Користувацький вхід

Написання прислівників разом і окремо

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ. Морфологія
Тема. Написання прислівників разом і окремо
Тип уроку: комбінований, засвоєння нових знань, умінь, вироблення практичних навичок
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
Виповзького НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ»
Переяслав-Хмельницької районної ради
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова 5-12 класи / Автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Слайд 2
Мета: ознайомити учнів з правилами написання прислівників разом і окремо; формувати у них уміння правильно писати слова з даною орфограмою; розви¬вати пам'ять; виховувати культуру мовлення.
Обладнання: підручник, таблиця, індивідуальні картки.
Методи та прийоми: евристична бесіда, індивіду¬альна робота з картками, орфографічна розминка, зо¬ровий диктант, лінгвістичне повідомлення, проблемні питання, робота з таблицею, розподільний диктант-загадка, тренінг пам'яті.
Хід уроку
Слайд 3
І. З'ясування емоційної готовності до уроку.
II. Мотивація навчальної діяльності
Погляньте одне на одного й подаруйте посміш¬ку. Побажайте успіху.
Слайд 4
III. Актуалізація і корекція опорних знань учнів
• Пригадаймо, на які питання відповідають при¬слівники?
• Яка найголовніша ознака прислівника? (Не¬змінність)
• Яким членом речення виступає найчастіше? (Обставиною)
• Які спільні ознаки прислівника і дієприслів¬ника?
• Які граматичні категорії має прислівник?
• Коли пишемо н і нн у прислівниках?
1. Перевірка домашнього завдання
А) Індивідуальна картка учневі (виконує біля дошки)
Слайд 5
Б) Орфографічна розминка класу
1. Зоровий диктант.
Рано (вранці), довго (довго), любо (дорого), кінець (кінцем), час (від часу),
з дня (на, день), раз (у, раз), пліч (о, пліч), рік (у, рік), один (одним),
з давніх (давен).
2. Зробити словотвірний розбір виділеного слова.
Слайд 6
IV. Повідомлення теми в завдань уроку
Цілевизначення та планування
• Окреслення кола проблем, які будуть розв'я¬зувати.
• Вибір цілей, що стосуються уроку.
V. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу
1. Словниковий диктант.
Ледве-ледве, по-перше, якось-то, казна-що, по-українськи, віч-на-віч, хтозна-де, де-не-де, по-нашому, по-літньому.
Слайд 7
1. «Скринька розуму».
Як пишуться прислівники до/речі, на/зло, мимо/ волі, раз/у/раз?
Слайд 8
2. Пояснення вчителя з використанням таблиці «Правопис прислівників».
За походженням прислівники поділяються на дві групи:
непохідні: де, куди, тут, там, тоді;
похідні — утворилися від різних частин мови і тому можуть писа¬тися разом, окремо або через дефіс.
Слайд 9 - 10
Слайд 11
Прислівники пишуться:
Разом
якщо вони утворилися сполученням:
1) іменника з прийменником (прийм. + присл., числ., імен.):
знизу, безвісти, вголос, вдосвіта, вранці;
2) колишнього короткого прикметника з прийменником: здалека, здавна, зокрема, зліва, знову, напевне, допізна, нарізно,
але: в основному, в цілому;
3) числівника з прийменником: спершу, вдруге, заодно, поодинці, натроє;
4) займенника з прийменником: нащо, навіщо, передусім, внічию;
5) прислівника з прийменником: віднині, забагато, надалі, повсюди, потроху, але: на завтра, на потім, на «ура»;
6) сполученням будь-якої частини мови з кількома прийменниками: вдосвіта, завдовжки, напередодні, навпростець, навкруги, навпростець, наприкінці;
7) з кількох основ (з прийменником чи без нього): обабіч, босоніж, мимоволі, праворуч, насамперед, стрімголов;
8) сполученням різних частин мови з частками аби, ані, де, чи, що, як
(Аби, де, що, як , + присл.): абикуди, абияк, анітрохи, дедалі, чимало, щовечора, якомога,
але: дарма що, чи що, хіба що, тільки що, як коли, як слід, як треба
Окремо
Прислівникові сполучення іменника та прийменника.
Такі сполучення помітно зберігають значення своєї частини мови, тому вони не повністю перейшли до розряду прислівників:
1. прийменник + іменник, без кінця, з ра¬дості, на щастя
2. На (що?) зло, до речі.
3. ім. + прийм. + ім. раз у раз, сам на сам, з боку на бік.
4. ім. + ім. (0. в.) честь честю, кінець кінцем
Окремо також пишуться прислівникові сполучення слів у формах знахідного й орудного відмінків однини: кінець кінцем, один одним, сама самотою

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!
Прислівники, утворені від прикметників, пишемо разом, крім прислівників з по-: по-новому, по-сімейному.
Винятки: в основному, в цілому.
Слайд 12
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Конкурс «Я знаю, як…».
1. Утворіть прислівники від поданих слів.
Поясніть написання
Де, коли — ;..; до, верх — ...; до, пізно — ...; за, но¬вий — ...; рік, рік — з, високий — ...; одна, одна — ...; з, раз —....
2. Тренінг пам'яті
Протягом 3 хв. запам'ятати якнайбільше при¬слівників. Записати по пам'яті.
Стрибнути з розгону, попрацювати на славу, по¬глядати час від часу, міркувати на самоті, видно з усіх усюд.
Запам'ятати правопис!
Слайд 13
3. Вибіркове письмо
Виписати словосполучення, до складу яких входять прислівники. Поставити питання до за¬лежного слова.
Загнати в ногу колючку, йти в ногу, оповідання без кінця, говорити без кінця; в цілому правильно, в цілому світі; говорити у вічі, дивитись у вічі.
Слайд 14
4. Творча робота на розрізнення прислівників та сполучень іменників з прийменниками
• Удень тепло... •У день народження...
• Вивчив напам'ять... • На довгу пам'ять
• Тепло надворі... • На дворі шкільному...
• Підняли догори... • Підійти до гори...
Слайд 15
5. Самостійна робота.
Розподільний диктант-загадка
Ключ: за третьою від початку літерою прочита¬єте українську приказку, якщо правильно розпо¬ділите слова:
Будь-як, воднораз, анітелень, до пори, вслід, за раху¬нок, в ноту, якось-то, по-бойовому, згори, якнайкраще, до пори, в затишку, яке-небудь, зверху, до діла, з пере¬ляку.
Ключ: «Добре діло не пропаде».
Слайд 16
6. «Розумне перо».
Запишіть подані прислівники у дві колонки: утворені від іменників, утворені від прикметників.
Удень, запанібрата, несказанно, знадвору, згарячу, насміх, дочиста, заблизько, по-іншому, нанівець, знаскоку, влітку, щоденно, завбільшки, нагору, по-зеленому, навмання, навшпиньки, звисока, в основному, навесні, потиху, з середини, дощенту, навхрест, по-східному.
Підкресліть четверту від початку букву і прочитаєте рядок з поезії Є. Маланюка "Прага".
Ключ: ( над містом шерех крил небесних)

Утворені від іменників Утворені від прикметників
Удень несказанно,
запанібрата, згарячу
знадвору дочиста,
насміх, заблизько
нанівець по-іншому
знаскоку щоденно
влітку завбільшки
нагору по-зеленому
навмання звисока
навшпиньки в основному
навесні потиху
з середини по-східному
дощенту
навхрест

Слайд 17
VII. Рефлексивно-оцінювальний етап
• Чи справдилися передбачення?
• Чи задоволений власною діяльністю? А колек¬тивною? Чим саме? Якщо ні, то чому?
Прислівників багато в мові.
Усі яскраві, усі чудові!
Щоб здобути знань основи,
Вивчіть цю частину мови.
Оцінювання.
Слайд 18
VIII. Домашня робота
Напишіть оповідання (казку, гумореску), використавши прислівники
згарячу, куди-небудь, спереду, вночі, востаннє, мало-помалу, тишком-нишком, навмання, впевнено, вгору, нашвидкуруч, додому.
Список використаних джерел:
1. Глазова О., Кузнецов Ю. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.
2. Морозова Л.Г. Українська мова: Плани-конспекти уроків 7 клас
— Харків.: Ранок, 2000. С. 91-93
3. Омельчук С.А.Усі уроки української мови в 7 класі. — Харків.: Основа, 2007. С.233-238
4. Ткачук Т.П. Рідна мова. Робочий зошит 7 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. С.97-101
5. http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/ukrainska-mova-ta-literatura/459....


Індивідуальні завдання
1. Складіть і запишіть речення, в яких би розкривалось значення слів.
1. Нізащо — ні за що.
2. Заочі — за очі.
3. Набік — на бік.
4. Нащо — на що.
5. Поверх — по верх.
6. Нарівні — на рівні.
2. Списати подані словосполучення, поставивши питання від головного слова до залежного; визначити, якими частинами мови виражені головне і залежне слова; вказати характерні ознаки прислівників у словосполученнях.
Стрибнути з розгону, перебувати за кордоном, відкладати з дня на день, попрацювати на славу, заходити по черзі, їхати від ранку до вечора, пропонувати на вибір, повторюватись рік у рік, поглядати час від часу, закінчив ти до обіду, вірити на слово, міркувати на самоті.
3.Виписати словосполучення, до складу яких входять прислівники. Загнати в ногу колючку, йти в ногу; міряти на око, накласти пов'язку
на око; одяг до лиця, наблизити дзеркало до лиця; оповідання без кінця, говорити без кінця; робити на сміх, не звертати уваги на сміх; наблизитись до краю урвища, вимучити до краю; в цілому правильно, в цілому світі; говорити у вічі, дивитись у вічі.
4. Списати речення, добираючи з дужок прислівники-синоніми. Якою частиною мови є виділені слова?
Вранці була (на диво, напрочуд, навдивовижу) добра погода, хоч у лісі було ще (вогко, сиро, мокро). (Різко, гостро, пронизливо) пахло прілим листям. На стежці (виразно, ясно, чітко) видно сліди лося. А он на галявині (кострубато, неоковирно, незугарно) лежить велика ведмедиця, поруч (сміховинно, кумедно, забавно), перевертаючись, граються ведмежата, (квапливо, сквапно, поспішно) бігаючи (навколо, довкола, навкруги).
5. Утворити з кожної групи наведених складів і записати прислівники,
що пишуться: разом; через дефіс; окремо.
1) Ве, не, ло, се; но, не, руш, по; да, ко, не, ле; ку, вліт; хто, ні; зим, в, ку;
ру, вго; би, а, що; я, де, кий; руч, во, лі.
2) Є, по, мо, му; ків, ськи, бать, по; будь, не, де; зна, що, хто; пер, по, те;
3) Яєць, кі, цем, кін; від, час, су, ча; день, з, на, дня; у, рік, рік; ні, без, ву, сум; чгі, до, ре; у, раз, раз.

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови та літератури
Виповзького НВО "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Переяслав-Хмельницького району
Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі