Користувацький вхід

Останні публікації

Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках.

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ. Морфологія
Тема. Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках.
Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
Виповзького НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ»
Переяслав-Хмельницької районної ради
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова 5-12 класи / Автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Слайд 2
Мета: навчити учнів визначати спо¬соби творення прислівників, виді¬ляти твірну основу і словотворчі морфеми, утворювати прислівники від різних частин мови, уводити їх до словосполучень, речень; розви¬вати вміння аналізувати, зіставля¬ти мовні факти; вдосконалювати навички зв'язного мовлення шко¬лярів, прищеплювати інтерес до дослідницької роботи; виховувати почуття любові до природи, бажання вчитися, самостійно здобувати знання.
Обладнання: таблиці, орфографіч¬на скринька, альбом, комп'ютери, магнітофон.
Міжпредметні зв'язки: історія, гео¬графія, література.
Форма проведення: подорож по сло¬вотворчому океану.
Хід уроку
Слайд 3
І. Вступне слово
З'ясування емоційної готовності до уроку.
— Погляньте одне на одного й подаруйте посміш¬ку. Побажайте собі успіху.
Слайд 4
— Рідне слово! Скільки в ньому ча¬рівних звуків, материнської лагід¬ності і доброти, мудрості земної, закладеної ще нашими славними і предками!
Кожне слово рідної мови має своє обличчя; як у квітки, у нього свій неповторний аромат, свій колір.
Справа кожної людини — вдосконалити своє мовлення, збагачувати і словниковий запас, плекати рідну мову дбати про її красу і чистоту
Урок проходитиме у формі заочної мандрівки, кожен з вас — активний учасник різних видів роботи, тож всі ви матимете змогу сьогодні показати свої знання.
Запишіть у бортові журнали (зошити) дату нашої подорожі та тему «Способи творення прислівників. Наголос у прислівниках».
Щоб не збитися в дорозі, ознайомтесь із «Пам’яткою подорожуючим»
Пам’ятка подорожуючим
• Взяти необхідні теоретичні знання і практичні навички орієнтування на місцевості Дієприслівник (а також ручку і зошит для запису вражень).
• Не смітити пустими, непродуманими словами, виразами.
• Рухатись краще групою, щоб не впасти у прірву безпорадності.
• Бути уважними. Зберігати спокій у важкопрохідних місцях дієприслівникового звороту.
• Виявляти кмітливість, творчі здібності під час подорожі.
• Незважаючи на непередбачувані обставини (забув, не побачив, помилився), продовжувати рухатися вперед.
Слайд 5
Девіз уроку:
Думати — колективно
Вирішувати — оперативно
Писати — безпомилково
Отримати знання — обов’язково
(Звучить класична музика).
Ознайомлення учнів з метою уроку.
II. Мотивація навчальної діяльності учнів
Учитель. Наша мова — це океан слів. Словотвір — мудрий господар, володар цього океану. У нашій мові немає жодного слова, яке б не було утворене певним способом слово¬твору. Оскільки ми вже маємо необ¬хідну базу знань, запрошуємо вас вирушати у далеке плавання сло¬вотворчим океаном. Щоб плавання було успішним, потрібен досвідче¬ний капітан.
— Кого пропонуєте? (Учні обирають капітана).
— Ми ознайомимося з картою, де проходитиме наш маршрут. Кора-бель зупиняється у шести великих портах і припливе до бухти оці¬нювання ваших навчальних досяг¬нень, де чекатиме на нас Нептун. Крім того, хто успішно допливе до кінця, той отримає диплом Непту¬на, що отримують ті мореплавці, які перепливли екватор.
Слайд 6
І порт. Приготувались. Наш кора¬бель піднімає вітрила. Дме потуж¬ний вітер. Щоб допливти до І пор¬ту, нам потрібно перепливти через перешкоду — льодовий айсберг.
Бліц-опитування дасть нам можливість повторити вивчений матеріал на попередньому уроці.
— Яка частина мови називається прислівником?
— На які розряди за значенням поділяються прислівники?
— Яку синтаксичну роль можуть виконувати прислівники в реченні?
Слайд 7
Знайдіть і назвіть прислівники
— Тишком-нишком вийшов з хати —
Ледве-ледве стежку знати.
Сніжно,біло і казково
По-зимовому навколо.
Слайд 8
— Із завданням впоралися і підпливаємо до І порту: префіксального (капітан записує на дошці).
Слайд 9
Використовуючи префікси від слів пізно,довго,тоді,всюди,чисто утворіть прислівники.
Слайд 10
— Відкриваємо сторінки усного журналу і розглядаємо лінг¬вістичний порт та записуємо слова: нарізно, вголос, відтепер, донині. Як бачимо лексичне значення утворених прислівників зумовлене лексичним значенням тих частин мови, від яких вони утворилися. Тут прийменники перейшли в префік¬си, а закінчень немає.
Префікси здатні приєднуватися до слова в цілому. На таблиці в журналі аналізуємо прислівники, утворені від прикметників, первинних і займенників.
Розглядаємо таблицю «Префік¬сальний спосіб творення».
Слайд 11
II порт.
— Вирушаємо до наступного порту, але човен бачить перешкоду. По курсу знову айсберг. На льо¬довій його горі міститься обчислю¬вальний центр. Він пропонує нам свої завдання: вибрати прислівники, утворені префіксаль¬ним способом. Записати речення з одним прислівником.
Слова: сухо-насухо, неви¬соко, добре, вбік, спіднизу, назло, самохіть.
Викликаю до дошки капітана.
Слайд 12
— Наш курс: суфіксальний. Записуємо.
Знайдіть слова, які утворені суфіксальним способом: натхненно, невпинно, ясно, давно, тихесенько, нижче, добріше.
Прислівники суфік¬сальним способом утворилися від прикметників за допомогою суфік¬сів -о-, -є-, -есенько-, -іше-. Кожне слово пройшло довгий шлях, поки остаточно втратило ознаки прик¬метника й набуло нових ознак, властивих прислівникам.
Розглянемо на таблиці суфіксаль¬ний спосіб словотвору.
III порт.
— Щоб продовжити плаван¬ня й подолати нову перешкоду нам потрібно усно виконати завдання. Гра «Впіймай прислівник». Зачитує¬мо речення через: Посієш вчасно — вродить рясно. Не лінуйся рано вставати та замолоду більше знати. Глибше орати — біль¬ше хліба мати. Розбір прислівника більше як частини мови.
Слайд 13
— Ми із завданням впоралися й продовжуємо мандрівку лінгвістичним океаном.
Капітан веде нас до порту префік¬сально-суфіксального. (У науковій і літературі існує також термін: суфіксально-префіксальний (у І. Плюща)).
Запишіть слова: попідтинню, спозаранку, внаслідок, згарячу, по- батьківському, опівночі.
Прокоментуйте дані про цей спосіб сло¬вотвору.
— Префікси і суфікси служать для утворення основ, які різко відріз-няються за значенням. Це продук¬тивний спосіб словотвору, один з найбагатших джерел поповнення лексичного складу мови.
Розглянемо таблицю «Пре¬фіксально-суфіксальний спосіб творення».
IV порт. Наш корабель знову пливе океаном, але, щоб доїхати до наступ-ного порту, ми повинні впоратися з таким завданням:
Слайд 14
— У наведених прислівниках визначте суфікси та префікси.
Напам’ять, лагідно, по-своєму, позавчора, вночі, відтепер, ненароком, по-українському, зрідка, добре, восени, уважніше, по-сусідськи, тричі, щодуху, зависоко, спершу.
Слайд 15
— Капітан веде нас вірним шляхом. Ось наступний порт — складан¬ня основ чи слів. Учні знаходять такі прислівники, що на таблич¬ках. Запишіть слова: кінець-кінцем, далеко-далеко, пліч-о-пліч, дедалі, чимало, анічичирк.
Словникова робота
Тлумачний словник: анічичирк, на¬бакир.
— Як бачимо, при складанні слів по¬вторюються однакові чи близькі за значенням слова.
Знову корабель вирушає в плавання. Ось перепона. Завдання обчислю-вального центру таке: лінгвістичне повідомлення про складання слів в українській мові. Вчитель розповідає що на початку XX з’явився новий тип склад¬них слів — складнокореневі слова - абревіатури, які зберігаються протягом віків. Наприклад: УНР, УТ.
Слайд 16
V порт.
— Наближаємося до наступного порту: злиття сполучень слів в одне слово. Потім розглядаємо табли¬цю «Складні слова та їх творення».
Запишіть слова: стрімголов, самохіть, чимдуж, обіруч, напередодні, повсякчас, пра¬воруч. Такі слова часто мають всере¬дині інтерфікси.
Знову ж таки серед учнівських досліджень знаходимо прислівни¬ки, утворені даним способом сло¬вотвору.
Слайд 17
Наш корабель прямує до кінцевих зупинок. Та ось знову перешкода:
Гра «Хто швидше».
Клас ділиться на дві команди. І команда утворює прислівники префіксальним способом, II — суфіксальним.
Завдання для І команди: В (день, голос, плав, низ); на (добре, гарно, багато, весело, радісно); ш (коли, звідки, де, як); на (перед, чисто, ново, пам'ять)
Завдання для II команди: Два, швидкий, тихий, легкий, коли, звідки, де, три, старанний, щоденний, самовідданий, поважний, серйозний, глибокий, точний
(Звучить музика).
Слайд 18
VI порт.
— Після виконання цього завдання наш корабель пливе до останнього порту: перехід у при¬слівники інших частин мови. Запишіть слова: жаль, гаряче, набакир, навкіс. Слів небагато.
Тут основну роль виконує наголос. У словниках орфоепічних і орфографічних знаходимо ці слова.
— Що таке наголос?
Як бачимо, при словотворенні прислівників наголос виступає допоміжним засобом для розрізнення; його від інших частин мови. Такі прислівники відрізняються від іменникових, числівникових форм: надвоє — на двоє, набік — на бік, гуртом — гуртом, бігом — бігом.
Це дає підставу зробити висновок, що наголос виділяє в слові ту мор¬фему, яка виражає основне слово¬творче значення.
Слайд 19
— Оскільки наголос в українській мо¬ві непостійний, наголошеними можуть бути різні морфеми.
Слайд 20
III. Закріплення вивченого матеріалу
— Ми допливаємо до бухти Оцінювання! Потрібно виконати завдання.
1. Визначити спосіб творення поданих прислівників: додому, голосно, взимку, легковажно, пліч-о-пліч, запанібрата
Слайд 21
Перевіримо.
• Додому - префіксальний
• Голосно - суфіксальний
• Взимку – префіксально-суфіксальний
• Легковажно – складання
• Пліч-о-пліч - складання
• Запанібрата – злиття словосполучення в одне слово
Слайд 22
2. Визначте спосіб творення поданих прислівників. Варіанти відповідей дивіться у таблиці.
Слово № 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
Відповідь
Букви
1) Тишком-нишком; 2) водночас; 3) досхочу; 4) легенько; 5) навсидячки; 6) без кінця-краю; 7) впевнено; 8) по-вашому; 9) повсякчас; 10) гуртом; 11) нешвидко; 12) тричі.
а - 12 з - 34 п - 56 е - 23 м - 45
Підставте букви у табличку і прочитаєте прізвище гетьмана, про якого написав поему Дж. Байрон. (Мазепа)
Таблиця. Способи творення прислівників

Способи творення Приклади
1. Префіксальний де — абиде
давно — недавно
голос — вголос
2. Суфіксальний гарний — гарно
два — двічі
охайно — охайніше
3.Префіксально-суфіксальний твій — по-твоєму
ручний — уручну
високий — звисока
4.Складання двох антонімічних слів або слів, однакових чи близьких за змістом видимо-невидимо; більш-менш;
мало-помалу; далеко-далеко
5. Злиття основ мимо + ходити — мимохідь
сила + міць — силоміць
боса + нога — босоніж
6. Перехід інших частин мови в при¬слівники підійти до дому (ім. з прийм.)
і прийти додому (присл.);
пахне весною (ім.)
і їздити весною (присл.)
Слайд 23
Підсумкове слово
— На святі рідної мови Княгиня Мова сказала про прислівники так: спокійні, негаласливі, вони усві¬домлюють, що молодші за віком, і походять здебільшого від інших (частин мови, залежні від дієслів у словосполученнях. Вони повсяк¬час готові стати їм у пригоді, вка¬зати, як? де? коли? Завжди залишаються незмінними, в якій би мовній ситуації не перебували.
IV. Підсумки уроку
Вправа « Мікрофон»
Подорож закінчено. Ми на галявині спогадів, поділіться враженнями про мандрівку.
 Сьогодні на уроці я …
 дізнався…
 було найцікавішим…
 … виявилося найскладнішим
 … варто ще попрацювати
 Оцінюю свою роботу та роботу товариша…
Слайд 24
— Сподіваюсь, інші подорожі по загадковій Мовознавчій країні для вас будуть не менш цікавими.
Вручаємо грамоти Нептуна учням. Зачитується зміст грамоти. (Вмикається музика).
Ця грамота вручається морехідцям флоту лінгвістичного в ознамену¬вання дрейфу словотворчого в океа¬ні мовознавчому.
Слайд 25
V. Домашнє завдання
— Залишено позаду рейси важкі до земель незвіданих. Але архіпелагу словесного досягай успішно, тому отримуємо віками традиційне хрещення на рифах науки — рідної мови.
Плавати нашому кораблю віль¬но віднині і повік лінгвістичними морями й океанами, — подалі від перешкод, вузеньких річок, острівців і айсбергів.
Слайд 26
До наступної зустрічі на борту корабля!
Список використаних джерел:
1. О.Глазова, Ю.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.
2. Морозова Л.Г. Українська мова: Плани-конспекти уроків 7 клас
— Харків.: Ранок, 2000. С. 79-81
3. Омельчук С.А.Усі уроки української мови в 7 класі. — Харків.: Основа, 2007. С.194-199
4. Ткачук Т.П. Рідна мова. Робочий зошит 7 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. С.86-88

Індивідуальні завдання

1. Записати наведені прислівники, зазначивши в дужках спосіб їх тво¬рення. Скласти 3—4 речення з прислівниками.
Надалі, анітрохи, передусім, зрідка, натроє, поодинці, замолоду, навко¬ло, знадвору, запашно, нарізно, вперемішку, по-перше, по-людськи, тихесень-ко, довгенько, недорого, босоніж, праворуч, мимохідь.
2.Утворити від поданих слів суфіксальним способом прислівники.
Два, швидкий, тихий, легкий, коли, звідки, де, три, старанний, щоден¬ний, глибокий.
3.Записати наведені прислівники, виділити префікси та суфікси, за допомогою яких вони утворені Скласти 3—4 речення з прислівниками.
Дотепер, збоку, надвечір, сповна, вчетверо, спідлоба, недобре, ніколи, щонайкраще, ніскільки, відтак, додому, вдруге, звечора, попідтинню, спро¬соння, втричі, точнісінько, відмінно, цінно.
4. Від поданих слів утворіть прислівники.

Розкішний —
добрий —
задуманий —
світлий —
розмаїтий —
рівний —
щоденний —
міцний —
далекий —
гарячий —
різкий —
завзятий —
колючий —
вузький —
перший —
гожий —

5. Утворіть з поданими прислівниками по два словосполучення, у першому з яких це слово було б прислівником, а в другому — однозвучним прикметником.
Зразок. Цвіте (як?) буйніше — цвітіння (яке?) буйніше.

Цікавіше —
більше —
активніше —
вичерпніше —
влучніше —
ніжніше —
стисліше —
тісніше —_
скоріше — _
чіткіше —

6. Від поданих словосполучень утворіть прислівники.

В різні боки —
обома руками —
на швидку руку —
на самий перед —
не сам хотів —
в один час —
ставши на коліна —

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови та літератури
Виповзького НВО "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Переяслав-Хмельницького району
Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі