Користувацький вхід

Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики засобами проектних технологій

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

У статті розкрито поняття "міжпредметні зв'язки" та їх роль під час викладання предмету "Інформатика" у середній школі. Описані шляхи та способи реалізації міжпредметних зв'язків інформатики, одним з ефективних яких є процес проектування. Висвітлено особливості міжпредметного проектування учнів на різних етапах навчання (початкова, середня та старша школа). Доведено, що міжпредметні проекти на уроках інформатики сприяють набуттю інформаційних компетенцій, всебічному гармонійному розвитку школярів, виховують цілісність світосприйняття, формують вміння та мотиви вчитися протягом всього життя.

Автор: 

Вольська Лілія Станіславівна
вчитель інформатики
Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №69» Дніпропетровської міської ради

Джерело: 

1. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Хрестоматии по детской психологии: от младенца до подростка. Учебное пособие / Ред. – сост. к. психол. н. Г.В. Бурменская / Изд. 2-е, расш. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – С. 283–299.
2. РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dnz547.edukit.kiev.ua/batjkam_na_zamitku/rozvitok_logichnogo_mislennya/
3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
4. Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении// Полн. собр. соч.: В 11т.- М-Л.: Изд-во АПН РСФСР, 1948.- Т.2.-655.
5. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології// Вибр. пед. твори: У 2 т.- К.: Радянська школа, 1983.- Т. 1.- С. 192-471.
6. Долгушина, Н. Організація дослідницької діяльності молодших школярів [Текст] / Н. Долгушина / / Початкова школа (Перше вересня). - 2006. - № 10. - С.8
7. Короткий психологічний словник / Під загальною редакцією Н.В. Петровського, М.Г. Ярошевського. М.: Політвидав, 1985 .- С.13.
8. Матеріали конференції: У 5 т. Т.3: Педагогіка і психологія. - Томськ: Вид-во ТГПУ, 2003.-С. 180-182.
9. Досвід організації дослідницької діяльності школярів: «Мала Академія наук» / авт. - Упоряд. Г. І. Осипова. - Волгоград: Учителю, 2007.
10. Подд 'яков, А. М. Дослідницька поведінка. Стратегії пізнання, допомогу, протидія, конфлікт [Текст] / М. Подд 'яков. - М.: Просвещение, 2000. - С.45.
11. Разагатова, Н.А. Дослідницька діяльність молодших ьшкольніков ... Таке можливо? [Текст] / Н. А. Разагатова / / У школу разом. Видання для батьків. Вид. дім «Агні»: Самара, 2007. - 88 с.
12. Разагатова, Н.А. Організація навчально-дослідної діяльності молодших школярів з російської мови та літературному читання Н. Разагатова / / ЧетвертіОзнобішенскіе читання: Збірник матеріалів Всеросійської науково-практичної конференції (19-21 травня 2006 року) / під ред. О. М. Буранка, В.М. Шкунову. - Інза-Самара: Вид-во «НТЦ», 2006. - 186 с.
13. Разагатова, Н.А. Міська міжшкільна конференція «Перші кроки в науку» (для учнів 1 - 7 класів). Інформаційний бюлетень [Текст] / Н. Разагатова. - Самара: Вид-во МДПУ, 2003. - 76 с.
14. Разагатова, Н.А. Дослідницька діяльність молодших школярів як здоров'язберігаючих технологій [Текст] / Н. Разагатова / / Освіта і психологічне здоров'я. СБ наук. тр. / Под ред. Т.М. Клюєвої. - Самара: Видавнича група ГОУ «Регіональний соціологічний центр», 2006. - 128 с. - С. - 39-44.
15. Разагатова, Н.А. Дослідницький метод навчання та його застосування в початковій школі [Текст] / Н. А. Разагатова / / Аспірантський вісник ОГПУ, 2007 .- № 6. - С. 116-123.
16. Разагатова, Н.А. Історія і тенденції розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів [Текст] / Н. А. Разагатова / / Известия Самарського наукового центру Російської академії наук. Спеціальний випуск «Актуальні проблеми гуманітарних досліджень», 2006. -Том 1. - З 32-40.
http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2012/2012_3_9.pdf
17. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения : в 2-х т. / Я. А. Коменский. – М. : Педагогика, 1982. – Т. 1. – 656 с.
18. Защитинська С. Міжпредметні зв’язки на уроках історії / С. Защитинська // Історія в школі. – 2001. – № 5. – С. 25–27.
19. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: у 4 ч. / Н.В. Морзе; [ за ред. акад. М.І. Жалдака]. — Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. — К.: Навчальна книга, 2003. — 256 с.
20. Язиков О. І. Проектні технології як компонент інноваційної діяльності ПТНЗ / О. І. Язиков. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу: fs.ptu.org.ua/wps/files.get. php?id=484.
21. Ященко Т. Проектна діяльність на уроках інформатики / Т. Ященко. – Київ.
22. http://www.ronl.ru/referaty/raznoe/639164/
23. Іванова, М.А. Міжпредметні зв'язки на уроках інформатики / М.А.Іванова, І.Л. Карєва / / Інформатика та освіта. - 2005. - № 5. - С. 17-20.
24. http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/lections/lection_3.htm
25. Стародубцева Т. О. Використання методу проектів на уроках інформатики / Т. О. Стародубцева. − Донецьк. [Електронний ресурс]. Доступ до ресурсу:http://school47.org.ua/metodichna-robota/metod-proektiv/34-metod-proektiv-na-urokax-informatiki.html

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі