Користувацький вхід

Останні публікації

Веб-квест «Моя Україна»

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

0

Останні технологічні досягнення вплинули на багато сфер нашого життя і змінили те, як ми спілкуємося, співпрацюємо, вчимося і, звичайно, навчаємо інших.
Однією з технологій, що нині широко використовується в навчальному процесі є проектна технологія навчання та її різновид – веб-квест.
Представлений навчально-методичний посібник розкриває можливості технології веб-квесту для підвищення якості навчально-виховного процесу, наповнення його громадянсько-патріотичним змістом, ствердженням ідеї спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, сприяє прагненню кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та фізичного розвитку для розквіту держави в цілому.
Актуальність досвіду не викликає сумніву, оскільки оволодіння інформацією, способами її отримання, обробки і використання з допомогою сучасних комп’ютерних засобів – необхідна умова успішного входження людини в інформаційне суспільство. Велика кількість інформації в мережі Інтернет, її якість не тільки не спрощують процес роботи над проектом, а й ускладнюють його. Розв’язання проблеми використання ресурсів мережі Інтернет за допомогою технології веб-квесту забезпечує формування умінь організувати власну пошукову та інформаційну діяльність і планувати її результати.
Мета досвіду полягає у використанні технології веб-квесту для поєднання навчання і виховання, розвитку в учнів навичок ХХІ століття.
1. Навички навчання:
– критичне мислення;
– творче мислення;
– співпраця;
– спілкування.
2. Навички грамотності:
– інформаційна грамотність;
– медіа грамотність;
– технологія грамотності;
3. Життєві навички:
– гнучкість;
– ініціатива;
– продуктивність;
– керівництво.
Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання:
- вивчити технологію створення веб-квесту;
- створити веб-квест, який би відповідав меті;
- організувати тренінг для вчителів-предметників та класних керівників;
- провести веб-квест;
- представити результати веб-квесту у вигляді відеофільмів українською, англійською та французькою мовами на уроках, позакласних заходах, міських методичних семінарах та школі-партнеру за програмою міжнародного співробітництва, організованого Британської радою на сайті SchoolsOnline;
- з’ясувати ефективність застосування технології веб-квесту щодо формування в учнів основних ключових компетентностей.
Інноваційна значущість пропонованого досвіду полягає у тому, що враховуючи вимоги до організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у сучасних суспільно-політичних умовах, для сучасного керівника освітнього закладу надається така педагогічна технологія, яка дозволить розвивати професійну компетентність вчителів, інтегруючи різні види компетенцій: пізнавально-інтелектуальну, діагностичну, проектувальну, організаторську, прогностичну, інформаційну, стимулюючу, оцінно-контрольну, аналітичну, психологічну, соціальну, громадянську, комунікативну, рефлективну, творчу, методичну, дослідницьку та інші й виховувати громадянські якості учнів, розуміння приналежності до українського народу через вивчення української мови, літератури, історії, географії, правознавства, художньої культури, мистецтва та інших предметів.
Практична значущість досвіду полягає у охопленні всіх учасників навчально-виховного процесу патріотичним вихованням через технологію веб-квесту. Робота над веб-квестом «Моя Україна» передбачає як самостійну, так і спільну роботу, набуття учнями соціального досвіду; сприяє формуванню критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності та національної свідомості.
Адже саме сьогодні набувають особливої гостроти та надзвичайної важливості питання надання широких можливостей для пізнання своєї історії, традиції, мови, культури, формування власної національної гідності.
Очікувані результати:
Реалізація зазначеного проекту дозволяє здійснити його в освітній діяльності навчальних закладів у короткостроковий період і матиме тривалий соціальний ефект, що полягає у:
 досягненні якісно нового рівня інтеграції навчання, виховання та практичної педагогічної діяльності в освітніх закладах;
 суттєвому підвищенні ефективності формування та розвитку навичок ХХІ століття засобами інформаційного середовища в світлі вимог входження України в Європейський освітній простір;
 розвитку професійних компетенцій вчителів, які підвищують ефективність управління навчальним процесом;
 розробці та впровадженні інноваційних методик забезпечення навчального процесу в освітніх закладах на основі ІКТ, зокрема: інтерактивних, проективних, кейс-технологій, засобів мультимедіа, web-технології та ін., що дає можливість подавати інформацію в інтерактивній формі; індивідуалізувати й диференціювати набуття вмінь та навичок навчальної і практичної діяльності; активізувати пізнавальну роботу учнів; формувати і розвивати певні види діяльності;
 професійному вдосконаленні педагогічного складу закладу;
 у створенні веб-сайту для забезпечення патріотичного виховання як на уроках, так і в позаурочній діяльності у Ватутінській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 Ватутінської міської ради Черкаської області та інших освітніх закладах, забезпеченні підвищення якості знань і умінь учнів;
 у розробленні технології створення і методики використання веб-квесту, його змістове наповнення і впровадження в навчально-виховний процес.
Прогноз щодо подальшої реалізації проекту:
- очікується довести ефективність застосування технології веб-квесту щодо формування в учнів основних ключових компетентностей;
- використовувати матеріали веб-квесту у навчально-виховному процесі;
- використати результати веб-квесту у вигляді відеофільмів українською, англійською, німецькою та французькою мовами в роботі зі школами-партнерами за програмою міжнародного співробітництва, організованого Британської радою на сайті SchoolsOnline.
Сучасний керівник освітнього закладу має бути готовим до застосування нових освітянських ідей, бути здатним постійно навчатися, бути у творчому пошуку. Професійна компетентність керівника є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами, а також мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в інформаційному суспільстві.
Рекомендовано для заступників директорів з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної роботи, вчителів, класних керівників.

Автор: 

Творча група:
Жовновата Наталія Яківна, завідувач міського методичного кабінету відділу освіти Ватутінської міської ради;
Дудник Світлана Русланівна, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Ватутінської міської ради Черкаської області;
Овсієнко Тетяна Анатоліївна, голова методичної ради, вчитель французької та німецької мови Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Ватутінської міської ради Черкаської області;
Підчіс Тетяна Борисівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи, вчитель англійської мови Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Ватутінської міської ради Черкаської області;
Щербина Сергій Миколайович, директор, вчитель математики Ватутінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Ватутінської міської ради Черкаської області.

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі