Користувацький вхід

Останні публікації

„Рятівний круг ” для людства. Шекспірівські уроки гуманізму

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

Тема уроку „Рятівний круг” для людства.
Шекспірівські уроки гуманізму

Тип уроку Телеурок з використанням інтерактивних технологій
Теледень: Шекспірівські дні на українському телебаченні
Розрахований на 2 уроки

Епіграфи уроку

Шекспір – це пророк, посланий Богом, щоб провістити нам таємницю про людину, про душу людську.
Ф. Достоєвський

„Гамлет” є не тільки найбільш особистою, але також найбільш філософічною драмою Шекспіра. Герой трагедії – мислитель, а події трагедії попихають його думку до розбирання найважливіших, найтяжчих питань про ціль існування, про вартість життя, про природу етичних понять і соціального ладу.
І. Франко. З передмови до „Гамлета”.

Свою найбільшу загадку Гамлет забрав із собою в могилу.
Й. В. Гете

У світовій літературі Шекспір посідає таке саме місце, як Гамлет у колі художніх образів: це ... дух, що не знає меж.
Х. Блум

„Гамлет”!.. Це життя людське, це людина, це ви, це я, це кожен з нас більшою чи меншою мірою, у високому чи смішному, але завжди у сумному сенсі.
В. Бєлінський
У ній ( поемі “Ромео і Джульєтта) відбилась сучасна поетові Італія з її кліматом, пристрастями, святами, насолодою, сонетами, з її розкішною, сповненою блиску мовою...
О. С. Пушкін
Для нас Шекспир не одно только громкое, яркое имя, которому поклоняются лишь изредка и издали; он сделался нашим достоянием, он вошёл в нашу плоть и кровь.
І.С. Тургенєв

Мета уроку:
– осягнути ідейно-художній зміст трагедій генія, проаналізувати поведінку героїв шекспірівських п’єс, їхні вчинки та погляди на життя, охарактеризувати образ Гамлета, визначити його світогляд на основі аналізу монологів, розширити уявлення учнів про героя, висвітливши його ідеали, боротьбу, відношення до народу у тісному зв’язку з інтелектуальним рухом епохи, з історією гуманізму Відродження; викликати в учнів колективне художнє переживання та обмін естетичними емоціями; дати імпульс внутрішній роботі думки учнів; встановити, у чому полягає гуманізм трагедій; актуалізувати поняття „ вічний образ ”; віднайти історико-літературне значення трагедій, співвіднести їх зміст із сучасністю, допомогти зрозуміти невичерпність та актуальність шекспірівських творів для кожної епохи та особисто для себе;

– розвивати навички аналізу художнього твору, характеру персонажу і способів його змалювання, художню уяву, слухову пам’ять, логічне й аналітичне мислення, зв’язне мовлення школярів, вміння самостійно працювати з довідковою літературою, навички виразного читання драматичних творів; сприяти розвитку їхнього креативного мислення, творчих здібностей, самостійності у розв’язанні різноманітних аналітичних пошуково-дослідницьких і творчих завдань; формувати цілісне світосприйняття на основі міжпредметних зв’язків, театральні естетичні смаки;

– виховувати усвідомлення великої цінності людського життя, непримиренне ставлення до порушення природних прав людини високих моральних ідеалів, активну життєву позицію, цілеспрямованість, принциповість, гуманізм; зробити спробу знайти „рятувальний круг» для людства, шукаючи допомогу у геніального Шекспіра.

Очікувані результати
На основі вивчення теми учні зможуть:

● зрозуміти зв’язок шекспірівських творів із сучасністю, їх невичерпність та актуальність в наші дні;

● пояснити, що Шекспіра вважають геніальним англійським поетом і драматургом доби Відродження, бо він не мав собі рівних за здатністю в людську психологію, її найпотаємніші куточки; опоетизував людину та красу її почуттів;

● набути навичок аналізу характеру персонажа і способів його змалювання згідно опорного плану №5 «План-характеристика літературного персонажу», аналізувати та корегувати поведінку героїв, їхні вчинки та погляди на життя;

● назвати провідні філософсько-моральні мотиви трагедій В. Шекспіра («Гамлет», «Ромео і Джульєтта»), висловити особисте ставлення до них;

● довести, що шекспірівські герої – вічні образи світової літератури;

● навести приклади афористичності мови трагедії;

● сформулювати і відстояти власну точку зору на сенс людського життя, виявити особисте ставлення до таких понять, як „благородство”, „герой”, „самопожертва”; висловлювати власні судження, міркування, оцінки; проявляти самостійність у розв’язанні різноманітних аналітичних пошуково-дослідницьких і творчих завдань

Обладнання:

портрет В. Шекспіра; книжкова виставка „ Тобі залишаться мої рядки ”; тексти трагедій; дитячі ілюстрації до улюблених творів уславленого автора; слайди для мультимедійної презентації про серце Великобританії – Англію та її найкращого сина – В. Шекспіра; дзеркало, лист, колбочка з написом «Отрута», флейта, мікрофон, буклети: „Великі драматурги світу”, „В. Висоцький”, ілюстрації до шекспірівських трагедій С. Бродського, В. Фаворського, Г. Філіповського, Кузьмина М., уривок з фільму «Гамлет» режисера Г. Козинцева, Ленфільм, 1964р., фонограма із записом музики П.І.Чайковського і балету С. Прокоф’єва “Ромео і Джульєтта;

Рекомендації:

1. Матеріал розрахований на два спарених уроки, які проводяться після ознайомлення з текстами трагедій «Гамлет» та «Ромео і Джульєтта» (додаткове читання).
2. Таблиці № 1-6, пам’ятку з написання синкану, анкету-самоекспертизу власної роботи на уроці для індивідуального заповнення, тестові завдання надавати учням у друкованому вигляді.
3. Матеріали, що аналізуватимуть літературні критики у кав’ярні, заздалегідь роздруковані, подати умовним офіціантам.
4. Епіграфи, проблемні запитання, завдання, задачу заздалегідь розмістити на дошці у вигляді рятівних кіл.
5. Зверніть увагу: приклади учнівських висновків, думок зазначені курсором.

Хід уроку
І. Евокація
Актуалізація опорних знань за технологією „Незакінчене речення”.
Сьогодні ми здійснимо незвичайну подорож – подорож у часі, символ якого підкаже нам напрямок (слайд 1). Так, славнозвісний Біґ Бен вказує нам на Великобританію. Квитком на корабель стануть ваші відповіді-продовження незакінчених речень:
1. Думаю, що слова Г. Гейне „Серце поета – осереддя світу. Через моє серце пройшла велика тріщина світу” повною мірою можуть стосуватись і Шекспіра, тому що... (він у своїй спадщині відобразив усю глибину й складність світу, а також ті тріщини, що визначили злам не тільки в реальній дійсності, а й у сфері душі людини, її психології).
2. Рахую, що трагедії Шекспіра, прочитані мною, актуальні й сьогодні, тому що... (Шекспір піднісся над цим світом і подивився на нього зверху – з точки зору не буденного, тлінного, а вічного, неминущого. І цей погляд дає напрямок і нам, сьогоднішнім поколінням, які шукають істину, смисл буття, що ніколи не втратять своєї значущості).
3. Вважаю, що новаторство Шекспіра при створенні трагедії „Ромео і Джульєтта” полягає...
Пасажири зайняли свої місця, тож вперед (слайд 2) у Велику Британію, у саме її серце – Англію (слайд 3) на гостину до одного з найкращих її синів – В. Шекспіра (слайд 4)
А що вам відомо про цю країну?
Географічна довідка (додаток 1)
Якою була Англія за часів Шекспіра?
Історична довідка (додаток 2).
Мистецтвознавча довідка (додаток 3).

Презентація портрета (слайд 5)
Погляньмо ж у вічі цієї геніальної особистості, бо саме вони є дзеркалом людської душі. Що побачили ви у їх глибині? А тепер завітаймо у місця, тісно пов’язані з його іменем, розгляньмо музейні реконструкції (слайди 6-8). Коментар учня-гіда.
Тож схилимо й ми, подібно серу В. Скотту, голови перед генієм великого гуманіста.
„Незакінчене речення”:
4. Словникова робота: слово гуманізм – від лат. humanus – людяний має два значення… (1) ідейний рух доби Відродження, спрямований на визволення людської особистості і думки від пут феодалізму і церкви;
2) людяність, яка має підґрунтям співчуття, знання і свободу думки).
5. Використавши ОСК № 3(1) «Література доби Відродження» (додаток № 4), вкажіть видатних письменників-представників цього періоду
5. А якими були погляди гуманістів Відродження на людину? Побудуйте ОЛС методом „Передай крейду”. Надаю зразок учнівської ОЛС:

Людина має бути

Духовно розкріпаченою
Творцем своєї долі Гармонійно розвиненою, освіченою

Хто з шекспірівських героїв відповідає цим ідеалам?
(Ромео і Джульєтта, Меркуціо, брат Лоренцо(філософ-гуманіст), Гамлет.
Ці герої намагаються згасити ворожнечу, приборкати зло на землі)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів методом „мозкового штурму”.
1. Які чинники заважають людям порозумітись?
Учні відповідають, використовуючи прийом „Мікрофон”.
2. Підведення учнів до теми. Так саме заздрість, злість, гнів, нещирість, ненависть, відсутність уміння прощати тощо заважають людям порозумітись. У цьому й хоче нас переконати Шекспір своїми славнозвісними трагедіями. В одній із казок Андерсена засохлий трояндовий кущ покривається серед жорстокої зими духмяними квітами. Тому що до нього доторкнулась добра людська рука. Ця казка могла б бути і про
Шекспіра, твори якого світлом рятують людей від темряви, облагороджують їх. Вони мов рятівне коло для людства, для нашого спільного дому – планети Земля. Адже світ – це єдине ціле.

ІІІ. Оголошення теми та очікуваних результатів.

1. Оберіть епіграф, вмотивуйте, чому саме цей
2. Виходячи з теми уроку, ставимо перед собою
проблемне задання:
Дослідити, яким же є „рятівне коло для людства” за Шекспіром.
Проблемне запитання:
У чому трагедія Гамлета?
Проблемну задачу:
Скласти формулу героїзму, спираючись на вчинки головних героїв трагедій Шекспіра.

ІV. Осмислення навчальної інформації.
Слово вчителя. Ці п’єси такі змістовні, багаті, що могла б заповнити своєю темою, проблемами, героями увесь теледень. Спробуємо ж уявити собі такий Шекспірівський день на українському телебаченні.
Інтерактивна частина.
1. Отже, теледень розпочинається „Сніданком з героями-речами п’єс” (слайд 9)
Речі мають важливе значення в житті людини, вони оточують її в побуті, роблячи його кращим. Виготовлені теплими людськими руками, красиві речі приносять користь і радість. Іноді навіть незначна річ може змінити життя окремої людини. Досить часто речі мають символічне значення.
Перший „ герой ”, який завітав до нас на „ Сніданок ”, гість телепередачі „ Очевидне-неймовірне.» І це диво – прекрасна квітка – фіалка.
Дивовижний, незрівнянний за своєю ніжністю запах квітки та приємне поєднання фіалкового забарвлення її пелюсток із яскравою зеленню листя з давніх-давен зробили квіточку обраницею поетів. Кажуть, вона була улюбленицею і Шекспіра, його маленькою „ Дарлінг”.
То ж нехай ваші мініатюри-асоціації про фіалку стануть дарунком душі поета і допоможуть вам відкрити серця для сьогоднішнього уроку. Адже шекспірівські п’єси можуть зрозуміти по-справжньому тільки ті, хто має здатність вдивлятися у себе, заглиблюватись у внутрішній світ людини, природи, відтворювати красу всього живого. (Фіалки – символ смутку, смерті, невинності, скромності, беззахисності, відданості своєму коханому, а ще й знак смерті.)
Заповнити таблицю № 1
Фіалка Офелія
Рання
Пахуча
Нетривкої краси
Таємнича, холодна
Прекрасна
А ось і інша гостя нашого „Сніданку..” – троянда.
Троянда – символ небесної досконалості та земних пристрастей, часу і вічності, життя та смерті, краси й цнотливості, мовчання і таємниці, у християнстві – символ раю. Кого і хто порівнює з трояндою у п’єсі „Гамлет”?
(Лаерт порівнює з трояндою Офелію).
Наступний гість – улюбленець українського фольклору – полин.
Що символізує собою ця рослина, в якому епізоді, хто і з якого приводу говорить про нього? Чи є якийсь зв’язок між згадкою про полин і троянду?
(Під час вистави в Данському королівстві Гамлет говорить про полин. Полин – символ людських вад, пороків.
Офелія, ідеал краси й кохання, гине від гіркого полину – від жахливої атмосфери Данського королівства. Бачачи лицемірство, обман, смерть, вона не витримує. Її розум не може осягнути те, що діється, бо збагнути все – означало прийняти й жити цим життям. А Офелія гине, однак її душа лишається чистою й відданою коханню. Тому її смерть викликає співчуття.)
На початку передачі я назвала квітку дивом. Адже вона бере грудку чорної землі, дощу дощинку, клаптик повітря, сонячне проміння, все змішує потім, і ось із одного й того самого чорного кольору землі – вона то червона, то синя, то бузкова, то золота... Є в світі ще одне „звичайне диво”, що нагадує квітку. Як на вашу думку, хто схожий на квітку, яка категорія людей?
Висновок 1: Правильно, митці (слайд 10) Вони також, вбирають у себе „сіру ” буденність, пропускають її крізь своє серце, перетворюючи силою свого таланту і фантазії у прекрасний витвір мистецтва. Відчуваєте – це ж про Шекспіра. Згадайте слова Гейне.
Проблемне запитання технологією „Дерево рішень ”:
А чим схоже мистецтво і дзеркало? Висновок 2 : Життя людей – це вічна боротьба добра і зла, а мистецтво ніби дзеркало, у якому вона відбивається.

Далі за розкладом популярна передача „Бюро літературних знахідок” (слайд 11)
Хто з вас допоможе знайти господарів знахідок й доведе методом „Пресу” (Я вважаю..., тому що... підтверджую текстом) , що та чи інша річ належить саме певній особі? Лист (Лоренцо Ромео, Гамлета до Офелії), кинджал, колбочка, флейта.
1. Після вистави Гамлет береться за флейту.
Яка роль цього музичного інструменту?
Флейта – особливий музичний інструмент, гра на ній залежить від сили дихання людини. Тому флейта – символ вираження внутрішнього духу Гамлета. Він говорить, що не дозволить грати на собі, тобто заявляє про свою внутрішню стійкість і гідність. Незважаючи на те, що всі ідеали у світі зруйновані, Гамлет володіє міцними уявленнями про добро і зло, про честь і справедливість, може відрізнити справжнього друга від зрадників, підступність від лицемірства).
2. Як би ви розтлумачили лист Гамлета до Офелії?
(У листі йдеться не лише про кохання, а про відсутність правди й справедливості у світі. Кохання Гамлета – єдина правдива річ, яку він може подарувати Офелії).

Передача „Світ очима кінематографу” пропонує:
1. Повідомлення мистецтвознавця про різні кіноверсії, постановки на сцені, музичні твори, де втілено сюжет трагедії (використані матеріали з Інтернету: www.nashfilm.ru, www.wikipedia.ru та ін.)
2. Перегляд уривку з фільму «Гамлет» режисера Козинцева, (Ленфільм, 1964р.). Виразне читання монологу Гамлета „Бути” чи „не бути” І. Смоктуновським.
3. Виразне читання вчителем англійської мови оригінальної англійської версії монологу Гамлета (слайди 12-14).
4. Вибір учнями позиції на підтримку Гамлета:
Боротися Змиритися

5. Відповідь на запитання за допомогою прийому „Мікрофон”. Яка роль монологу? (Шекспір змальовує лицемірство земного світу. Гамлет страждає від загальної брехні, духовної ницості. Його монолог – єдине правдиве людське слово на тлі суцільної неправди.)
6. Вирішення проблемного завдання з використанням технології „Обери позицію”
Встановіть, про що говорить Гамлет у монолозі. Виберіть одну із запропонованих відповідей або сформулюйте свою думку:
а) про необхідність помститись за смерть батька;
б) про соціальну несправедливість у Данському королівстві;
в) про те, що треба боротися, долати труднощі, активно діяти.
Жодна з цих відповідей не дає повного уявлення про зміст монологу. Насправді тут йдеться про життя і смерть. „Бути” чи „не бути” для Гамлета – це жити чи не жити. Але жити таким життям, як живуть усі в Данському королівстві, він не може. Це для нього – духовна смерть. Тому більш чесним він вважає смерть фізичну, яка є формою протесту проти брехливих законів світу. Смерть для нього нічого не означає, тому що страшніше смерть духовна, життя, що перетворюється на повільне вмирання.
4. Літературна кав’ярня. Зустріч літературних критиків (попереднє д/з) 2 сцена, 4 дія переповнена промовистими натяками Гамлета.
Методом „Прес” літературні критики дадуть їм своє тлумачення.
1. Розенкранц
Де Ви поділи, Гамлете, мерця?
Гамлет
Змішав з землею,бо землі він рідний
2. Розенкранц
Ви мене вважаєте за губку, принце?
Гамлет
Так, пане, за губку, яка всмоктує королівську прихильність, нагороди, владу. І виявляється, що такі слуги – найкращі для короля. Він тримає їх за щелепами, а проковтнути не квапиться. А коли йому буває потрібне те, що ви всмоктали, він вичавлює вас, і знову ви сухі, наче губка.
3. 1. Розенкранц
Король, принце?
Гамлет
Звичайний нуль. Ведіть мене до нього. Ховайся, лиско, всі жмуріться.

А тепер переглянемо передачу „Відкриваємо Бібілію”
Як бачимо твори Шекспіра порушують „одвічні питання людського буття”. Що ж спробуємо встановити шекспірівські „прописні істини”.
Розглянувши таблицю „Абсолютні цінності та їх антиподи» (Таблиця №З додаток №5) виконайте вправу „Пильне око”: охарактеризуйте головних героїв, підібравши моральні поняття, що стосуються даного образу.
виконайте вправу „Пильне око”: охарактеризуйте головних героїв, підібравши моральні поняття, що стосуються даного образу.
(Гамлет – чесність, благородство, нетерпимість до зла)
1. Біблія стверджує, що зло не зовнішнє, воно у серці кожної людини. Як ви розумієте ці слова?
Яке почуття руйнує особистість Гамлета зсередини? (помста). Отже, один з мотивів трагедії – помста. Назвіть інші та складіть ОЛС „Основні мотиви трагедії „Гамлет” (мотив божевілля, мотив „гнилизни”, смерті, тлінності буття, зволікання дії, заміни, мотив помсти).
Що стало причиною смерті молодих закоханих з Верони? (феодальні міжусобиці, ворожнеча).
2. А як розглядає Біблія вбивство? (слайд 15)
Методом „Мозкового штурму” дайте відповідь на запитання:
1 група: Чи можна виправдати вбивство з точки зору християнської моралі?
2 група: Чи можна виправдати вбивство з точки зору природного права людини, юридичного закону? (Людина від народження має право вибору, але права на вбивство людини ми не маємо. Бо до чого б це призвело? До хаосу.)
Створення ланцюжка (естафета)злочинів Гамлета, в яких, в силу певних обставин, він стає винним (усно):
Прагне помсти (Клавдій) – вбивство Полонія – божевілля і загибель Офелії – дуель з Лаертом (він не винен, що батько – королівський шпигун) – відповідальність за смерть Гільденстерна та Розенкранца (вони просто слухняні царедворці).
В Гамлеті бореться дві людини. Гамлет – людина феодального світу, кодексом честі покликана помститися за батька, стає опонентом Гамлетові-гуманістові, який піднісся над своїм часом.
Прийомом „Мікрофон” дати відповідь на запитання:
То чому ж Гамлет-гуманіст і мислитель все-таки вбиває Клавдія?
(1. Молитва очищує душу Клавдія (батько помер без відпущення гріхів). 2. Клавдій стоїть на колінах, спиною до Гамлета, (порушення принципів дворянської честі).
(Гамлет бореться не тільки проти одного негідника – Клавдія, він піднімається на боротьбу проти ладу феодального світу та його законів. 2. Гамлет вбиває Клавдія не стільки задля помсти (це він міг зробити набагато раніше) скільки тому, що мисляча людина не може дозволити, щоб державою правив негідник і перемогло зло).

Наступна передача „Знайомство зблизька” допоможе краще зрозуміти духовні пошуки героїв. Відвідаймо ж театр Шекспіра (слайд 16)
1. Складання асоціативного куща (Таблиця №4 додаток №6) „Погляди Ромео на сутність кохання”
2. Стоп-кадр. Інсценізація діалогу Ромео і Джульєтти.
3. Використовуючи метод „Акваріум”, розв’язати ЛДЗ:
„У чому полягає: а) зворушливий; б) гуманістичний;
в) очищувальний пафос трагедії „Ромео і Джульєтта”?
(1. Зворушливість у пафосі кохання, вічного і непереможного.
2. Гуманізм у захопленні Людиною, в якій втілені ідеали людяності.
3.У перемозі любові над ворожістю.)
4. Експрес-повідомлення ЛДГ „ Театрали ” „ Виконавці ролі Гамлета ” (слайд 17).
5. Охарактеризувати Гамлета за опорним планом (ОП) “Характеристика літературного персонажа” (додаток № 7)
5. Майстерня митця. Написання синканів до образів Джульєтти та Гамлета – невеличких творів-характеристик героїв, явищ, що пишуться за певною схемою (скористайтесь пам’ятками, додаток № 8):

Джульєтта
Щира душею, рішуча, мудра, безстрашна.
Сміливо йде по шляху, обраному серцем.
Відстояла право кохати не ім’я, не стан у суспільстві, а людину.
Особистість, людина нового часу.

Гамлет
Нетерпимий до зла, здатний на самопожертву в ім’я народу, країни.
Прагне помсти, але заперечує вбивство взагалі.
Піднісся над своїм часом
Особистість. Герой-одинак.

На порядку теледня передача „Палітра мистецтв
1. За допомогою прийому „Ажурна пилка” вибудувати ОЛС, давши відповідь на запитання: Чим і чому приваблював головний герой трагедії Шекспіра митців різних епох, країн, мистецьких напрямів? (червоні, жовті, зелені обмінюються представниками, отримують додаткову інформацію, повертаються у свою ДГ, узагальнюють матеріал, будують графічну модель)

ГАМЛЕТ

КЛАСИЦИСТИЧНИЙ РОМАНТИЧНИЙ
високе почуття ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКИЙ бунтарство, гостре відчуття
обов’язку доброчесність, віра у справедливості, самотність,
милосердя природи, відчуження від світу.
торжество розуму
ЧОМУ?
Розгадка криється у геніальному художньому відкритті драматурга: він зобразив Гамлета внутрішньо роздвоєним, його характер – суперечливим, а вчинки – неоднозначними. У цьому образі нерозривно поєднались протилежні полюси: добро і зло, Бог і диявол, благородство та підступність. Ось чому в наступні часи митці створювали „власного” Гамлета, намагаючись за допомогою шекспірівського образу пізнати свій час і самого себе.

2.Дослідницьке завдання . Зіставити два вічних образи світової літератури за допомогою методу „Коло ідей”.
Випереджувальним д/з було повторивши текст, виділити характерні риси Дон Кіхота.
Таблиця №5
ДОН КІХОТ ГАМЛЕТ
віра у добро впевненість у світовому злі
утвердження ідеалу розчарування в ідеалі
самозречення скептицизм
безстрашність самозаглиблення
воля безвольність ???

2. Конкурс на кращого ілюстратора книжки.

Передача „Інформаційний марафон” демонструє нам:
1. Повідомлення учня «Приклади популярності трагедії „Ромео і Джульєтта”.
2. Як ви розумієте слова Є. Євтушенко (слайд 18)?
3. Пояснення літературознавцем значення терміну „вічні образи” на прикладі славнозвісних шекспірівських героїв.
(„вічними образами” називаємо героїв, які набули загальнолюдського значення, стали уособленням якогось явища у суспільстві, житті, а також певних людських рис чи вчинків. Ромео і Джульєтта стали символом вірного справжнього кохання, здатного робити людей кращими, перемагати зло. Гамлет символізує собою героя-одинака, борця зі світовим злом. А його висловлювання ”бути чи не бути” стає нині у пригоді, коли хочуть наголосити на нерішучості, розпачі, тяжких роздумах людини. Вживається і в значенні: „найважливіші питання”, „питання життя і смерті”).
4. Дарує цікаві шекспірівські бувальщини:
1. Хто в імені твоїм, Шекспіре?
2. Кого й досі „годує ” Шекспір?
3. І драматург, і лікар.

Далі за розкладом передача „Екологія душі”
1.Учасники передачі, використовуючи прийом „Займи позицію”, дадуть відповідь на запитання: Чому смерть, яка спершу видається Гамлетові способом виходу з важкої ситуації, не є ним?
Таблиця №6 «Самогубство нічого не вирішує».

За Немає конкретної позиції Проти

2. Методом „Прес” ЛДГ „Літературні критики” дасть своє тлумачення ситуації: Як поводиться умираючий Гамлет? У чому сенс такої розв’язки? (Думає про долю свого народу й країни, адже йде її новий володар – норвезький принц Фонтінбрас. Сенс розв’язки: можливо, ті, які прийдуть на зміну загиблим, житимуть краще Тепер перед нами новый Гамлет який не знає колишнього розладу; його внутрішній спокій поєднується з тверезим розумінням розладу між життям тв ідеалами. Белінський відмічав, що Гамлет під кінець знову знаходить душевну гармонію.)

Далі за розкладом популярна передача „Я так думаю...”
1. ЛДГ „Любові всі віки підвласні” продемонструє свої таланти, використавши прийом „Зміни фінал” трагедії „Ромео і Джульєтта”.
2. Коло ідей. Варіанти (ідей) відповідей на дискусійне запитання
Які думки навіває череп Йоріка Гамлету?
(про тлінність, суєтність мирського, земного, людського буття; про призначення існування людини; про справжнє життя – духовне; про власну смерть, невідворотність якої він відчуває; водночас долю Йоріка він проектує на свою долю: Йорік був блазнем, однак принц убачає у його словах і діях чимало винахідливості, фантазії, розуму. Гамлет і себе вважає певною мірою блазнем у Данському королівстві (адже він удавав із себе божевільного, змушений був прикидатись перед королем і королевою, ховати свої здогади й думки)
2. Створення ситуацій особистісно значущих для кожного учня.
1. ЛДГ „Шанувальники „Гамлета”. Спроектуйте символічний план перевтілення в:
1) людину, заарештовану за доби сталінського режиму;
2) хворого на СНІД;
3) божевільного.
Чи подали б ви руку такій людині в товаристві інших людей?
2. ЛДГ „Шанувальники „Ромео і Джульєтти”.
Чи хотіли б ви жити у такому світі, в якому жили ваші улюблені герої?

ІV. Рефлексія.

На порядку дня експрес-опитування за проблемним запитанням (прийом „Мікрофон”): У чому полягає трагедія героїв?
Доповнити ОСК № 3 (2) (додаток № 9) своїми міркуваннями з цього приводу.

Далі за розкладом популярна передача „Підсумки дня”
1. «Впізнай героя» (слайди 19-20).
1. Аукціон знань „Хто краще” методом „Прес”.
Чи боїться Гамлет смерті? (Ні. Фізичної смерті він не боїться. Гамлет боїться смерті духовної. Якщо він не буде протистояти Клавдію, стане таким самим негідником.)
2. Тести для ЛДГ „Шанувальники „Ромео і Джульєтти” (додаток № 10).
3. Коло ідей. „Звихнувся час... О, доле моя зла! Чому його направить мушу я?” Гамлет гине. Як ви вважаєте, чому автор приводить свого героя до такого фіналу? (за християнськими і людськими законами людина не має права на вбивство. Якщо вона скоїла злочин, то повинна понести покарання. Гамлет не знаходить підтримки серед оточення. Крім Гораціо його ніхто не розуміє).
Висновок: В Гамлеті втілено образ людини, який, пройшовши через неймовірні страждання, досягає того ступеня мужності, що відповідає гуманістичному ідеалу особистості. Гамлет піднісся над своїм часом. Він герой-одинак.
5. Вирішення проблемної задачі.
Г = (ЖВІ+ П) х (ЗСП + НЗ + Б +В), де
ЖВІ – життя в ім’я інших, ЗСП – здатність на самопожертву, В – відвага;
П – патріотизм, Б – благородство, НЗ – нетерпимість до зла.
6. Тести для ЛДГ „Шанувальники „Гамлета” (додаток № 11).
7. Прийом „Кошик”
1. У млинок – кидаємо повчальні афоризми.
2. У смітник – неправильні, на вашу думку, вчинки героїв.
3. У валізу – чому навчилися, що візьмемо із собою у довгу подорож під назвою „життя”
8. Проблемне запитання: На чому базується життя людини? Прийом „Передай крейду” ( на моральних цінностях: сім’я, кохання і т.д.)
9. Серпантин «Незакінчене речення» (слайд 21).
Використавши інформаційний пакет (додаток № 12), висловте свої враження від уроку, аргументуйте свій вибір.
Урок за темою „ Рятівний круг ” для людства. Шекспірівські уроки людяності та гуманізму” буде не завершеним без висновку про те, що ж радить нам великий Шекспір для спасіння душ наших. Звернемось до тексту, монолог Гамлета „Усе мені навколо докоряє...” Основна тема монологу – розмірковування героя, як йому діяти далі. Гамлет говорить про те, що людина повинна осмислювати свої вчинки, зважувати все, діяти, але при цьому не забувати, що вона – людина. Звучить текст:
Якщо в людині головні бажання –
Лиш їсти й спати – це хіба людина?
Худоба й годі. Той, хто дарував
Нам пам’ять, передбачення і розум,
Давав дарунки всі ці не для того,
Щоб пліснявою бралися вони...
Це справжня велич – без причини й з місця
Не рушити, а як про честь ідеться –
У бій вступити навіть за стеблинку.
Чому ж, коли у мене батька вбито
І матір зганьблено, стою байдуже?
У монолозі виявляються такі людські якості Гамлета як здатність до глибокого осмислення сутності речей, самоаналіз, честь, людяність, любов до матері й батька.
Сьогодні ми прощаємося з Шекспіром, проте не назавжди. Відкривайте книги Шекспіра, читайте їх, і ви знайдете в них чудовий світ добра і справедливості. Він вчить нас мужності, стійкості й благородству. Гамлет заповідав людям всіх віків завжди вважати себе особисто відповідальними за недосконалості й біди на землі. Він до кінця залишається людиною - людиною в самом високому значенні слова, і цим він близький нам.
Оце і є той „ рятівний круг ” для людства, а ще любов до ближнього, уміння прощати, милосердя, доброта. Як сказав наш сучасник М. Луків, продовжувач кращих традицій гуманізму у поезії,
Не зобидь ні старця, ні дитину,
Поділись останнім сухарем,
Тільки раз ми на землі живем,
У могилу не бери провину.
Зло нічого не дає, крім зла,
Вмій прощати, як прощає мати.
За добро добром спіши воздати,
Мудрість завше доброю була.
Витри піт солоний із чола
І трудись, забувши про утому,
Бо людина ціниться по тому.
Чи вона зробила, що могла,
Скільки сил у неї вистачало,
Щоб на світі більше щастя стало.
На уроці гуманізму оцінювання проведемо з позицій гуманізму. То ж здійсніть самоекспертизу власної роботи науроці (додаток № 13)

А закінчуємо урок спогляданням картини (слайд 22) ще одного визначного гуманіста доби Відродження Леонардо да Вінчі “Мона Ліза” невипадково. Адже посмішка Джоконди – це символ Любові, Добра, відчуття безпеки, внутрішньої краси і сили – усього того, що є “ рятівним кругом ” у вирі життя. Посмішка винищує темряву в душі людини. А отже, за словами О. Уайльда: “Благо, що дарує нам мистецтво, не в тому, чому ми в нього навчились, а в тому, якими ми завдяки йому стаємо”.

V. Домашнє завдання:
1. Літературним критикам. Сформулювати у вигляді прислів’я, афоризму ідею трагедій Шекспіра.
2. Підготуйте у малих групах конкурсні завдання із захистом-аргументацією:
а) запитання на конкурс «Хвилинка ерудита»;
б) кінопроба на роль головної героїні (героя);
3. Створити цитатну доріжку «Афоризми Шекспіра».
4. Завдання підвищеної складності: написати есе на одну із запропонованих тем:
«Чи змінились люди внутрішньо з часів Шекспіра?»
«Гамлет – борець чи споглядач?»
«Чому Шекспір використовує систему “двійництва” у творі?»

Список використаної літератури:

1. Андроник А.В. Прокляті запитання Гамлета й Озрик: Спроба нетрадиц. прочитання шекспірів. трагедії // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 1997.- 9. - С.36-37.
2. Аникст А. А.. Театр эпохи Шекспира. М.: Искусство, 1965. — 328 °C. 2-е изд.: М., Издательство Дрофа, 2006. — 287 с. — ISBN 5-358-01292-3
3. Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет»: Лит. комментарий. М.: Просвещение, 1986. — 223 с.
4. Аникст, А. "Ромео и Джульетта" // Шекспир В. Избранное. - М., 1984. - С.7-12.
5. Бахрушина В.М. "Зі злоби любов єдина встала!": Конспект уроку по вивченню трагедії В.Шекспіра "Ромео і Джульєтта". 8 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997.- 11. - С.18-19.
6. В. Г. Белинский Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета // Собрание сочинений в трёх томах. — М.: 1948. — Т. 1. — С. 302—303
7. Венгеров С.А. Вильям Шекспир // Шекспир В. И глубока любовь моя, как море!.- Симферополь, 2001. - С.5-50
8. Гуменюк В.Г. "Назви мене коханим...": Інтегрований урок (зарубіжна літ. та музика) з вивчення трагедії В.Шекспіра "Ромео та Джульєта". 8 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1999.- 11. - С.6-11.
9. Дітькова С.Ю. Череп Йоріка: Методика осмислення на одному уроці двох трагедій Вільяма Шекспіра // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- 6. - С.8-12
10. Кадоб'янська Наталя. Трагедії Шекспіра // Зарубіжна література. - 2001.- 10, берез. - С.9-16.
11. Кирилюк З.В. Драматургія Шекспіра // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- 2. - С.47-53.
12. Коваленко К.П. Вільям Шекспір. "Гамлет, принц Данський": Система уроків: 9 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2002.- 11. - С.24-34.
13. Козинцев Г. Наш современник Вильям Шекспир.— 2-е изд., перераб. и доп. — Л.; М.: Искусство, 1966. — 350 с.
14. Кузнєцова Олена. Трагедія В.Шекспіра "Ромео і Джульєтта" у кінематографі, музиці, живописі // Зарубіжна література. - 2003.- 38, жовт. - С.17-19.
15. Морозов М. Статьи о Шекспире / Вступ. ст. Р.Самарина.— М.: Худож. лит., 1964.— 311 с.
16. Орлова О.В. Флейта Гамлета: Урок-дослідження з вивчення інтерпретацій образу принца Датського на світовій сцені. 8 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1999.- 2. - С.30-32
17. Рогозинський Віктор. Психологічна загадка принца Датського: Урок-дослідження за трагедією Шекспіра "Гамлет". 9 кл. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002.- 11. - С.39-41.
18. Смирнов А. А. Уильям Шекспир // Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах. М.: Искусство, 1957. Т. 119.
19. Сочинения Шекспира на сайте Lib. ru: Классика.
20. Фридштейн Ю. Г. Уильям Шекспир: Библиографический указатель русских переводов и Критическая литература на русском языке: 1976—1987 / Вступ. статья
21. Чернова А. …Все краски мира, кроме жёлтой: Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. М.: Искусство, 1987. — 221 с.
22. Юткевич С. И. Шекспир и кино. — М.: Наука, 1973
23. http://moshkow.perm.ru/win/SHAKESPEARE/
24. http://www.sochin.ru/sochineniya/shekspir.html

Автор: 

Міллер Олена Федорівна, вчитель-методист Паплинецької ЗОШ І-ІІІ ст. Старосинявського району Хмельницької області

Теж ні має...

Вже є!

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі