологій та найбільш стрімкого епогею за короткий час вона досягла в галузі ядерних технологій. Чому так, та які досягнення вийшли у широкий світ ми з Вами дізнаємось на цьому уроці.
• Чому ядра наприкінці періодичної таблиці елементів не стійкі?
ІV. Вивчення нового матеріалу
►►План вивчення нової теми
• Ізотопи Урану
• Поділ Урану-235
• Розрахунок енергії, що виділяється під час діленняУрану-235
• Ланцюгова ядерна реакція
• Ядерні реакції

►► Опорний конспект

Ядерні реакції – це штучні перетворення атомних ядер , що обумовлені їх взаємодією з різними частинками або іншими ядрами.
Перша ядерна реакція – Е.Резерфорд, 1919 р.:

Енергетичний вихід ядерних реакцій.
Енергетичним виходом ядерної реакції називається різниця енергії спокою частинок до реакції та після реакції.
Енергетичний вихід ядерних реакцій можна визначити двома способами:
• за дефектом мас ядерної реакції;
• за різницею сумарної енергії зв’язку ядер, що утворюються, й вихідних ядер.
Енергія ядерної реакції:
,
де - - сума мас частинок, які вступають у ядерну реакцію;
- сума мас частинок, які утворюються, в а. о. м.
Якщо Q> 0 - екзоенергетична реакція - з виділенням енергії
Якщо Q< 0 - ендоенергетична реакція –з поглинанням енергії
Виконання законів збереження:
• сумарного електричного заряду
• енергії
• маси
• кількості нуклонів
Класифікація ядерних реакцій:
• за енергіями частинок
• за масами
• за родом частинок (на протонах, на нейтронах)
Термоядерні реакції – це реакції синтезу,що відбуваються на легких атомних ядрах за високих температур порядку 107 К
12 Н +13 Н → 24Не + о1n
У термоядерних реакціях енергія виділяється

V. Закріплення нових знань та умінь.
►► Розв’язування задач.
•. Виділяється чи поглинається енергія під час такої ядерної реакції:
?
Розв’язання.
Енерговиділення під час ядерної реакції дорівнює:

Перевірка одиниць вимірювання:

Оскільки ∆Е < 0, то енергія поглинається.

VІ. Підсумок уроку.
Виставлення оцінок з коментарем
VІІ. Домашнє завдання: § 87,88,92-94
Написати позначення, яких бракує в рівняннях ядерних реакцій:
; ;
;

Автор: 

Вербицька Світлана Іванівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі