Користувацький вхід

Тематичне оцінювання. Прислівник

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Навчальний предмет. Українська мова. 7 клас
Розділ. Морфологія
Тема. Тематичне оцінювання. Прислівник
Тип у року: урок контролю та корекції знань, умінь та навичок
Автор: Товмач Лідія Іванівна вчитель української мови і літератури
Виповзького НВО «ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ»
Переяслав-Хмельницької районної ради
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова 5-12 класи / Автори: Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Мета: перевірити рівень засвоєння знань учнями з теми, вміння використовувати здобуті знання під час виконання завдань різних рівнів та видів.
Обладнання: тест
Методи та прийоми: самостійна письмова ро¬бота.
Хід уроку
I. Забезпечення емоційної готовності до уроку
Погляньте одне на одного й подаруйте посміш¬ку: «Побажай мені успіху!».
II. Мотивація навчальної діяльності учнів
Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форм. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.
III. Цілевизначення.
Колективне визначення цілей уроку та плану¬вання діяльності.
IV. Контрольна письмова робота
Подані тестові завдання спрямовані на вияв¬лення й контроль знань з правопису прислівника, його визначення й творення.
IV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форм за варіантами
Варіант 1
1. Прислівник — це:
□ А незмінна самостійна частина мови;
□ Б незмінювана форма дієслова;
□ В службова частина мови;
□ Г особлива частина мови.
2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально- суфіксальним способом.
А Увечері, догори, вночі, поволі.
Б Удень, скраю, побіч, наяву.
В Набік, зараз, заочі, укупі.
Г Напочатку, напам'ять, знизу, впоперек.
3. Визначте спосіб творення прислівників по-ук¬раїнському, засвітало, зверху,
□ А Префіксальний;
□ Б суфіксальний;
□ В префіксально-суфіксальний;
□ Г безафіксний.
4. Записати прислівники стрілою, мимоволі, тишком-нишком, давно-давно в такій послідовності:
• утворений злиттям основ;
• складанням двох однакових слів;
• складанням двох близьких за значенням слів;
• переходом іменника в прислівник.
5. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами.
А Занадто. 1. Часу.
Б Угорі. 2. Способу дії.
В Швидко. 3. Мети.
Г Згарячу. 4. Причини.
Д Напоказ. 5. Міри й ступеня дії.
Е Віддавна. 6. Місця.
6. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння. А Найбільш весело. 1 Вищий ступінь порівняння (проста форма)
Б Веселіше.. 2 Вищий ступінь порівняння (складена форма)
В Більш весело. 3Найвищий ступінь порівняння (проста форма).
Г Найвеселіше. 4Найвищий ступінь порівняння (скла¬дена форма).
7. Відновити словотворчий ланцюг слова по-братськи. По-братськи <— брат.
8. До дієслова виростати дібрати й записали прислівники, різні за зна-ченням. Указати на розряд прислівників за значенням. Виростати ...
9. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівни-ками. Визначити їх синтаксичну функцію.
З одинокої на ціле татарське село кав'ярні... видно було і море, і сірі піски берега. В одчинені вікна і двері на веранду ... перлась ясна блакить моря.
З моря ... дув вітер. Солона прохолода ... принаджувала гостей, і вони тислися до вікон або сідали на веранді. Навіть хазяїн кав'ярні ... стежив за потребами гостей (За М. Коцюбинським).
Варіант 2
Визначити рядок, у якому прислівник позначає ознаку стану.
А Сидіти праворуч;
Б Радіти по-батьківськи.
В Вдало дібраний.
Г Бігти швидко.
2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксальним способом.
А. Спідлоба, передусім, удвоє, ушир,
Б. Помалу, щовечора, деінде, навстіж.
В. Вдосвіта, заново, зліва, услід.
Г. Щодалі, абияк, казна-де, чимало.
3. Визначити, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.
А. Низько, дорого.
Б. Темно, легко.
В. Дешево, хитро.
Г. Світло, гостро.
4. Записати прислівники любо-дорого, ледве-ледве, ліворуч, весною в такій послідовності:
• утворений злиттям основ;
• складанням двох однакових слів;
• складанням двох близьких за значенням слів;
• переходом іменника в прислівник.
5. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами.
А. Наперекір. 1. Часу.
Б. Знічев'я. 2. Способу дії.
В. Весело. З. Мети.
Г. Щороку. 4. Причини.
Д. Праворуч. 5. Міри й ступеня дії.
Е. Надто. 6. Місця.
6. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.
А. Найлегше. 1. Вищий ступінь порівняння (проста форма).
Б. Менш легко. 2. Вищий ступінь порівняння (складена форма).
В. Найменш легко. З. Найвищий ступінь порівняння (проста форма).
Г. Легше. 4. Найвищий ступінь порівняння (складена форма).
7. Відновити словотворчий ланцюг слова по-козацькому. По-козацькому <— козак.
8. До дієслова говорити дібрати й записати прислівники, різні за зна-ченням. Указати на розряд прислівників за значенням. Говорити ...
9. Записати текст, поширюючи його потрібними за змістом прислівни-ками. Визначити їх синтаксичну функцію.
Над берегом,., висів солоний туман од дрібних бризків. Каламутне море скаженіло. Уже не хвилі, а буруни... вставали на морі, високі, сер¬диті, з білими гребенями, од яких... одривалися довгі китиці піни і зліта¬ли... Буруни йшли..., підбирали під себе зворотні хвилі, перескакували через них і... заливали берег. ...було мокро, поналивано, в берегових ям¬ках лишалась вода (За М. Коцюбинським).
Оцінювання тестових завдань
Тип завдання Завдання закритої форми Завдання відкритої форми
З множ. вибором На встановл. послідовності На встановл. відповідності
Номер завдання 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Варіант 1 А А В Мимоволі,
давно-давно,.
тишком-нишком,
стрілою А-5, Б-6, В-2, Г-4, Д-3, Е-1 А-4, Б-1, В-2, Г-3 братський
Варіант 2 В Г А Ліворуч, ледве-ледве, любо-дорого, весною А-3, Б-4, В-2, Г-1,
Д-6, Е-5 А-3, Б-2, В-4, Г-1 козацький
Кільк. б. 1 1 1 1 1,5 1,5 1 2 2
V. Домашнє завдання
Виписати 8 прислів’їв або приказок із прислівниками. Визначити їх розряди за значенням і синтаксичну роль. Три - розібрати як частину мови.
Список використаних джерел:
1. Глазова О., Кузнецов Ю. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: “Зодіак-ЕКО”, 2007.
2. Жовтобрюх В.Ф. Рідна мова. Комплексний заліковий зошит для тематичного оцінювання 7 клас. — Харків.: « Ранок», 2007. С.33
3. Омельчук С.А. Усі уроки української мови в 7 класі. — Харків.: Основа, 2007. С.246-250

Автор: 

Товмач Лідія Іванівна
вчитель української мови та літератури
Виповзького НВО "ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ"
Переяслав-Хмельницького району
Київської області

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі