Користувацький вхід

Інтерактивне навчання – як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.


0

Інтерактивне навчання – як спеціальна форма
організації пізнавальної діяльності учнів
Одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання, які сприяють розвитку пізнавальної активності молодших школярів.
За О.Пометун [16] інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.
Інтерактивні технології потребують певних змін у житті класу, тому починаю з поступового впровадження інтерактивних технологій. Спочатку проводжу з учнями організаційне заняття й розробляю разом правила роботи в класі, що найліпше сприяє співробітництву, порозумінню, доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно–орієнтоване навчання.
Для ефективного застосування інтерактивних технологій, старанно планую свою роботу, для зміцнення контролю за ходом навчання попередньо готуюсь:
- глибоко вивчаю і обмірковую матеріал;
- ретельно планую й розробляю урок;
- добираю цікавий матеріал;
- налаштовую учнів на роботу.
В своїй роботі перевагу надаю технології « Мозковий штурм», роботі в парах, в групах, грі «Так – ні», «Незакінчене речення», вправі «Мікрофон».
Роботу в парах використовую на етапі засвоєння, закріплення, узагальнення знань. За умови парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватись. Робота в парах дає учням можливість подумати, обмінятися ідеями с партнером, а потім озвучити це перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, уміння висловлюватися, критичного мислення, уміння вести дискусію й переконувати співрозмовника.
Найчастіше на уроках української мови використовую такі види роботи в парах:
Гра «Кіт і мишка» (перевірити письмово роботу,редагувати її).
Гра «Редактор» (знайти в тексті недоліки, виправити їх використавши синоніми)
Гра «Дуель» (учні загадують одне одному складені вдома загадки).
Інтерактивна гра «Інтерв’ю» (один учень – журналіст, інший – учень). Журналісти беруть інтерв’ю в учнів, щоб дізнатися,як вони готуються до
Свята осені.
Під час роботи в парах можна швидко виконувати вправи, що за інших умов потребують значної затрати часу.
Для вирішення складніших проблем, що потребують колективного вирішення, організовую роботу в малих групах. При такій формі роботи кожен учень почуває свою значимість, вчиться висловлювати свої думки, прислухатися до чужої, спільно приходити до певного рішення. Співробітництво формує в дітей здатність регулювати дії, обґрунтовувати свою позицію й приймати іншу точку зору, якщо вона більше обґрунтована. У процесі спільної навчальної діяльності відбувається розвиток діалогічного мислення кожного партнера, поступово формується позиція іншого, тобто дитина, немов ставши на місце партнера, починає оцінювативласну гіпотезу, бере участь у створенні гіпотези іншого. На уроці будь-яка дитина не тільки може висловлювати свою думку в колі однокласників, але й повідомити результати обговорення перед усім класом, а, крім того, кожен може на якийсь час зайняти позицію лідера й відчути свою значимість. Це зближує дітей, сприяє зміцненню колективу.
Вивчаючи тему «Іменник»(3клас), учні, об’єднавшись в групи, отримують завдання: знайти «порушників» серед таких слів: школа, вчитель, парта, учень, вчитися, дошка; книжка, підручник, книгарня, книжечка, книга, книгарня).
Під час опрацювання теми «Типи текстів»(3клас) 1- ша група складає і записує опис зайчика, який можна помістити до підручника з природознавства, а 2-га група складає і записує такий текст, щоб було зрозуміло, чи подобається вам ця тваринка.
Робота в групі дає можливість більше довідатися на уроці й підштовхує учнів до самостійних пошуків одержання інформації, а це також застава подальшого розвитку пізнавальної активності дитини. Дана форма роботи сприяє виникненню потреби мислити, шукати, переробляти по-своєму.. Групова форма роботи вчить дітей спілкуватися, знаходити компроміси, приходити до спільного рішення.
Узагальнення за темою «Іменник» проводжу у формі гри «Так-ні».
─ Карпати - власний іменник? (Так).
─ Загальні іменники пишуться з великої літери? (Ні).
─ Іменники відповідають на питання хто?,що? (Так).
─ Іменники, до яких можна додати слова мій, він – жіночого роду? (Ні).
─ Назви вулиць, сіл, міст пишуться з маленької літери? (Ні).
─ Іменники, що є назвами істот відповідають на питання що? (Ні).
─ Плечі – це іменник, що вживається у множині? (Так).
─ Іменники зв’язуються з іншими словами за допомогою прийменників та закінчень? (Так)
Вправу «Незакінчене речення» поєдную з грою «Мікрофон» під час роботи над темою «Мова – найважливіший засіб людського спілкування». Читаю початок речення, а учні продовжують його.
─ Мова потрібна людині для… (спілкування).
─ Усне мовлення має бути… (виразним і зрозумілим).
─ Свої думки люди найчастіше передають…( усно або письмово).
─ Краще говорить і пише той, хто багато…(читає), уважно…(слухає).
Мозковий штурм Оперативний метод вирішення проблеми, при якому учням пропоную висловлювати максимально можливу кількість варіантів відповідей. Приймаються, без обмежень, критика й заперечення, усі думки, навіть абсурдні та подібні. Заохочується генерація незвичних, оригінальних ідей. Потім із усіх ідей відбираємо найбільш вдалі.
Асоціативний кущ
Повідомляю одним словом тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують, що в них асоціюється в пам’яті стосовно цього слова.
Інтерактивні форми навчання дозволяють розвивати у учнів комунікативні вміння та навички, допомагають встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечують виховне завдання, оскільки привчають працювати в команді, прислухатися до думки своїх товаришів. Використання інтерактиву в процесі уроку знімає нервове навантаження учнів, дозволяє змінювати форми діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми заняття.
Вищезгадані інтерактивні методи дають мені змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає моїм учням можливість формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв'язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні можливості.
Використання інтерактивних технологій, це сприяє тісному зв’язку навчання з життям, розвитку дитячої уяви, мислення, глибокого проникнення у сутність явищ, прагнення більше дізнатися, запам’ятати, побачити, тобто допомагає не лише свідомому засвоєнню знань, а й ефективному розвитку пізнавальної активності,творчої самостійності у молодших школярів на уроках української мови.

Автор: 

Костюк Валентина Василівна

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі