Користувацький вхід

Правопис прислівників. Дефіс у прислівниках

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ. Морфологія
Тема. Правопис прислівників. Дефіс у прислівниках
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
Виповзького НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ»
Переяслав-Хмельницької районної ради
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова 5-12 класи / Автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Слайд 2
Мета: пояснити правила написання прислівників через дефіс; формувати вміння визначати в словах орфограму «Дефіс у прислівниках» та обґрунтувати вибір написання відповідним правилом; виховувати повагу до рідного слова; розвивати увагу, спостережливість, закріплювати навички роботи з словником.
Обладнання: вислів І.Я. Франка, таблиця «Дефіс у прислів¬никах», підручник, дошка, роздатковий матеріал, орфографічний словник.
Методи та прийоми, робота в парах, індивідуаль¬ні картки, спостереження за мовним матеріалом, лінгвістичні перегони, евристична бесіда, робота з підручником, таблицею, творча робо¬та, метод «ПРЕС».
Хід уроку
Слайд 3
I. З'ясування емоційної готовності учнів до уроку
— Погляньте один на одного й подаруйте по¬смішку. «Побажай мені успіху!».
Слайд 4
Мотивація навчальної діяльності учнів.
Слово вчителя:
Дорогі діти! Як важливо в наш час бути освіченою, грамотною людиною. Адже всім нам відомі слова видатного українського письменника І.Я. Франка:
Книги – морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перла виносить.
Тож вчитися і діставати «перла» з глибин книг – ваше першочергове завдання, діти.
Слайд 5
Актуальним буде зараз повторення вивченого нами матеріалу про правопис часток не, ні з прислівниками. Проведемо інтелектуальну розминку «Лінгвістичний двобій». Двоє учнів, бажаючих взяти участь у конкурсі, підійдіть, будь ласка, до дошки. Ваше завдання - ставити один одному запитання і давати на них відповідь. Якщо ж ви не знатимете відповіді, допоможе клас. Згодні? То ж до праці!
Орієнтовні запитання
1учень: Коли частка не пишеться з прислівником окремо?
2 учень: Чи завжди частка ні пишеться з прислівником разом?
1учень: Якщо можна підібрати близьке за значенням слово, то як пишеться прислівник з часткою не?
2 учень: Яку роль відіграє протиставлення при написанні прислівника з часткою не?
Вчитель. Так, молодці! З цим завданням ви впорались добре. А як же нам виконати правильно завдання, що написане на дошці? І що для цього потрібно?
Завдання: розкрити дужки і пояснити правопис прислівників:
(хтозна) як, (будь) хто, (коли) небудь, (по) дружньому, (мало) помалу.
Вчитель:
Написання таких прислівників дуже часто зустрічаються в писемному мовленні тому ми обов’язково повинні знати їх правопис.
ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів уроку.
Вчитель. То ж темою сьогоднішнього уроку є «Правопис прислівників через дефіс». Запишемо дату і тему уроку у зошити. А яких же результатів ми повинні сьогодні досягти! (Ознайомлення учнів із очікуваними результатами)
В кінці уроку, діти, ми перевіримо, чи досягли ми тих результатів, які запланували.
Слайд 6
ІІІ. Надання необхідної інформації методом «Робота в парах»
Слово вчителя:
Щоб виконати написане на дошці завдання нам потрібно, перш за все, зібрати необхідну інформацію про правопис прислівників через дефіс. Для цього попрацюємо в парах. (Виготовлено кілька карток, щоб кожен опрацював над завданням індивідуально).
Опис роботи в парах.
Роздавши кожній парті (парі) картки дві однакові - по одній для кожного учасника пари, пропоную за 1 хв. ознайомитись із інформацією і обдумати свій висновок. Після того учні повертаються обличчям один до одного і висловлюються в голос – спершу ті, що праворуч (30 сек.), а потім ті, що – ліворуч (30 сек.). Ще півхвилини потрібно дітям для узгодження думок і визначення, хто буде висловлюватись перед класом.
Слайд 7
Перший вид інформації:
Після префікса по-, якщо прислівник має суфікс –е, -и, -ому, -ему(-єму) (по-перше, по-нашому, по-людськи)
Другий вид інформації:
Дефіс пишеться у прислівниках після префіксів будь - , казка - , хтозна - . Наприклад: будь – як, казна – коли, хтозна – де.
Третій вид інформації:
Дефіс пишеться у прислівниках із суфіксами: - небудь, - таки, - то, - от. Наприклад: де – небудь, де – таки, якось – то.
Четвертий вид інформації:
Складання однакових чи близьких за змістом слів (ледве-ледве, пліч-о-пліч, тишком-нишком)
Вчитель. Порівняємо тепер свої висновки з теоретичним матеріалом, вміщеним у підручнику:
2. Звірення своїх висновків з таблицею «Дефіс у прислівниках»
Префікси Суфікси Після по + Складання однакових чи близьких за змістом слів
Казна- -но -ому ледве-ледве
рано-вранці
Хтозна- -то -ему (єму) з давніх-давен
де-не-де
Бозна- -от -и всього-на-всього

Будь- -таки -е
- небудь
Слайд 8
Прислівники з префіксом по- потрібно відрізняти від однозвучних прикметників і займенників із прийменником по.
Порівняйте:
У році дванадцять місяців, і кожний по-своєму вельможний. І півень по своєму подвір'ї воєводою ходить
Слайд 9
Дослідження-спостереження
Запишіть прислівники,звернувши увагу на правопис!
Будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, як-не-як
Слайд 10
Запам'ятай:
• Пишуться через дефіс: на-гора, по-латині
• Перша частина окремо, а дві наступні через дефіс пишуться в прислівниках не сьогодні-завтра, без кінця-краю, з діда-прадіда, з давніх-давен
• Пишуться окремо:
• від ранку до вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, сам на сам, кінець кінцем.
• Пишуться разом:
тимчасом, як (сполучник), чимдуж, чимдалі, якраз
але: тим часом, все одно, все рівно, світ за очі, з усіх усюд.
• Прислівники з де-, аби-, -сь пишуться разом (десь, абиде, колись)
Слайд 11
— Ми вивчили правила. То ж давайте тепер виконаємо завдання, що записане на дошці, розкриємо дужки і обґрунтуємо написання орфограми «Дефіс у прислівниках» (діти письмово виконують завдання у зошитах, по черзі пояснюючи правопис прислівників, звіряють написане з орфографічним словником).
Слайд 12
ІV. Інтерактивна вправа «Акваріум».
Вчитель: Тепер, любі діти, перейдемо до наступного етапу нашого уроку і закріпимо здобуті знання за допомогою виконання практичних завдань.
Опис роботи:
Поділ класу на групи.
Обговорення завдання в групі методом дискусії.
Учні кожної групи знаходять спільне рішення, письмово в зошитах виконують завдання.
Завдання першої групи:
1.Запишіть прислівники, розкриваючи дужки: (близько), близько, (видимо) невидимо, тишком (нишком), (десь) не (десь), (більш) менш, тяжко (важко), не сьогодні (завтра).
2.Вставте, де потрібно, дефіс у прислівниках.
Без кінця, без сумніву, пліч о пліч, в обмін, по свійськи, в міру, вперед таки, і: запитання, казна коли, до лиця, до речі, на щастя, з краю в край, хтозна де, з усіх усюд, в основному, багато багато, в цілому, до побачення.
У прислівниках, які пишуться через дефіс, підкресліть другу від початку букву і прочитаєте відгадку до загадки: "Ростом невеличке, ні звір, ні пташка, а землю риє, будинок будує"(лопата)
Перевір: Без кінця, без сумніву, пліч-о-пліч, в обмін, по-свійськи, в міру, вперед-таки, до запитання, казна-коли, до лиця, до речі, на щастя, з краю на край, хтозна-де, з усіх усюд, в основному, багато-багато, в цілому, до побачення.
Слайд 13
Завдання другої групи:
1.Запишіть прислівники, розкриваючи дужки: як (небудь), десь (то), (хтозна) як, якось (то).
2. Вставте, де потрібно, дефіс у прислівниках.
З дня на день, будь коли, де не де, сам на сам, раз у раз, геть чисто, один в один.
рік у рік, по ведмежому, ледве ледве, з дня на день, по дитячому, сяк так.
час від часу, з боку на бік, віч на віч.
У прислівниках, які пишуться через дефіс, підкресліть четверту з кінця букву і прочитаєте відгадку до загадки: "Біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє" (книжечка).
Перевір: З дня на день, будь-коли, де-не-де, сам на сам, раз у раз, геть-чисто, один в один, рік у рік, по-ведмежому, ледве-ледве, з дня на день, по-дитячому, сяк-так, час від часу, з боку в бік, віч-на-віч.
Слайд 14
Завдання третьої групи:
1.Прочитайте і поясніть правопис поданих прислівників. Запишіть, розкриваючи дужки. З дня (на) день, всього (на) всього, раз (у) раз, по (перше), (по) київськи.
2. Запишіть прислівники у дві колонки (разом, окремо)
Що разу, у бік, там сям, без вісти, що неділі, вранці рано, в гору, мимо хідь, геть чисто, один однісінький, в наслідок, в знаки, в нічию, як небудь, з давніх давен, десь інде, на тщесерце, що найдовше, хтозна як, коли небудь, зроду віку, в тім, на споді, до тла, будь коли, в сьоме, аби то.
Підкресліть у словах третю від початку букву і прочитаєте вислів англійського політика і письменника Б. Дізраелі.
Прочитай: різноманітність мати насолоду.
Пишуться разом Пишуться через дефіс
Щоразу там-сям
убік вранці-рано
безвісти геть-чисто
щонеділі один-однісінький
вгору як-небудь
мимохідь з давніх-давен
внаслідок десь-інде
взнаки хтозна-як
внічию коли-небудь
натщесерце зроду-віку
щонайдовше будь-коли
втім аби-то
насподі
дотла
всьоме

Слайд 15
Завдання четвертої групи:
1. Прочитайте. Випишіть прислівники та поясніть їх правопис. Ген – ген село в імлі видніє. Ледь – ледь пливе маленький човен. З – під копит густо і далеко одлітали грудки зволоженої по – весняному землі. Тяжко – важко сіромасі боротись з нудьгою.
2. До поданих словосполучень дібрати синоніміч¬ні прислівники, що пишуть через дефіс. Записати їх.
Як я (по-моєму). Трохи (ледь-ледь). Як козак (по- козацьки). Давно (з давніх-давен). Зрідка (вряди-годи, коли-не-коли). Дружно (пліч-о-пліч). Безкінечно (без кінця-краю). Дуже тихо (ледь -ледь).
Слайд 16
А зараз, діти, давайте пограємось.
Лінгвістична гра «Добери синонім»
На босу ногу ліворуч
Справа силоміць
Зліва босоніж
Проти волі мимохідь
Похапки праворуч
По дорозі чимраз
Будь-коли нашвидкуруч
Дедалі повсякчас
Слайд 17
V. Підведення підсумків уроку (рефлексія), оцінювання, домашнє завдання:
— Ось нарешті, діти, ми з вами підійшли до останнього етапу нашого уроку. То ж давайте підведемо підсумки.
Метод «Прес»
1) Після яких префіксів у прислівниках пишеться дефіс?
2) Перед якими суфіксами у прислівниках пишеться дефіс?
3) Які слова-винятки запам'ятали?
Слайд 18
Вправа «Мікрофон»
Чи досягли ми, діти, тих очікуваних результатів, які поставили перед собою на початку уроку? Чи справдилися передбачення?
Сьогодні на уроці…
• найбільший мій успіх...
• найбільше труднощів я відчув...
• не вмів, а тепер вмію...
Слайд 19
VІ. Оцінювання.
— Молодці, мої маленькі мовознавці.
Ось і уроку кінець!
Хто працював, той молодець!
Що сподобалось вам поділіться.
Що сумним було, пожалійтесь.
Хто працював погано, хто – примірно
Оцініть себе, діти, мудро і вірно
Час урок закінчувати і завдання додому записувати.
Слайд 20
VІІ. Домашнє завдання:
Список використаних джерел:
1. Глазова О., Кузнецов Ю. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.
2. Морозова Л.Г. Українська мова: Плани-конспекти уроків 7 клас
— Харків.: Ранок, 2000. С. 89-91
3. Омельчук С.А.Усі уроки української мови в 7 класі. — Харків.: Основа, 2007. С.233-242
4. Ткачук Т.П. Рідна мова. Робочий зошит 7 клас. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2008. С.94-97
5. http://www.uroki.net/docukr/docukr9.htm
6. http://yrok.net/index.php/ukrainska-mova/7-klas-ukrajinska-mova/454-51-5...

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
Додаткові завдання.
1. Записати речення. Поставити дефіс у прислівниках.
І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав.
Тяжко важко в світі жити сироті без роду.
Так отак то трапляється в світі: думав жити проживати, а довелось
на чужині тільки сльози лити.
Я ледве вийшов з хати. Ще не світало.
У неділю вранці рано синє море грало.
Якби з ким сісти хліба з'їсти, промовить слово, то воно б, хоч і як небудь на сім світі, а все б таки якось жилось. (Т. Шевченко)
2. Утворити від поданих слів і записати прислівники. Скласти 3—4 ре-чення з прислівниками (на вибір).
По, перший; по, другий; по, наш; по, ваш; по, новий; по, старий; по, їхній;
по, твій; по, мій; по, український; по, братній; по, інший; по, військовий.
3. Лінгвістична гра «Четвертий зайвий»
Пояснити правила написання.
• Як/небудь, хтозна/де, хоч/не/хоч, казна/коли.
• Близько/близько, видимо/невидимо, по/хорошому, як/не/як.
4. Утворіть від прислівників де, куди, звідки, як, коли, якось нові за допомогою префіксів та суфіксів будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -то, -от, -таки.
5. Поставте дефіс у прислівниках або з'єднайте лінією, де потрібно, прислівникові сполучення.
1) По осінньому прохолодно; по осінньому лісі; живемо по новому; по новому містку; буде по нашому; по нашому полю; по перше, це цікаво, а по друге, корисно; треба пофарбувати не по перше, а по друге вікно.
2) у трьох класах; співали у трьох; на семеро дітей; розділити на семеро; підня¬лися в двох; в двох будинках; в гору Говерлу; глянути в гору; в край треба зробити; в край рідний.
6. Записати прислівники, розкриваючи дужки.
Рано (вранці), довго (довго), любо (дорого), кінець (кінцем), час (від часу
з дня (на, день), раз (у, раз), пліч (о, пліч), рік (у, рік), один (одним),
з давніх (давен).
7. Вставте у прислівниках , де потрібно, дефіс.
а) ген ген, ледве ледве, вранці рано, давним давно, повік віків, зроду вік;, врешті решт, тишком нишком, геть чисто, більш менш, видимо невидимо не сьогодні завтра, без кінця краю, з діда прадіда, з давніх давен;
б) пліч о пліч, віч на віч, всього на всього, будь що будь, хоч не хоч, як не як де не де, коли не коли;
в) аби то, будь де, будь коли, де небудь, десь то, казна де, хтозна як, так сяк
г) по перше, по друге, по новому, по твоєму, по вовчи, по нашому, по трете по вінницьки.

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови та літератури
Виповзького НВО "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Переяслав-Хмельницького району
Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі