Користувацький вхід

ДКР

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


1

ДКР (кожна правильна відповідь на завдання 1 бал, задачу – 2 бали)
1. Дайте назви хімічним елементам, позначеним символами: Ar, S, K, Sn, Al, Zn, Cu, Au, Pd, Ca, J, Hg, Kr, Na, Li, Ba, Pb, Cl, O, N. Si, Mg, Ag, Cd, Br.
2. Визначте назви сполук та їх формули:
1. Вода А. СО2
2. Крейда Б. О2
3. Кисень В. СаСО3
4. Азот Г. Н2О
5. Вуглекислий газ Д. N2
6. Сірчана кислота Е. KNO3
7. Калійна селітра Є. Са(ОН)2
8. Гашене вапно Ж. H2SO4
3. Визначте валентності елементів у сполуках: CaO, Al(OH)3, HCl, MgO, H2O, HF, N2O5, Cl2O7, ZnCl2, K2O, AlCl3, Al2O3, P2O5,
4. Складіть формули сполук: S(IV)…O(II), N(I)…O, Cr(IV)…O, C(IV)…O, Na(I)…O, Mg(II)…O, Mg(II)…Cl(I),
5. Допишіть рівняння реакцій:
KMnO4 → … HCl + Al → … H2 + O2 → …
CaCO3 + H2SO4 → … H2 + K → … Ba(NO)3 + K2SO4 → …
C + O2 → … KOH + HCl → … O2 + H2S → …
Fe + CuSO4 → … CH4 + O2 → … H2SO4 + Cu → …
6. Виконайте перетворення:
К → К2О → К; Zn → ZnO → ZnCl2 → Zn(OH)2
CaCl2 ← CaCO3 → CO2 ↔ H2CO3 → K2CO3 → CO2
Метан → етан → хлооретан →тетрахлоретан
7. Врівняйте рівняння за допомогою електронного балансу:
FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO)4 + MnSO4 + H2O
FeS2+ HNO3 ® → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2
8. Опишіть елементи за їх положенням у періодичній системі Д.І. Менделєєва: S, O, C, N.
9. Як вплине на рівновагу у системі:
↓Р: CO(г) + H2O(г) ↔ CO2(г) + H2(г) + ∆Н,
↑Т: СаСО3(т) ↔ СаО(т) + СО2(г) + ∆Н.
10. Яку кількість речовини становить вуглекислий газ, масою 22 г? Яке число молекул у ньому?
11.Який об’єм за н.у. займає метан, кількістю речовини 1,5 моль?
12. Визначте формулу сполуки, якщо масові частки елементів у ній становлять: Н – 1,59%, N – 22,22 %, О – 76,19 %.
13. Визначте двовалентний метал, якщо при взаємодії його 0,91 г з соляною кислотою виділяється 0,314 л водню.
14. Визначте об’єм кисню, який був добутий із бертолетової солі (KClO3) масою 20 г.
15. Який об’єм кисню витрачається на спалювання гептану (С7Н16) масою 1 кг.
16. Скільки грамів алюмінію слід узяти, щоб добути хром, масою 78 г з його оксиду Cr2O3 алюмотермічним методом?
17. Скільки водню виділиться при дії води на сплав, що містить 46 г натрію та 3,9 г калію?
18. Обчисліть масу повітря, необхідну для спалювання вугілля масою 1 кг (домішки відсутні), якщо процентний вміст кисню в повітрі по масі становить 23 %.
19. Складіть йонні рівняння:
Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 + HNO3
Ag2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + AgCl
H2SO4 + Sr(OH)2 → SrSO4 + H2O
20. Напишіть схеми дисоціації сполук HCl, H2SO4, KOH, Ca(OH)2, AlCl3, ZnSO4
21. Визначте формулу сполуки, якщо відомо, що процентний вміст елементів у ній становить: Cl – 89?9%, C – 10,1%, а молярна маса речовини 237г/моль.
Оцінювання:
Від 87б до 116б – 10 – 12 балів; Від 75б до 86б – 7 – 9 балів;
Від 63б до 74б – 4 – 6 балів; Від 1б до 62б – 1 – 3 бали.

Автор: 

Писаренко Олександра Володимирівна, вчитель хімії, Марфівська загальноосвтіня школа І-ІІІ ступенів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі