Користувацький вхід

Українська фонетика та орфоепія

Зареєструйтесь,
щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли,
публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.

...

2

10 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
з теми «Українська фонетика та орфоепія»

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) смородина, термометр, спальня, тиша;
б) тюльпан, чайник, ягоди, підддашшя;
в) місток, сільський, міський, лижі;
г) ярок, сумно, пролісок, чистенький.

2. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) ваза, ковдра, сіяти, крити;
б) береза, паста, шафа, вазон;
в) берег, дорога, кріт, краяти;
г) зимівля, сонячно, добре, корисно.

3. Укажіть рядок, у якому рядку в усіх словах дж та дз позначають один звук.
а) підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан;
б) дзюркіт, підживити, джерело, дзвін;
в) підземний, віджити, відзорити, дзвонар;
г) дзеркало, видзвонює, джоуль, джазовий.

4. Виділіть рядок слів, у яких усі приголосні дзвінкі.
а) книга, літо, морози, грози;
б) межа, юпітер, косовиця, хліб;
в) дорога, гора, здоровий, димова;
г) крига, суниця, лимон, апельсин.

5. Укажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються:
а) стрибати, веселка, стіна, вітчим, грається;
б) пункт, зерно, житнє, чуття, мишці;
в) рушник, зліт, зчищу, коритце, стрічці;
г) зсунути, розшитий, устя, зціпити, грієшся.

6. Визначте рядок слів, у яких всі приголосні глухі:
а) шматок, постіль, голосний, корабель;
б) паштет, сік, кошик, хотіти;
в) ложка, праска, юшка, ватра;
г) сімнадцять, королівство, золото, ліс.

7. Виділіть ряд слів, у яких вживається буква ґ.
а) (г, ґ)ай, о(г, ґ)ірок, (г, ґ)руша, (г, ґ)орох;
б) (г, ґ)оріх, (г, ґ)ора, (г, ґ)рамотний, (г, ґ)ости;
в) (г, ґ)ава, (г, ґ)едзь, (г, ґ)анок, а(г, ґ)рус;
г) (г, ґ)іркий, (г, ґ)остинець, (г, ґ)одівниця, (г, ґ)одинник.

8. У якому реченні неправильно використано чергування у – в?
а) Державною мовою України є українська мова.
б) Ліс красивий будь-якої пори року: у травні, у жовтні, у грудні.
в) Все в нас є для щастя: море, небо, поля барвисті.
г) Ці тварини століттями використовувалися для пошуків й рятування людей у горах.

9. У якому рядку слова розташовано за алфавітом?
а) Проїзд, роздум, оповідання, спогади, щирість;
б) висновок, завдання, спорт, дружба, оздоба;
в) досвід, злагода, іскра, концерт, щастя;
г) здоров'я, істина, любов, стосунки, навчання.

10. Укажіть рядок слів, у яких буква ю позначає два звуки:
а) любити, юшка, юхт, бюст;
б) юрта, в’юн, матір'ю, розумію;
в) крицю, юність, солов'ю, милістю;
г) заздрістю, країною, мишею, радістю.

11. Укажіть рядок зі словами, у яких [о], [е] може чергуватися з [і]:
а) черешня, екзамен, жертва, морква;
б) осені, нести, року, восьми;
в) гілочка, учитель, земель, озер;
г) запрошень, компот, Ярополк, Віктор.

12. Виберіть рядок, у якому не дотримано норм милозвучності.
а) Ішли дівчата в хату, у стареньку, низеньку, але затишну й привітну.
б) В Одесі вранці йшов дощ, і тепер прохолода огорнула вулиці міста.
в) Ймовірно, в нього і не було таких слів, щоб висловити свої почуття.
г) У своїй доповіді науковець уповні розкрив проблему захисту довкілля.
Усього 6 балів

13. Подані слова поставте в давальному відмінку.
Нянька, люлька, шпаргалка.

14. Зробіть фонетичний розбір слова кожух.

15. Спишіть, вставляючи пропущені букви.
Сім'я веч..ря коло хати. Скинув до нього на сани міш..чків п’ять жита, один – пш..ниці та півклунка пш..на – увесь л..шок, який можна було збути. Золоті кл..нки бл..стіли од проміння.

16. Від поданих іменників утворіть і запишіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-.
Збараж, Овруч, грек, чумак, брат.

17. Встав пропущені слова.
Якби звуки мови розмістилися на уявній драбинці залежно від нарос-тання звучності, то на верхній сходинці опинилися би …, а на нижній … .

18. Виправте помилки у наголошенні слів.
Слáбкий, стáрий, чéрствий, колесó, обрýч.
Усього 12 балів

10 клас
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2
з теми «Українська фонетика та орфоепія»

Варіант 2

1. Укажіть рядок, у якому всі слова мають м'який приголосний:
а) садиба, гайок, веселощі, коромисло; б) білочка, крашанка, степ, колиска;
в) малюк, синь, люлька, ялинка; г) персик, світло, тигреня, тисяча.

2. Укажіть рядок, де у всіх словах відбувається спрощення:
а) гіган_ський, зліс_ний, кількіс_ний, форпос_ний;
б) радіс_ний, пристрас_ний, вартіс_ний, балас_ний;
в) виїз_ний, студен_ський, совіс_ний, хвас_ливий;
г) жаліс_ний, проїз_ний, тиж_невий, щас_ливий.

3. Укажіть рядок слів, у яких усі приголосні тверді:
а) дорога, книга, ручка, мости; б) міст, яма, зелений, техніка;
в) соняшник, хлопчик, хутірець, поле; г) яблуня, єнот, їжак, їжа.

4. Укажіть рядок зі словами, у яких [о], [е] може чергуватися з [і]:
а) сосна, день, бджола, осінь; б) шостий, збоку, свого, семи;
в) роги, зорі, броду, червень; г) щебету, воску, осколок, Чернігів.

5. Укажіть, у якому рядку літери я, ю, є, ї позначають два звуки:
а) місячний, лисиця, клятва, злякати;
б) життя, пляма, повітря, страусеня, суддя;
в) яблуко, приїжджати, явір, юрта;
г) замовлення, ключ, ряд, подряпати.

6. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавіт-ному порядку?
а) Покровителька, порожній, правда, праска, працювати;
б) православний, прималювати, принада, полотно;
в) практика, прати, примітка, принцип;
г) посуд, правосуддя, праслов’янський, приневолений.

7. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дж і дз позначають один звук:
а) підземний, віджити, відзорити, дзвонар;
б) підзолистий, піджарити, дзвеніти, дзбан;
в) дзюркіт, джміль, джерело, дзеркало;
г) підзорний, підзахисний, джоуль, джазовий.

8. Виділіть рядок слів, у яких всі приголосні дзвінкі.
а) будівля, джем, джміль, нога; б) кладка, ложка, лізти, празький;
в) голуб, обсадити, різкий, солодкий; г) хлів, сад, клуб, приповідка.

9. Укажіть, у якому рядку в усіх словах звуки уподібнюються:.
а) рости, безбережний, анекдот, рясний, вокзал;
б) молотьба, березняк, якби, житловий, роздавати;
в) розпач, розчесати, бездарний, безхмарний, легкий;
г) легко, дочці, пісня, розширити, честь.

10. Виділіть ряд слів, у яких вживається буква ґ:
а) дзи(г, ґ)а, (г, ґ)удзик, (г, ґ)речний (г, ґ)ел(г, ґ)отати;
б) (г, ґ)арбуз, (г, ґ)алузь, (г, ґ)рафік, (г, ґ)іпноз;
в) (г, ґ)олова, (г, ґ)рядка, (г, ґ)уба, (г, ґ)рюкати;
г) (г, ґ)рім, об(г, ґ)ризти, (г, ґ)укати, (г, ґ)олосно.

11. У якому рядку між словами слід вживати прийменник в?
а) Був (в, у) архіві, сидів (в, у) барлозі, приїде (в, у) травні, плавати (в, у) океані;
б) сидіти (в, у) ямі, позичити (в, у) Андрія, потреба (в, у) спілкуванні;
в) зайди (в, у) інститут, вчитися (в, у) інтернаті, жити (в, у) Ірпені;
г) успіх (в, у) навчанні, стань (в, у) куток, візьми (в, у) тумбочці.

12. Виберіть рядок, у якому дотримано норм милозвучності.
а) В Одесі уранці йшов дощ, й тепер прохолода огорнула вулиці міста.
б) Ймовірно, в нього і не було таких слів, щоб висловити свої почуття.
в) Ішли дівчата в хату, у стареньку, низеньку, але затишну й привітну.
г) В своїй доповіді науковець вповні розкрив проблему захисту довкілля.
Усього 6 балів

13. Подані слова поставте в давальному відмінку.
Галка, галька, ясочка.

14. Спишіть, вставляючи пропущені букви.
Поверх стін, порослих зеленим бадиллям, стр..міли високі башти. Зелений простір вб..рав у себе очі. Йде гаями – не трісне, через воду бр..де – не плюсне, оч..ретами – не шелесне.

15. Встав пропущені слова.
Якби запросити приголосні на «лінійку» і вони вишикувалися б у дві шеренги, то у першій стоятимуть … приголосні; у другій – … .
16. Зробіть фонетичний розбір слова земля.

17. Виправте помилки у наголошуванні слів.
Пурхáти, котрúй, сердúти, чéркати, кýхонний.

18. Від поданих слів утворіть іменники із суфіксом -ств(о).
Убогий, ткач, козак.
Усього 12 балів

Голосування

Які матеріали Ви шукаєте?:

Останні коментарі